งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ศุภกร ชูประสูตร เลขที่ 1 ป.6/1 2. ด. ช. อัครวินท์ โมรินทร์ เลขที่ 2 ป.6/1 3. ด. ญ. นฤพร แสงสุวรรณ์ เลขที่ 30 ป.6/1 4. ด. ญ. กฤตติกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ศุภกร ชูประสูตร เลขที่ 1 ป.6/1 2. ด. ช. อัครวินท์ โมรินทร์ เลขที่ 2 ป.6/1 3. ด. ญ. นฤพร แสงสุวรรณ์ เลขที่ 30 ป.6/1 4. ด. ญ. กฤตติกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ศุภกร ชูประสูตร เลขที่ 1 ป.6/1 2. ด. ช. อัครวินท์ โมรินทร์ เลขที่ 2 ป.6/1 3. ด. ญ. นฤพร แสงสุวรรณ์ เลขที่ 30 ป.6/1 4. ด. ญ. กฤตติกา ขาวทอง เลขที่ 38 ป.6/1 5. ด. ญ. อธิชา เกตทองสง เลขที่ 39 ป.6/1 6. ด. ญ. อัฐภิญญา พุฒคง เลขที่ 46 ป.6/1 ครูที่ปรึกษา คุณครูชญานี ขัตติยะมาน

3 หากเราต้องการทราบว่าสารเคมี ในบ้านเป็นกรดหรือเบสควรทำอย่างไร ?

4 เพื่อที่จะได้รู้ว่าสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นกรดหรือเบส และจะได้เลือกใช้อย่างถูกวิธีและระวังสารเคมี ที่อันตราย

5 เพื่อสำรวจและทดลองว่าสารเคมีในบ้านเป็น กรดหรือเบส เพื่อศึกษาหาค่า pH ของสารเคมีในบ้าน เพื่อศึกษากระบวนการทดลองทาง วิทยาศาสตร์

6 สารเคมีในชีวิตประจำวันมีสมบัติเป็นกรด หรือเบสแตกต่างกัน

7 ชนิดของสารที่นำมาทดลอง คือ สบู่ ยาสี ฟัน แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม โลชั่น น้ำประปา น้ำยาถูพื้น น้ำกลั่น น้ำปลา น้ำยาล้างจาน น้ำมันพืช ซีอิ้วขาว เกลือ ผงชู รส เบตาดีน นม น้ำมะนาว

8 การเปลี่ยนสีของกระดาษยูนิเวอร์แซล อินดิเคเตอร์ ค่า pH ของสาร

9 ปริมาณของสาร ชนิดของกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิ เคเตอร์

10 1. เตรียมสารให้อยู่ในลักษณะของเหลว 2. ใช้แท่งแก้วแต่งสารแต่ละชนิด ทดสอบ กับกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 3. สังเกตการเปลี่ยนแปลง

11

12 สบู่ สบู่มีค่า pH 10

13 ยาสีฟัน ยาสีฟันมีค่า pH 7

14 แชมพู แชมพูมีค่า pH 7

15 น้ำปลา น้ำปลามีค่า pH 7

16 เกลือ เกลือมีค่า pH 7

17 เบตาดีน ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากสี ของเบตาดีนซึมเข้าไปใน กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเค เตอร์

18 น้ำมันพืช น้ำมันพืชมีค่า pH 6

19 น้ำมะนาว น้ำมะนาวมีค่า pH 1

20 นม นมมีค่า pH 6

21 ซีอิ๊วขาว ซีอิ้วขาวมีค่า pH 6

22 ผงซักฟอก ผงซักฟอกมีค่า pH 12

23 โลชั่น โลชั่นมีค่า pH 7

24 น้ำยาถูพื้น น้ำยาถูพื้นมีค่า pH 7

25 น้ำประปา น้ำประปามีค่า pH 7

26 น้ำกลั่น น้ำกลั่นมีค่า pH 7

27 น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาปรับผ้านุ่มมีค่า pH 6

28 น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจานมีค่า pH 7

29 ผงชูรส ผงชูรสมีค่า pH 7

30


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. ศุภกร ชูประสูตร เลขที่ 1 ป.6/1 2. ด. ช. อัครวินท์ โมรินทร์ เลขที่ 2 ป.6/1 3. ด. ญ. นฤพร แสงสุวรรณ์ เลขที่ 30 ป.6/1 4. ด. ญ. กฤตติกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google