งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว ? รองศาสตราจารย์ น. สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 089-8343536.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว ? รองศาสตราจารย์ น. สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 089-8343536."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว ? รองศาสตราจารย์ น. สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 089-8343536 fvettss@ku.ac.th 1

2 โรคนิวคาสเซิล แบ่งตามความรุนแรง ของการเกิดโรค ได้ 3 กลุ่มใหญ่ 1. ก่อโรครุนแรงน้อย (Lentogenic strain) 2. ก่อโรครุนแรงปานกลาง ตายน้อย รอย โรคอาจเห็นไม่ชัดเจน (Mesogenic strain) 3. ก่อโรครุนแรงมาก ตายมาก พบรอย โรคชัดเจน (Velogenic strain) 2

3 3

4 วิธีการที่เชื้อไวรัสนิวคาสเซิลติดเข้าไปในเซลล์ไก่ (http:www.nist.gov/mml/ceramics/functional_properties. cfm) HN F 4

5 นิวคาสเซิล ในไก่ พื้นเมือง ส่วนใหญ่มักจะป่วยและ ตายอย่างรวดเร็ว ภายใน 4-5 วันหลังมี การติดเชื้อในฝูง เชื้อ ระบาดค่อนข้างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ตายเกือบทั้งหมดฝูง หากไม่มีภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคนี้มาก่อน 5

6 นิวคาสเซิล ในไก่เนื้อ เกิดแบบเฉียบพลัน และแพร่กระจายตัวได้ เร็วมาก อัตราการป่วยและตาย ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่ สามารถป้องกันโรคใน ตัวไก่ ( ในไก่เนื้อ ทั่วไปที่เคยได้รับ วัคซีน เสียหาย ประมาณร้อยละ 10- 40. 6

7 7

8 นิวคาสเซิล ในไก่ไข่ โดยทั่วไป อาการ ป่วยและตายจะพบได้ น้อยกว่าไก่เนื้อ โดยเฉพาะในฝูงที่ ได้รับวัคซีนมา พอสมควรและ ต่อเนื่องและมี ภูมิคุ้มกันเฉลี่ยทั่วไป ในระดับดี มีผลกระทบต่อ ผลผลิตไข่และ คุณภาพของไข่และ เปลือกไข่ เป็นบริเวณ กว้าง 8

9 9

10 10

11 11 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคในฟาร์ม ภูมิคุ้มกัน ในฝูงไก่ ไม่ สม่ำเสม อกันทั้ง ฝูง ระดับ ภูมิคุ้มกัน ส่วนใหญ่ มีระดับสูง ระดับ ภูมิคุ้มกัน ส่วนใหญ่ มีระดับต่ำ เชื้อโรค เข้ามา ใน ฟาร์ม เสียห าย น้อย เสียหา ยมาก

12 12 ให้ ( ทำ ) วัคซีนไก่ เพื่ออะไร ?

13 13 อะไรคือสาเหตุทำให้ ภูมิคุ้มกันไม่สม่ำเสมอในฝูง ไก่และมีระดับต่ำไม่เพียงพอ ต่อการต้านทานโรค ? ? ? ? ?

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 แนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูผลผลิต ไข่ไก่ จากปัญหานิวคาสเซิล การปฏิบัติระหว่างการติดเชื้อและป่วย แนวทางการฟื้นฟูสุขภาพไก่ การติดตามระบบภูมิคุ้มกันของฝูงไก่ สม่ำเสมอ ปรับปรุงระบบการป้องกันโรค

20 20

21 21 พึงระลึกเสมอว่า ระบบป้องกันโรค สำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง วัคซีนเป็นเครื่องมือในการลดความเสียหาย หากระบบการ ป้องกันโรคทำได้ไม่ดีพอ วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่กระตุ้น ให้เกิดการสร้าง ภูมิคุ้มกัน เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนและ แพร่ของเชื้อใน ร่างกายไก่ หากเชื้อเพิ่มจำนวนได้จนทำ ให้อวัยวะเสียหายและ ไก่ฟื้นตัวไม่ได้ ไก่จะป่วยและตาย ปัจจัยหลักคือ ทำทุกวิถีทางไม่ให้เชื้อโรค เข้ามาในฟาร์มได้ และพยายามให้ไก่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะ ต้านทานโรคได้

22 22

23 23

24 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาล ให้ทุกคนมี ความสุข ความเจริญทั่วหน้ากัน 24


ดาวน์โหลด ppt นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว ? รองศาสตราจารย์ น. สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 089-8343536.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google