งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โครงสร้างที่ใช้ ควบคุมโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โครงสร้างที่ใช้ ควบคุมโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โครงสร้างที่ใช้ ควบคุมโปรแกรม

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. คำสั่ง if...then ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจึงจะทำงาน มีทางเลือกเพียง 1 ทาง รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข then คำสั่งเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ตัวอย่างที่ 1 การใช้ if...then 1. คำสั่งเลือกทำในโปรแกรม ภาษาปาสคาล

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. คำสั่ง if...then...Else ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ต้องใช้ Else มี 2 ทางเลือก รูปแบบคำสั่ง if เงื่อนไข then คำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง Else คำสั่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวอย่างที่ 1 การใช้ if...then..Else

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. คำสั่ง Case...of คำสั่ง Case เป็นคำสั่งเลือกทำที่กับ โปรแกรมที่มีหลายเงื่อนไข การเขียน โปรแกรม ถ้ามีหลาย ๆ เงื่อนไข หากใช้ คำสั่ง If อาจทำให้โปรแกรมยาว รูปแบบคำสั่ง Case ชื่อของตัว แปร of เงื่อนไข 1 : คำสั่ง ; เงื่อนไข 2 : คำสั่ง ; : เงื่อนไข n : คำสั่ง ; Else คำสั่ง End;

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 1 ขอยกตัวอย่างการใช้คำสั่ง if ก่อนการใช้ คำสั่ง Case...of การแสดงผลเกรดของวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง มี 5 เกรด คือ เกรด A, B, C, D และ F

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 3. การวนซ้ำแบบ Repeat Until คำสั่งการวนซ้ำการทำงาน สามารถใช้คำสั่ง Loop เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมให้สั้นลง และ ช่วยให้ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ตัวอย่างเช่น Loop Repeat Until รูปแบบคำสั่ง Repeat คำสั่งงาน Until เงื่อนไข ( ถ้าเงื่อนไขหลัง Until เป็นจริง โปรแกรมจะหยุดการวนซ้ำ )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 1 การใช้คำสั่ง Repeat Until

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. คำสั่ง Readkey การรับค่าจากคีย์บอร์ด และทำงาน ในทันที จะใช้ฟังก์ชัน readkey ฟังก์ชันนี้อยู่ในยูนิต Crt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Readkey

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ โครงสร้างที่ใช้ ควบคุมโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โครงสร้างที่ใช้ ควบคุมโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google