งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาและการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต ครูปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาและการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต ครูปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาและการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต ครูปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (Arp Anet เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์ พา ) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร  โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู. เอส. ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ ( U.S. Defence Department ) เป็นผู้คิดค้น ระบบขึ้นมา

3 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มี วันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการสื่อสารถูกทำลาย หรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังทำงานได้  ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของคลื่น ไมโครเวฟ  ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในหมู่ ของหน่วยงานทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก

4 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  มาถึงปี 2515 หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์พาประสบ ความสำเร็จอย่างสูง และได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน จากอาร์พามาเป็นดาร์พา (Defense Advanced Research Project Agency: DARPA) และในที่สุดปี 2518 อาร์พาเน็ตก็ขึ้นตรงกับหน่วยการสื่อสารของ กองทัพ (Defense Communication Agency)

5 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  ในปี 2526 อาร์พาเน็ตก็ได้ แบ่งเป็น 2 เครือข่าย  ด้านงานวิจัย ใช้ชื่อ อาร์พา เน็ต เหมือนเดิม  ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า มิลเน็ต (MILNET : Millitary Network)  ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้ โพรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet) เป็นครั้งแรก

6 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  ในปี 2528  มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา (NSF) ได้ ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNET  พอมาถึงปี 2533 ได้ยุติอาร์พาเน็ต และ เปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายขนาดมหึมา จนถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เน็ต

7 ประวัติความเป็นมาของ อินเทอร์เน็ต  สำหรับประเทศ ไทยนั้น  อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530- 2535  โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบ คอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network)  แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2535

8 ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต  ด้านการศึกษา  1. สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูล ด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่ น่าสนใจ  2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือน เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่  3. นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัย อื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้ง ที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น

9 ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต  ด้านการศึกษา สมัยก่ อน

10 ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต  ด้านธุรกิจและ การพาณิชย์  1. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทาง ธุรกิจ  2. สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

11 ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต  ด้านการบันเทิง  1. การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหา วารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ เรียกว่า Magazine o­nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และ ข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป  2. สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้  3. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

12 ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต  ด้านการบันเทิง


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาและการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต ครูปนัดดา กองมนต์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google