งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา
เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา... ให้ตัดสินใจเร็วๆ อย่าใช้เวลาดูนานมากไป

2 ซ้าย ขวา คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย
ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา… ซ้าย ขวา

3 สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า ... คุณมีแนวโน้มที่จะ ...
  ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล สนใจรายละเอียด อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์ มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทางภาษาศาสตร์ สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว รอบรู้ ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย มีระเบียบวินัย จดจำชื่อต่างๆได้ดี อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี เน้นผลในทางปฎิบัติ ปลอดภัยไว้ก่อน

4 สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า ... คุณมีแนวโน้มที่จะ …
ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด มีจินตนาการสูง มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์ สนใจอนาคตมากกว่าอดีต สนใจในทางปรัชญาและศาสนา เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ เป็นที่นิยมชมชอบ โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี ชอบฝันเฟื่อง ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว คึกคะนอง .... หรือในบางกรณีมุทะลุ เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน


ดาวน์โหลด ppt เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google