งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าสู่บทเรียน. มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษากัน ก่อนนะครับ แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าสู่บทเรียน. มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษากัน ก่อนนะครับ แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าสู่บทเรียน

2 มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษากัน ก่อนนะครับ แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 1. วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด ก. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ค. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ง. วันขึ้น 15 เดือน 10 ทำข้อต่อไป

4 2. จังหวัดที่มีชื่อเสียงในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา คือจังหวัดใด ก. จังหวัดอุบลราชธานี ข. จังหวัดมหาสารคาม ค. จังหวัดนครพนม ง. จังหวัดสกลนคร กลับเมนูหลัก

5 เก่งมากครับ เมนูหลัก

6 ลองดูใหม่นะครับ กลับไปทำใหม่นะครับ

7 เนื้อหา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ. ศ.2470 จนเมื่อปี พ. ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน สัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลา จตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้า ประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไป ตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้น เทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน ซึ่งตั้งแต่ปี พ. ศ.2542 เป็นต้นมา กลับเมนูหลักหน้าต่อไป

8 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางยุวดี จันทราลักษณ์ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 กลับเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าสู่บทเรียน. มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษากัน ก่อนนะครับ แนะนำบทเรียน เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google