งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปิดไฟบริเวณ ที่ไม่ใช้ 2. ปิดไฟช่วง พัก 3. ไม่เปิดไฟ ก่อนเวลา ทำงาน 6. ถอดหลอดไฟ บริเวณที่สว่าง เกินไป 8. ลดกำลังไฟฟ้า ของหลอด 4. ติดตั้ง สวิตช์ กระตุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปิดไฟบริเวณ ที่ไม่ใช้ 2. ปิดไฟช่วง พัก 3. ไม่เปิดไฟ ก่อนเวลา ทำงาน 6. ถอดหลอดไฟ บริเวณที่สว่าง เกินไป 8. ลดกำลังไฟฟ้า ของหลอด 4. ติดตั้ง สวิตช์ กระตุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ปิดไฟบริเวณ ที่ไม่ใช้ 2. ปิดไฟช่วง พัก 3. ไม่เปิดไฟ ก่อนเวลา ทำงาน 6. ถอดหลอดไฟ บริเวณที่สว่าง เกินไป 8. ลดกำลังไฟฟ้า ของหลอด 4. ติดตั้ง สวิตช์ กระตุก S 5. แยก สวิตช์ 9. ติดแผ่น สะท้อนแสง 10. เปลี่ยนบัลลาสต์ เป็น Low Loss 11. เปลี่ยนบัลลาสต์ เป็น อิเล็กทรอนิกส์ 7.. ปิดไฟบริเวณที่มีแสง ธรรมชาติ 12. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์เป็น ฟลูออเรสเซนต์ 13. เปลี่ยนหลอดแสง จันทร์เป็นหลอดโซเดียม

2 1. ปิดจอเมื่อไม่ ใช้งาน 2. ตั้ง AUTO TURN OFF 3. ปิดเครื่องหลังเลิก งาน 4. ใช้เครื่องพิมพ์ ร่วมกัน 5. ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มี ฉลาก energy star 6. ใช้อุปกรณ์ที่มี energy saving mode 7. เลือกอุปกรณ์ที่มี ขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่เกิน

3 1 เปิดแอร์เท่าที่ใช้งาน ปิดก่อนเลิกงาน 2 ปิดช่วงพัก เที่ยง 3 ลดความร้อน ผ่านหลังคา 4 ลดความร้อน ผ่านกระจก 5 กั้นโซนปรับ อากาศ 6 ตั้งอุณหภูมิ 25 -27 องศา 7 ทำความสะอาด สม่ำเสมอ 8 ย้ายโหลดความ ร้อนออก 9 ระบายความร้อนดี และใช้เบอร์ 5

4 1. ปิดวาลว์เมื่อไม่ ใช้งาน 2. NO-LOAD TEST และซ่อมจุดรั่ว 3. ลดความ ดัน 4. แก้ไข การระบาย อากาศ 5. จัดการ การ เดินเครื่อง 6. ใช้อากาศ อัดอย่าง คุ้มค่า 7. ติดตั้ง regulator 8. แก้ไข ขนาดท่อ ถัง 9. เดินท่อ เป็น loop 10. ติดตั้ง ปั๊มลม อินเวอร์เตอ ร์ 11. บำรุงรักษา

5 ASTM STANDARD PIPE Volume (liter/sec) at Pressure and Pipe Diameters (Velocity 6 m/s) Pipe (in) P g (bar) / Dia (mm) ½ 15.7 ¾ 20.9 1.0 26.6 1, ¼ 35.0 1, ½ 40.9 2.0 52.4 2, ½ 62.6 3.0 77.9 3, ½ 90.1 4.0 102 5.0 128 6.0 154 8.0 202 10.0 254 4.05.910.416.829.139.665.192.81431912473885619711529 4.56.511.418.432.043.671.6102.15721127142761610681682 5.07.012.520.134.947.578.111117223029646567211641835 5.57.613.521.837.851.584.5120186.24932150472812611987 6.08.214.523.540.755.491.012920026834554378413582140 6.58.815.625.143.659.497.513921528737058284014562292 7.09.416.626.846.563.310414822930639562089615522445 7.510.017.628.549.467.311015724332541965995216492598 8.010.618.730.152.371.211716625734544469810081746.2750 8.511.119.731.855.275.2123176272364468736106418432903 9.011.720.733.558.179.1130185286383493775112019393055 9.512.321.835.261.083.1136194300402518814117620363208 10.012.922.836.863.987.0143203315421542853123221333361 ขนาดถังที่เหมาะสม = 10 x flow(m3/s) m3 ขนาด ท่อ

