งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8 BANRAIWITTAYA SCHOOL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8 BANRAIWITTAYA SCHOOL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8

3 BANRAIWITTAYA SCHOOL

4  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดสอน ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนบ้านไร่ วิทยานั้นได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกอย่างเป็น ทางการเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2514 โดยเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น และมี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ต่อมาทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัย วิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ท่าน ผ. อ. วิชัย ยุชังกูล

5  โรงเรียนบ้านไร่วิทยามีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา  โดย ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการ อำเภอบ้านไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบล บ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

6  สีธงประจำโรงเรียนคือ สีฟ้าขาว  ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ ดอกเฟื่องฟ้า

7 ท่าน ผ. อ. วิชัย ยุชังกูล

8  วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9

10 อันฟ้า - ขาวเป็นสีเลือดของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนาอยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ไม่ให้ อายใคร ลูกฟ้า - ขาวเราต้องสามัคคี ร่วมแรงกายใจพลีชั่วชีวัน รักเกียริวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตว์ฟ้า - ขาวนั้นมั่นไว้ จนตาย เพลง เลือด ฟ้า - ขาว

11

12 นางสาวกัญญาพร น้ำใจดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt by Kanyaphon Numchaidi M.6/1 NO.8 BANRAIWITTAYA SCHOOL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google