งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fiber Optic Fiber 2014 – 2015 By Paruj. ไฟเบอร์สนับสนุนความเริ่มต้น 1000Mbps - 10Gbps. ไฟเบอร์ถูกกว่าในการเดินสายสัญญาณระยะไกล ยุ่งยากในการลักลอบขโมยสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fiber Optic Fiber 2014 – 2015 By Paruj. ไฟเบอร์สนับสนุนความเริ่มต้น 1000Mbps - 10Gbps. ไฟเบอร์ถูกกว่าในการเดินสายสัญญาณระยะไกล ยุ่งยากในการลักลอบขโมยสัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fiber Optic Fiber Optic @ 2014 – 2015 By Paruj

2 ไฟเบอร์สนับสนุนความเริ่มต้น 1000Mbps - 10Gbps. ไฟเบอร์ถูกกว่าในการเดินสายสัญญาณระยะไกล ยุ่งยากในการลักลอบขโมยสัญญาณ ไฟเบอร์มีขนาดเล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่า ไฟเบอร์ประหยัดเนื้อที่ติดตั้งมากกว่าสายทองแดง ไฟเบอร์ส่งข้อมูลน่าเชื่อถือกว่าสายทองแดง สายไฟเบอร์ไม่มีสัญญาณรบกวนเหมือนสาย ทองแดง สายไฟเบอร์ใช้พลังงานน้อยกว่าสายทองแดง เปรียบเทียบสายไฟเบอร์ กับ สายทองแดง

3 ไฟเบอร์เหมาะสมกว่าในการส่งข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอล (0,1). ไฟเบอร์ไม่มีปัญหาเรื่องการลัดวงจรและทำ ให้เกิดความร้อน ไฟเบอร์มีความยืดหยุ่นกว่าสายทองแดง

4 องค์ประกอบสายไฟเบอร์ออพติก

5 ประเภทสายไฟเบอร์ออพติก สายไฟเบอร์ออพติกสำหรับงานภายใน อาคาร (Indoor) สายไฟเบอร์ออพติกสำหรับงานภายนอก อาคาร (Outdoor) สายไฟเบอร์ออพติกสำหรับงานภายใน และภายนอกอาคาร (Indoor & Outdoor)

6 การรับ - ส่งข้อมูลบนสายไฟเบอร์ ออพติก ไฟเบอร์ออพติกรับส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลด้วย 0 และ 1 เท่านั้น ไฟเบอร์ออพติกรับส่งข้อมูลได้แบบ Full Duplex ไฟเบอร์ออพติกรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ทางแสงเท่านั้น ไฟเบอร์มีเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลด้วย Laser หรือ LED เท่านั้น

7 ไฟเบอร์ออพติกทำงานอย่างไร ? ตัวส่งตัวรับ ตัวส่งตัวรับ สายไฟเบอร์ออพ ติก ข้อมูล

8 ประเภทสายไฟเบอร์ออพติก สายไฟเบอร์มี 2 ประเภท คือ ซิงเกิลโหมด (SM) และ มัลติโหมด (MM) สายไฟเบอร์ออพติกประเภทมัลติโหมด ได้ระยะทางตั้งแต่ 550m ถึง 2Km สายไฟเบอร์ออพติกประเภทซิงเกิลโหมด ได้ระยะทางตั้งแต่ 3Km ถึง 80Km


ดาวน์โหลด ppt Fiber Optic Fiber 2014 – 2015 By Paruj. ไฟเบอร์สนับสนุนความเริ่มต้น 1000Mbps - 10Gbps. ไฟเบอร์ถูกกว่าในการเดินสายสัญญาณระยะไกล ยุ่งยากในการลักลอบขโมยสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google