งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิเล็กโทรนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิเล็กโทรนิกส์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิเล็กโทรนิกส์

2 ตัวนำ (Conductor) คือวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ปกติจะใช้ทองแดงเป็นวัสดุตัวนำเนื่องจากมีราคาถูก
ฉนวน (Insulator) คือวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ไม่ดี คุณสมบัติตรงข้ามกับตัวนำ สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) คือวัสดุที่มีคุณสมบัติระหว่างตัวนำและฉนวน ในทางอิเล็กโทรนิกได้นำสารดังกล่าวมาผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์มากมาย เช่น IC, Transistor, diode เป็นต้น

3 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันในกรณีเกิดความผิดปกติของวงจรเพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ใช้หรือวงจร Insert a map of your country.

4 ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญานไฟฟ้า โดยมีลักษณะการต่อพิเศษตามคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แต่ละตัว Insert a picture of one of the geographic features of your country.

5 ไอซี (IC, Integrated circuit)
เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนการทำงานของวงจรทั่วไป แต่ใช้งานง่าย ในไอซีบางตัวอาจประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์เป็นล้าน ๆ ตัวหรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นอีกเป็นจำนวนมาก Insert a picture illustrating a season in your country.

6 ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor)
เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีการสร้างที่ซับซ้อน ในตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้อาจประกอบไปด้วยไอซีจำนวนมากในการใช้งาน มาใช้สำหรับการควบคุมแบบสามารถโปรแกรมได้ ใช้ในอุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้า หรือในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ Insert a picture of an animal and or plant found in your country.

7 หม้อแปลงไฟฟ้า (transformer)
คืออุปกรณ์ที่สามารถทำการลดหรือเพิ่มระดับแรงดันให้มีมากหรือน้อยขึ้นกับความต้องการของวงจร อุปกรณ์เพิ่มแรงดันขึ้น เรียกว่า step-up transformer อุปกรณ์ลดแรงดัน เรียกว่า step-down transformer Add key points in the history of your country to the timeline.

8 Step-down transformer

9 Diode ไดโอด คืออุปกรณ์ทำหน้าที่ในการควบคุมให้ทิศทางการไหลของไฟฟ้าไปตามทิศทางที่ระบุไว้เป็นลักษณะทางเดียว Insert a picture illustrating a custom or tradition here.

10 Several types of diodes

11 LED LED (light Emitting Diode) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเหมือนหลอดไฟ ใช้สำหรับแสดงสถานะการทำงานของวงจรที่ต้องการแสดงแบบแสง

12

13 ตัวต้านทาน (resistor)
ใช้ในการควบคุมการทำงานของแรงดันให้เหมาะสม Insert a picture of the head leader of your country.

14 Color Value digit 1 Value digit 2 Value digit 3 Multiplier Tolerance Temp. Coefficient Black ×100 Brown 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm/K Red 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm/K Orange 3 ×103 15 ppm/K Yellow 4 ×104 25 ppm/K Green 5 ×105 ±0.5% (D) Blue 6 ×106 ±0.25% (C) Violet 7 ×107 ±0.1% (B) Gray 8 ×108 ±0.05% (A) White 9 ×109 Gold ×0.1 ±5% (J) Silver ×0.01 ±10% (K) None ±20% (M)

15 ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
ส่วนประกอบที่นำมาใช้กับวงจรที่มีความถี่เข้ามาเกี่ยวข้อง อุปกรณ์ตัวนี้มีผลโดยตรงกับความถี่ หากความถี่สูงผ่านค่าความต้านทานต่ำ หน่วยของการเก็บประจุคือ ฟารัด Insert a picture that illustrates some part of your country’s economy.

16 อินดักเตอร์ (Inductor)
คือลวดตัวนำที่นำมาขดเป็นวงกลมหรือในลักษณะอื่นที่ทำให้มีระยะทางที่มากขึ้น ทำให้มีผลกับสัญญานไฟฟ้าที่มีความถี่ Inductance หน่วยคือ เฮนรี่ Insert a picture of one of the points of interest for your country.

17 วงจร คือการนำอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกมาต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการใช้งานตามต้องการและมีการต่อเชื่อมแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ

18 กฏที่สำคัญสี่ข้อทางไฟฟ้า
กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพ-กระแส-ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสรอบจุดใด ๆ ในวงจรจะต้องเป็นศูนย์ กฎของเคอร์ชอพ-แรงดัน-ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันรอบวงจรเปิดจะต้องเป็นศูนย์ กฏกำลัง

19

20 วงจรอนุกรม (Series Circuit)
is the connecting of components end to end in a circuit to provide a single path for the current This is true not only for resistors, but also for other components that can be connected in series

21

22 วงจรขนาน (Parallel Circuit)
คือ วงจรที่นำอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกมาต่อเชื่อมกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยลักษณะการต่อเป็นแบบขนานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หากอุปกรณ์ตัวใดเสีย วงจรก็ยังสามารถทำงานต่อได้

23

24 วงจรผสม (Combination Circuit)
คือ วงจรที่นำการต่อแบบอนุกรมและขนานมาเชื่อมต่อกันเข้า เพื่อให้สามารถได้วงจรตามต้องการ คุณสมบัติของวงจรขึ้นกับรูปแบบการต่อ

25

26

27

28

29

30 ออพแอม (Operational amplifier)
เป็นอุปกรณ์วงจรรวมหรือไอซีประเภทเชิงเส้นที่มีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง ทำหน้าที่เสมือนแหล่งให้กำลัง ใช้กันมากเนื่องจากสามารถทำ mathematical operations บวกลบคูณหาร ฯลฯ ได้มาก

31 คุณสมบัติของออพแอม Gain—infinite
Input impedance—infinite ทำให้ออพแอมไม่ดึงกระแส Output impedance—zero ทำให้ระดับสัญญานเอาท์พุทไม่ได้รับผลกระทบจากโหลด Bandwidth infinite ทำให้สามารถนำไปใช้ขยายสัญญานประเภทใดก็ได้ Voltage out—zero (when voltage into each other are equal) Current entering the amp at either terminal—extremely small

32 Note about op amps Op amp are active device Op amp come in many forms
They require external power sources The output is limited by the power source For example: +/- 15 V power source output swing is at most /- 15 V Op amp come in many forms Most common is an 8-pin DIP package Sometimes more than on eon a chip

33 ของจริง

34

35 วงจรจริง

36 วงจรที่เป็นตัวแทน

37 สิ่งที่ทำไม่ได้สำหรับออพแอม
No feedback: Infinite gain tries to produce infinite voltage Positive feedback: Voltage difference on input grows larger, not smaller

38 Negative feedback

39 Voltage Follower

40

41 Non-inverting Amplifier

42

43 Inverting Amplifier

44

45

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt อิเล็กโทรนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google