งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบส

2 สมาชิกในกลุ่ม 1.ด.ช.ศุภกร ชูประสูตร เลขที่ 1 ป.6/1 2.ด.ช. อัครวินท์ โมรินทร์ เลขที่ 2 ป.6/1 3.ด.ญ.นฤพร แสงสุวรรณ์ เลขที่ 30 ป.6/1 4.ด.ญ.กฤตติกา ขาวทอง เลขที่ 38 ป.6/1 5.ด.ญ.อธิชา เกตทองสง เลขที่ 39 ป.6/1 6.ด.ญ. อัฐภิญญา พุฒคง เลขที่ 46 ป.6/1 ครูที่ปรึกษา คุณครูชญานี ขัตติยะมาน

3 คำถามสำคัญ หากเราต้องการทราบว่าสารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบสควรทำอย่างไร ?

4 ความเป็นมา เพื่อที่จะได้รู้ว่าสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นกรดหรือเบส และจะได้เลือกใช้อย่างถูกวิธีและระวังสารเคมีที่อันตราย

5 จุดประสงค์ เพื่อสำรวจและทดลองว่าสารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบส
เพื่อศึกษาหาค่าpHของสารเคมีในบ้าน เพื่อศึกษากระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

6 สมมติฐาน สารเคมีในชีวิตประจำวันมีสมบัติเป็นกรดหรือเบสแตกต่างกัน

7 ตัวแปรต้น ชนิดของสารที่นำมาทดลอง คือ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก
น้ำยาปรับผ้านุ่ม โลชั่น น้ำประปา น้ำยาถูพื้น น้ำกลั่น น้ำปลา น้ำยาล้างจาน น้ำมันพืช ซีอิ้วขาว เกลือ ผงชูรส เบตาดีน นม น้ำมะนาว

8 ตัวแปรตาม การเปลี่ยนสีของกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ ค่าpHของสาร

9 ตัวแปรควบคุม ปริมาณของสาร ชนิดของกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์

10 วิธีการดำเนินการ 1.เตรียมสารให้อยู่ในลักษณะของเหลว 2.ใช้แท่งแก้วแต่งสารแต่ละชนิด ทดสอบกับกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 3.สังเกตการเปลี่ยนแปลง

11 ถ้าอยากดูผลการศึกษาคลิกเข้ามาเลยยย

12 สบู่ สบู่มีค่าpH 10

13 ยาสีฟัน ยาสีฟันมีค่าpH 7

14 แชมพู แชมพูมีค่าpH 7

15 น้ำปลา น้ำปลามีค่าpH 7

16 เกลือ เกลือมีค่าpH 7

17 เบตาดีน ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากสีของเบตาดีนซึมเข้าไปในกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์

18 น้ำมันพืช น้ำมันพืชมีค่าpH 6

19 น้ำมะนาว น้ำมะนาวมีค่าpH 1

20 นม นมมีค่าpH 6

21 ซีอิ๊วขาว ซีอิ้วขาวมีค่าpH 6

22 ผงซักฟอก ผงซักฟอกมีค่าpH 12

23 โลชั่น โลชั่นมีค่าpH 7

24 น้ำยาถูพื้น น้ำยาถูพื้นมีค่าpH 7

25 น้ำประปา น้ำประปามีค่าpH 7

26 น้ำกลั่น น้ำกลั่นมีค่าpH 7

27 น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาปรับผ้านุ่มมีค่าpH 6

28 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจานมีค่าpH 7

29 ผงชูรส ผงชูรสมีค่าpH 7

30


ดาวน์โหลด ppt สารเคมีในบ้านเป็นกรดหรือเบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google