งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์
สโมสรโรตารี ปทุมวัน สมาชิกโรตารี ปีที่ 30 ผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2545 – 2546 Sow the Seeds of Love มีน้ำใจ ให้ความรัก

2 ก การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ก การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี มูลนิธิโรตารี คือ กองทุนเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก กองทุนสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ของภาค/สโมสร กองทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนเพื่อขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี้

3 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
มูลนิธิโรตารีได้เงินมาจากที่ใด จากการบริจาคของสมาชิกโรแทเรียนทั่วโลก จากผู้มีจิตศรัทธาซาบซึ้งในอุดมการณ์ของโรตารี จากผลประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน การส่งเงินให้มูลนิธิโรตารี ให้จัดส่งไปยังศูนย์โรตารี ในประเทศไทย

4 บ้านคือ วิมาน.....ของเรา ?

5 ความหิวโหย !

6 ความหิวโหย ยังมีอยู่ทั่วโลก !!!

7 แม้จะเหลือเพียงครึ่งร่าง แต่ใจยังสู้ !!!

8 Member Contributions to TRF
How could you inspire club members to participate in the contributions of TRF ? District Training Assembly

9 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
มูลนิธิฯ มีโอกาสบริหารเงินที่ได้รับบริจาค เพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ผู้บริจาค มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิศรี ได้รับการยกย่อง เกิดความสุขกายสะบายใจ

10 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ประเภทการบริจาคและยกย่อง ได้แก่ 1. บริจาคแบบสะสม ของมูลนิธิโรตารี (100 เหรียญ สหรัฐ) ครบ 1,000.- เหรียญสหรัฐรับเหรียญ PHF

11 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
2. บริจาคให้กองทุนประจำปี (ครั้งละ1, เหรียญสหรัฐ) ครั้งที่ 1 รับเข็มPHF ทรงกลมรูปหน้า PH. ครั้งที่ 2 รับเข็มPHF มีพลอยสีน้ำเงิน 1 เม็ด ครั้งที่ 3 รับเข็มPHF มีพลอยสีน้ำเงิน 2 เม็ด

12 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ครั้งที่ 4 รับเข็ม PHF มีพลอยสีน้ำเงิน 3 เม็ด ครั้งที่ 5 รับเข็ม PHF มีพลอยสีน้ำเงิน 4 เม็ด ครั้งที่ 6 รับเข็ม PHF มีพลอยสีน้ำเงิน 5 เม็ด

13 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ครั้งที่ 7 รับเข็ม PHF มีทับทิมสีแดง 1 เม็ด ครั้งที่ 8 รับเข็ม PHF มีทับทิมสีแดง 2 เม็ด ครั้งที่ 9 รับเข็ม PHF มีทับทิมสีแดง 3 เม็ด

14

15 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ครั้งที่ 10 ยกระดับเป็น Major Donor รับเข็มเป็นรูป 4 เหลี่ยมมีเพ็ชร 1 เม็ด บริจาคต่อเนื่องถึงครั้งที่ 25 จึงครบระดับ ที่ 1 เรียกว่าผู้บริจาคระดับที่ 1

16 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ครั้งที่ 26 ถึง ครั้งที่ 50 รับเหรียญระดับที่ 2 มีเพ็ชร 2 เม็ด ครั้งที่ 51 ถึง ครั้งที่ 100 รับเหรียญระดับที่ 3 มีเพ็ชร 3 เม็ด ครั้งที่ 100 ถึง ครั้งที่ 250รับเหรียญระดับที่ 4 มีเพ็ชร 4 เม็ด

17 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ครั้งที่ ครั้งที่ 500 ครั้งที่ ครั้งที่1000 บริจาค US$1,000,000.-ขึ้นไป ได้รับการบันทึกภาพ และประวัติไว้ที่ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่โรตารีสากล

18 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
3. บริจาคให้กองทุนถาวร (Permanent Fund) บริจาค 1,000.-เหรียญสหรัฐ มูลนิธิจะนำเฉพาะดอกผลมาใช้เท่านั้น เงินต้นจะเก็บสะสมถาวรในมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล

19

20 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
3/1 การบริจาคให้กองทุนถาวรครั้งละ US$1,000.- แบบ “Endowment Fund” ภาค 3350 ได้ตั้งกองทุนนี้แล้ว ชื่อว่า “D.3350 Endowment Fund” เริ่มด้วยจำนวนเงินUS$33,500.- โดยกำหนดขอรับผลประโยชน์กลับมายังภาค 3350

21 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
ผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมา จะใช้สนับสนุน โครงการ Global Grants ของสโมสรต่าง ๆ โรแทเรียน หรือ บุคคลภายนอก ก็สามารถ สมทบเงินร่วมกองทุนนี้ได้ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ ตั้งเป้าไว้ที่ US$1,000 Million ในปี ค.ศ.2025

22 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
4. บริจาคกิตติมศักดิ์ (Major Gift) บริจาคทันทีอย่างต่ำ 10,000.- เหรียญต่อ ครั้ง นับจำนวนบริจาครวมกับรายการที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับเหรียญแบบสี่เหลี่ยม

23

24 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
5. บริจาคจากมรดก (Bequest Society) ให้สัญญาว่าจะบริจาคอย่างน้อย10,000.-เหรียญสหรัฐจากแผนอสังหาริมทรัพย์

25 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
7. Arch C. Klumph Society - ผู้จัดตั้งมูลนิธิโรตารีขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 บริจาคทันทีอย่างน้อย 250,000.- เหรียญ สหรัฐ ต่อครั้ง ได้รับการถ่ายภาพไว้ที่ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่โรตารีสากล

26 การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
พิเศษ เพียงแต่ผู้มีจิตอาสาให้สัจจะว่า จะเป็นผู้บริจาคแบบประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง ครั้งละ 1, เหรียญสหรัฐ ก็จะได้รับเข็ม PHS ทันที ใช้ประดับร่วมกับเข็มแบบอื่นของมูลนิธิโรตารีได้เสมอไป

27

28 Rotary Grants Service Projects Membership Contribution to TRF

29 Rotary Foundation Funding
TRF Program Funding District Designated Fund (DDF) SHARE Rotarians’ Contribution How does The Rotary Foundation use each funding source? How is the money spent? APF-SHARE: Ongoing operations Matching Grants, 3-H Grants, District Simplified Grants Ambassadorial Scholarships, Group Study Exchange DDF for Polio, Rotary Centers Portion of Investment Income use for administrative expenses Rotary’s $200 Million Challenge Operational Support for Immunizations, social mobilization and surveillance activities Permanent Fund: Endowment Corpus never spent Investment earnings generated by the endowment is used for additional program support Rotary Centers for International Studies World Peace Fellowships are the primary focus of the Rotary Centers funding effort, but there are many opportunities to support the program. Gifts most commonly directed within the Permanent Fund - to fully endow the program, US$95 million is needed. World Fund Investment Earnings Humanitarian Grant ( Restricted Fund)


ดาวน์โหลด ppt อผภ. สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google