6 ตัวอย่างการทดสอบหาการรั่วไหลของอากาศอัด ทำการทดสอบในช่วงกลางวัน ซึ่งไม่มีการใช้งาน อุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ โดยการเดินเครื่อง ขนาด 600 CFM โดยมีการทำงานดังนี้ เวลาขณะ LOAD (T L )=30 Secs. เวลาขณะ UNLOAD (T UL )=240 Secs. เพราะฉะนั้น อากาศรั่วไหลในระบบ = = =0. 1111 x 100% = 11.11% อัตราการผลิตอากาศอัดของเครื่อง =600 CFM ปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหล =0.1111 x 600 = 66.66 CFM (T L + T UL ) TLTL (30 + 240 ) 30 มาตรฐานการรั่วโดยทั่วไปในระบบที่ยอมรับ ได้ไม่ควรเกิน 5-10%

7 9. ป้องกันสิ่ง สกปรก ความชื้นเข้า มอเตอร์ 2. เลือกขนาด มอเตอร์ให้ เหมาะสม 1. อย่าเดิน มอเตอร์ ตัวเปล่า 6. สายพาน มี ความตึงที่ เหมาะสม 8. ไม่ควรให้ อยู่ใกล้ แหล่งความ ร้อน ระบายความ ร้อน 7. อัดสาร หล่อลื่น ตาม ระยะเวลา 4. มอเตอร์ ประสิทธิภ าพสูง 5. ปรับลด ความเร็ว รอบ 3. จัดการ การเดิน D=L/100

8 8383 8

9 1 เดินปั๊มเท่าที่ จำเป็น 3 จัดการการเดินให้ปั๊มมี ประสิทธิภาพสูงสุด 6 ลดขนาดปั๊ม 7 ลดขนาดใบ ปั๊ม 8 ควบคุมความเร็วรอบตามการ ใช้งาน 2 เดินปั๊ม ประสิทธิภาพสูง 4 ลด FLOW ที่ เกิน 5 ลด HEAD ที่ เกิน 9 ทำความ สะอาด กรอง 10 ลด fiction ในระบบ

10 3 ปรับอุณหภูมิน้ำ เย็นสูงขึ้น 1 เปิดช้าปิด เร็ว 4 จัดการการ เดิน 5 ทำความสะอาด คอนเดนเซอร์ 5 อัตราการ ไหลน้ำ เหมาะสม 6 น้ำระบายความร้อนต้อง ต่ำสุด 2 เดินเท่าที่จำเป็น 7 ติดตั้ง VSD ปั๊ม 8 ฟิลเตอร์ AHU สะอาด 9 coil AHU ไม่ตัน

11 1 เดินเท่าที่ เหมาะสม 1 appoarch temp Square=3 F Round=3 C 4 เสียน้ำ < 3% 6 อัตราการ ไหลน้ำพอดี 3 ปรับมุมใบพัด ลมพอดี 7 ใบพัดลมไฟเบอร์ กลาส 8 น้ำกระจายดี รู ไม่ตัน 9 ปรับความเร็วรอบ พัดลม และควบคุมอุณหภูมิ 5 ลมร้อนไม่ ลัดวงจร 2 ทำความสะอาด ฟิลเลอร์ 10 ใช้ ozone/ball/ brush

