งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Banraiwittaya School MY SCHOOL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Banraiwittaya School MY SCHOOL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Banraiwittaya School MY SCHOOL

2 SCHOOL LOGO

3 HISTORY โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านำร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่ นายสวิง สีสรรพ์(อดีตศึกษาธิการอ.บ้านไร่ ) 25 ไร่ นายเจ็ก แห้วเพ็ชร 25 ไร่ นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันต.บ้านไร่) ,นางขุน เงินทองดี (ภรรยา) 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ปีการศึกษา 2531 ได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2532 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ ปีการศึกษา 2535 โรเงรียนสาขาได้รับอนุมัติเปิดเปิดทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2539 เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการลานกีฬาต้านยาเสพย์ติด ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

4 สร้างนักเรียนเป็นคนดี จัดสถานที่พร้อมน่าเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชน
VISION สร้างนักเรียนเป็นคนดี จัดสถานที่พร้อมน่าเรียน มีครูเพียรเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือกับชุมชน

5 มานะ ซื่อสัตว์ สามัคคี มีวินัย
SLOGAN มานะ ซื่อสัตว์ สามัคคี มีวินัย

6 FLOWER OF SCHOOL

7 DIRECTOR ชื่อ-สกุล นายวิชัย ยุชังกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายวิชัย    ยุชังกูล ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ วิชาเอก   กศ.ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน   บ้านไร่วิทยา   หมายเลขโทรศัพท์  

8 DEPUTY DIRECTOR ชื่อ-สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะพร ตำแหน่ง
  นางรุ่งนภา    ธีฆะพร ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ   ชำนาญการ วิชาเอก   กศ.ม. คณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน   บ้านไร่วิทยา   หมายเลขโทรศัพท์  

9 DEPUTY DIRECTOR ชื่อ-สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ตำแหน่ง
  นายมนต์อิศวร    รัตนะวงศ์ไชย ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ   ชำนาญการ วิชาเอก   ศศ.ม. สังคมศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน   บ้านไร่วิทยา   หมายเลขโทรศัพท์  

10 DEPUTY DIRECTOR ชื่อ-สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย ตำแหน่ง
  นางวชิราภรณ์   รัตนวงศ์ไชย ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ   ชำนาญการ วิชาเอก   กศ.ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน   บ้านไร่วิทยา   หมายเลขโทรศัพท์  

11 อาคารประชาร่วมจิต(อาคาร1)

12 อาคารวิทยปัญญา(อาคาร2)

13 อาคารกาญจนาภิเษก(อาคาร3)

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร4)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร4)

15 อาคารเรียนการเกษตรและดนตรี

16 อาคารอุตสาหกรรม

17 โรงยิม

18 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาไทย

19 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

20 SCHOOL WEPSITE

21 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt Banraiwittaya School MY SCHOOL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google