งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wean-to-Finish (WTF) System LA unit Thailand. Wean-to-Finish คืออะไร? WTF คือ ระบบการเลี้ยงแบบ 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ โดยต้องมี 1.ระยะระหว่าง 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wean-to-Finish (WTF) System LA unit Thailand. Wean-to-Finish คืออะไร? WTF คือ ระบบการเลี้ยงแบบ 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ โดยต้องมี 1.ระยะระหว่าง 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wean-to-Finish (WTF) System LA unit Thailand

2 Wean-to-Finish คืออะไร? WTF คือ ระบบการเลี้ยงแบบ 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ โดยต้องมี 1.ระยะระหว่าง 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ ห่างกันอย่างน้อย 3 กม. 2.แยกหมูหย่านมออกจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ H.ANGSANA LA unit Thailand

3 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ที่ 1 เป็นฟาร์มหมูพ่อแม่พันธุ์และลูกหมูในเล้าคลอดเท่านั้น 3-5 กิโลเมตร เล้าผสม -อุ้มท้อง คลอด หย่านมถึงรุ่น ในเล้าเดิม H.ANGSANA การแบ่งสถานที่ / ฟาร์ม / ไซท์ในระบบ WTF สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ที่ 2 เป็นฟาร์มที่ใช้เล้านรุ่นเลี้ยงตั้งแต่หมูหย่านมไปจนถึงจับขาย โดยไม่ต้องมีการย้ายหมูจากเล้าอนุบาลมาที่เล้ารุ่น LA unit Thailand

4 WTF ให้ประโยชน์อะไร? H.ANGSANA LA unit Thailand ช่วยให้ไม่ต้องสร้างเล้าอนุบาล ช่วยลดการเคลื่อนย้ายหมู/การใช้รถ > ลดค่าขนส่ง, ลดความเครียด ช่วยลดแรงงาน ช่วยลดอัตราการตาย ช่วยลดการใช้ยา ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า

5 WTF ช่วยให้ไม่ต้องสร้างเล้าอนุบาล และช่วยลดการเคลื่อนย้ายหมู/การใช้รถ คลอดอนุบาลรุ่น ระบบการเลี้ยงจากอนุบาลถึงรุ่น ระบบการเลี้ยงจากหย่านมถึงรุ่น (WTF) คลอดหย่านม-รุ่น LA unit Thailand

6 WTF ช่วยลดแรงงาน LA unit Thailand ไม่ต้องย้ายหมูอนุบาลไปเล้าขุน ไม่ต้องใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดเล้าอนุบาล ไม่ต้องใช้แรงงานในการดูแลหมูในเล้าอนุบาล

7 ดัชนีชี้วัดการเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่นการเลี้ยงแบบหย่านมถึงรุ่น นน.เข้า (ก.ก.)4.5274.5 นน.ออก (ก.ก.)27123 จน.วันเลี้ยง58120166 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)390790714 อัตราการแลกเนื้อ1.652.952.70 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่าง การเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่นกับหย่านมถึงรุ่น WTF ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า LA unit Thailand

8 H.ANGSANA WTF มีข้อเสียอะไร? LA unit Thailand เพิ่มต้นทุนของโรงเรือน/อุปกรณ์ ~10-20% เพิ่มความเอาใจใส่และการดูแล รอบการใช้โรงเรือน/ปีลดลงเหลือ ~2.0-2.1

9 การเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่น จำนวนโรงเรือนอนุบาล8 หลัง เลี้ยงจากอายุ 3-10 สัปดาห์ จำนวนโรงเรือนรุ่น 18 หลัง เลี้ยงจากอายุ 10-26 สัปดาห์ รอบการใช้โรงเรือนรุ่น52/18 = 2.8 การเลี้ยงแบบหย่านมถึงรุ่น จำนวนโรงเรือนรุ่น 26 หลัง เลี้ยงจากอายุ 3-26 สัปดาห์ รอบการใช้โรงเรือนรุ่น52/26 = 2.0 WTF ทำให้รอบการใช้โรงเรือน/ปีลดลง LA unit Thailand

10 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTF เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTFรายละเอียด 1.แหล่งที่นำลูกหมูเข้าเลี้ยง - ลูกหมูต้องมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดี ไม่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคระบาด และ มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม 2.อายุหมูหย่านม- ต้องกำหนดอายุหย่านมสูงสุด - แต่ละกลุ่มของหมูหย่านมต้องไม่ห่างกันมากว่า 7 วัน 3.คุณภาพหมูหย่านม- ลูกหมูหย่านมต้องแข็งแรงสมบูรณ์ และมีน้ำหนักสัมพันธุ์กับอายุ 4.อาหาร- อาหารที่ให้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับอายุสุกร, อาหารต้องใหม่ และมีปริมาณ อาหารให้หมูกินอย่างเพียงพอ 5.ลักษณะโรงเรือน- โรงเรือนเปิด - โรงเรือนปิด (อุโมงค์ลม, อีแว๊ป) LA unit Thailand

11 แหล่งที่นำหมูเข้าเลี้ยงมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF Mycoplasma-ELISA (Dako) Test % Positive LA unit Thailand

12 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTF เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTFรายละเอียด 6.อุปกรณ์- กล่องกก, ไฟกก/แก๊ส, วัสดุปูรอง, ผ้าม่าน/ผ้าใบ, อุปกรณ์ให้น้ำ/อาหาร 7.คุณภาพและปริมาณน้ำ- คุณภาพของน้ำ, ปริมาณน้ำที่หมูได้รับ 8.สภาพแวดล้อม - อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ 9.การไหลของหมู- การเข้าออกเป็นชุด หรือเป็นกลุ่ม (all in-all out) 10.วัคซีนและยา - มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนและใช้ยาที่เหมาะสม 11.การป้องกันและควบคุมโรค- สุขอนามัย - สุขาภิบาล (การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการพักเล้า) LA unit Thailand

13 4 หน่วย; 1,470 แม่ก่อนทำ AI-AO 7-92 กก. หลังทำ AI-AO 7-87 kg. % ปรับปรุง อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 6146211 อัตราการแลกเนื้อ2.322.263 ค่ายา/ตัว (฿)927922 อัตราการตาย4.34.54.6 Source: International pigletter July 1997 Vol.17 No. 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้ all in-all out all in-all out มีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF LA unit Thailand

14 8 หน่วย; 3,140 แม่ก่อนฉีดวัคซีนหลังฉีดวัคซีน% ปรับปรุง อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 4935379 อัตราการแลกเนื้อ2.562.317 ค่ายา/ตัว (฿)3.73.419 อัตราการตาย8.74.339 Source: International pigletter July 1997 Vol.17 No. 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้วัคซีนมัยโคพลาสมา โปรแกรมวัคซีนมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF LA unit Thailand

15 Thank you for your attention LA unit Thailand


ดาวน์โหลด ppt Wean-to-Finish (WTF) System LA unit Thailand. Wean-to-Finish คืออะไร? WTF คือ ระบบการเลี้ยงแบบ 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ โดยต้องมี 1.ระยะระหว่าง 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google