งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา …"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา …

3 สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า... คุณมีแนวโน้มที่จะ... ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล สนใจรายละเอียด อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่า การคาดการณ์ มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทาง ภาษาศาสตร์ สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต มีความสามารถทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อน ได้เร็ว รอบรู้ ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย มีระเบียบวินัย จดจำชื่อต่างๆได้ดี อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี เน้น ผลในทางปฎิบัติ ปลอดภัยไว้ก่อน

4 สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า... คุณมีแนวโน้มที่จะ … ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่า รายละเอียด มีจินตนาการสูง มีความสามารถ ในทางตรรกศาสตร์ สนใจอนาคตมากกว่าอดีต สนใจในทางปรัชญาและ ศาสนา เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี ลึกซึ้งต่อเรื่อง ต่างๆ เป็นที่นิยมชมชอบ โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี ชอบฝันเฟื่อง ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว คึกคะนอง.... หรือในบางกรณีมุทะลุ เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน


ดาวน์โหลด ppt คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google