งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation By Group 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation By Group 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation By Group 3

2 (Standing on the newspaper)
What’s camper doing ? Cookie Run ASEAN Air Line Life of Pi (Standing on the newspaper) ASEAN Trading

3 R : ระบายสี / พับจรวด / การพับกระดาษหนังสือพิมพ์ C : ASEAN Air Line
Camper’s process R C A R : ระบายสี / พับจรวด / การพับกระดาษหนังสือพิมพ์ C : ASEAN Air Line

4 How the leaders passing down the process
Leaders ควรเลือกใช้วิธีการอื่นหรือใช้ภาษากาย (Body language ) แทนการแปลเป็นภาษาไทย Leaders / พี่เลี้ยงประจำกลุ่มควรมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดมากขึ้น กระจายพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก

5 นักเรียนทำงานอย่างไร ให้สำเร็จ
Leaders - ใช้คำถามปลุกเร้าให้กระตุ้นการคิด - การเสริมแรงโดยให้รางวัลหรือให้คะแนนพิเศษ นักเรียนทำงานอย่างไร ให้สำเร็จ Campers - แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม - มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ให้มาก

6 Suggestion - Leaders มีความสามารถสูง
- วิธีการดำเนินกิจกรรมควรเป็นลำดับขั้นตอน กระชับ และตรงประเด็น - กิจกรรมการละลายพฤติกรรม


ดาวน์โหลด ppt Presentation By Group 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google