งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation By Group 3. What’s camper doing ? Cookie Run ASEAN Air Line ASEAN Trading Life of Pi (Standing on the newspaper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation By Group 3. What’s camper doing ? Cookie Run ASEAN Air Line ASEAN Trading Life of Pi (Standing on the newspaper)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation By Group 3

2 What’s camper doing ? Cookie Run ASEAN Air Line ASEAN Trading Life of Pi (Standing on the newspaper)

3 Camper’s process R : ระบายสี / พับจรวด / การพับ กระดาษหนังสือพิมพ์ C : ASEAN Air Line

4 How the leaders passing down the process Leaders ควรเลือกใช้วิธีการอื่นหรือใช้ภาษากาย (Body language ) แทนการแปลเป็นภาษาไทย Leaders / พี่เลี้ยงประจำกลุ่มควรมีบทบาทในการ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดมากขึ้น กระจายพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินกิจกรรมเพื่อ อำนวยความสะดวก

5 นักเรียนทำงานอย่างไร ให้สำเร็จ Leaders - ใช้คำถามปลุกเร้าให้กระตุ้น การคิด - การเสริมแรงโดยให้รางวัล หรือให้คะแนนพิเศษ Campers - แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม - มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ให้มาก

6 Suggestion - Leaders มีความสามารถสูง - วิธีการดำเนินกิจกรรมควรเป็น ลำดับขั้นตอน กระชับ และตรงประเด็น - กิจกรรมการละลายพฤติกรรม


ดาวน์โหลด ppt Presentation By Group 3. What’s camper doing ? Cookie Run ASEAN Air Line ASEAN Trading Life of Pi (Standing on the newspaper)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google