12 1 บรรจุ ของให้เต็ม ห้อง 16 เดิน freezer ให้เต็มพิกัด 3 ปรับตั้ง อุณหภูมิ สูงสุด 9 ติด COOLING PAD 4 เปิด ประตูเท่าที่ จำเป็น 5 ติดม่าน ลมม่าน พลาสติก 6 ปรับปรุง ฉนวนห้อง 15 ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง 8 เดินคอม น้อย ตัวที่โหลด สูง 10 ทำความ สะอาดคอนเดน เชอร์ 11 ลดอุณหภูมิ น้ำระบายความ ร้อน 12 ระบาย อากาศได้ดี (air cool ) 14 สารทำ ความเย็นพอดี ไม่มี ฟองอากาศ 2 จัดการ การ ใช้ห้อง เย็น 13 deforst อย่าง สม่ำเสมอ 7 หมุนเวีย นอากาศ ได้ดี

13 4 บำรุงรักษา หัวเผาทุก …. 6 คุมน้ำ ระบายที่ 7000 uS/cm 5 ตรวจสอบ ฉนวน หม้อไอน้ำ ท่อ ไอน้ำ 3 ทำความ สะอาดผิว แลกเปลี่ยน ความร้อน อุปกรณ์ใช้ไอน้ำ Trap 8 นำคอนเดน เสทมาใช้มาก ที่สุด 7 ใช้ความ ดันต่ำเท่าที่ ทำได้ 9 ตรวจสอบ กับดักไอน้ำ 1 KPI หม้อไอ น้ำ การจัดการเดิน 10 ช่อมไอ น้ำรั่ว 2 ปรับ อากาศให้ เหมาะสม ตรวจสอบอัตราส่วนของก๊าซไอเสียให้ เหมาะที่สุด CO2 = 12.5 – 13 % O2 = 4 - 5 %

14 อากาศส่วนเกินและ ประสิทธิภาพ ไอน้ำ รั่วไหล อากาศอัด รั่วไหล ผิวร้อนไม่หุ้ม ฉนวน

15 4. หุ้มฉนวน ตู้อบ 3 ไม่ระบาย อากาศทิ้งมาก เกินไป 1 ถ้าอุณหภูมิสูง ควรนำความ ร้อนกลับมาใช้ 7. ลดลม รั่วไหลเข้า / ออกตู้อบ 10. ชิ้นงานไม่ แห้ง เกินไป 5. ลดการ หมุนเวียน อากาศเท่าที่ จำเป็น 2 ปรับปริมาณ อากาศและน้ำมัน ให้เหมาะสม 8. จัดการทำงาน ให้ต่อเนื่อง 6. ใช้ Recuoprator 9. ลด ความชื้น ชิ้นงาน 11. ภาชนะไม่ หนัก หมุนเวียน อากาศได้

16 12 ปรับ ความเร็ว รอบพัดลม 3 ปรับลด อากาศ ส่วนเกิน 2 นำความร้อนในไอ เสียกลับมาใช้ 4 หุ้มฉนวน เตา 6 ควบคุม ความดันใน เตา 10 ระบาย ความร้อน แต่พอดี 7 เดินเต็มกำลัง ผลิต 8 เดิน ต่อเนื่อง 11 บำรุงรักษา burner 9 อุ่น วัตถุดิบ 5 ลดช่องเปิด เตา 1 คุม อุณหภูมิ แต่พอดี


ดาวน์โหลด ppt 1. ปิดไฟบริเวณ ที่ไม่ใช้ 2. ปิดไฟช่วง พัก 3. ไม่เปิดไฟ ก่อนเวลา ทำงาน 6. ถอดหลอดไฟ บริเวณที่สว่าง เกินไป 8. ลดกำลังไฟฟ้า ของหลอด 4. ติดตั้ง สวิตช์ กระตุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google