งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 My School. ประวัติของ โรงเรียน วิสัยทัศน์ ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คำขวัญของ โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เพลงประจำ โรงเรียน เอกลักษณ์ อาคารเรียน ต้นไม้ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 My School. ประวัติของ โรงเรียน วิสัยทัศน์ ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คำขวัญของ โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เพลงประจำ โรงเรียน เอกลักษณ์ อาคารเรียน ต้นไม้ประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 My School

2 ประวัติของ โรงเรียน วิสัยทัศน์ ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คำขวัญของ โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เพลงประจำ โรงเรียน เอกลักษณ์ อาคารเรียน ต้นไม้ประจำ โรงเรียน เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ พันธกิจ

3 ประวัติโรงเรียน

4 วิสัยทัศน์

5 พันธกิจ

6 อัตลักษณ์

7 เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็น โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม

8 เป้าประสงค์

9 ปรัชญาโรงเรียน

10 คำขวัญของ โรงเรียน

11 สีประจำโรงเรียน

12 ตราสัญลัษณ์

13 ต้นไม้ประจำ โรงเรียน

14 อาคารเรียน อาคารประชาร่วม จิต อาคารกาญจนา ภิเษก อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ๗๒ พรรษา วิทยปัญญา

15 อาคารประชาร่วมจิต

16 วิทยปัญญา

17 อาคารกาญจนาภิเษก

18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

19 เพลงประจำ โรงเรียน

20 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 7 My School. ประวัติของ โรงเรียน วิสัยทัศน์ ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คำขวัญของ โรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เพลงประจำ โรงเรียน เอกลักษณ์ อาคารเรียน ต้นไม้ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google