งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13
นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ ชั้น 5/3 เลขที่ 19

2 หลัการและเหตุผล 1.เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมข้าวแตน และอุปกรณ์การทำ
2.สามารถนำมาประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย 3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำข้าวแตน 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้การทำขนมข้าวแตน

3 ความหมายของข้าวแตน ข้าวแตน คือ การนำข้าวเย็นที่เหลือมาประกอบเป็นอาหารชนิดใหม่ โดยการนำข้าวมาตากแห้งแล้วนำข้าวมาทอด แต่งหน้าด้วยน้ำหวาน ข้าวแตนมีประโยชน์ และประหยัด

4 อุปกรณ์ที่ใช้ทำข้าวแตน
ข้าวสวยตากแห้ง น้ำมันพืช น้ำอ้อย เกลือป่น

5 วิธีการทำข้าวแตน นำข้าวสวยมาตากแห้ง แล้วนำมาทอด เคี่ยวน้ำอ้อยให้ข้น
นำน้ำอ้อยมาหยดบนหน้าข้าวแตน

6 ประโยชน์ในการทำข้าวแตน
ข้าวแตนเป็นได้ทั้งขนมและอาหาร ทำให้ผู้ที่รับประทานได้ทั้งคาร์โบไฮเดรและทำให้ไม่อ้วน สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ยังทำให้ทราบถึงวิธีการทำข้าวแตน นำข้าวเย็นที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์

7 แหล่งสืบค้น กลุ่มแม่บ้าน ตำบล วังลึก
กลุ่มแม่บ้าน ตำบล วังลึก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google