งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com MY SCHOOL Banraiwittaya School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com MY SCHOOL Banraiwittaya School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com MY SCHOOL Banraiwittaya School

2

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่ - อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจาก ตัวอำเภอบ้านำร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่ นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอ. บ้านไร่ ) 25 ไร่ นายเจ็ก แห้วเพ็ชร 25 ไร่ นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันต. บ้านไร่ ), นางขุน เงินทอง ดี ( ภรรยา ) 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ปีการศึกษา 2531 ได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษา เปิดทำการ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2532 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองจอก อำเภอบ้าน ไร่ ปีการศึกษา 2535 โรเงรียนสาขาได้รับอนุมัติเปิดเปิดทางการใช้ชื่อ ว่า โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2539 เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการลานกีฬาต้านยาเสพย์ติด ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาด กลาง

4

5

6

7 ชื่อ - สกุล นายวิชัย ยุชังกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่ม งาน บ้านไร่วิทยา e-mail wichai_yu@hotmail.com หมายเลข โทรศัพท์ 08-3953-6049

8 ชื่อ - สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ. ม. คณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่ม งาน บ้านไร่วิทยา e-mail roongtee@hotmail.com หมายเลข โทรศัพท์ 08-1971-8142

9 ชื่อ - สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก ศศ. ม. สังคมศึกษา วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่ม งาน บ้านไร่วิทยา e-mail tom_brw@hotmail.com หมายเลข โทรศัพท์ 08-1281-0296

10 ชื่อ - สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา สูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน / กลุ่ม งาน บ้านไร่วิทยา e-mail wachi_rattana@hotmail. com หมายเลข โทรศัพท์ 08-7845-7768

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com MY SCHOOL Banraiwittaya School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google