งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ ชั้น 5/3 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ ชั้น 5/3 เลขที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ ชั้น 5/3 เลขที่ 19

2 หลัการและเหตุผล 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมข้าวแตน และอุปกรณ์ การทำ 2. สามารถนำมาประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนอีกด้วย 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำข้าวแตน 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้การทำขนมข้าวแตน

3 ความหมายของข้าวแตน ข้าวแตน คือ การนำข้าวเย็นที่เหลือมาประกอบ เป็นอาหารชนิดใหม่ โดยการนำข้าวมาตากแห้ง แล้วนำข้าวมาทอด แต่งหน้าด้วยน้ำหวาน ข้าว แตนมีประโยชน์ และประหยัด

4 อุปกรณ์ที่ใช้ทำข้าวแตน ข้าวสวยตากแห้ง น้ำมันพืช น้ำอ้อย เกลือป่น

5 วิธีการทำข้าวแตน นำข้าวสวยมาตากแห้ง แล้วนำมาทอด เคี่ยวน้ำอ้อยให้ข้น นำน้ำอ้อยมาหยดบนหน้าข้าวแตน

6 ประโยชน์ในการทำข้าวแตน ข้าวแตนเป็นได้ทั้งขนมและอาหาร ทำให้ผู้ที่รับประทานได้ ทั้งคาร์โบไฮเดรและทำให้ไม่อ้วน สามารถรับประทานได้ ทุกเพศทุกวัย ยังทำให้ทราบถึงวิธีการทำข้าวแตน นำข้าว เย็นที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์

7 แหล่งสืบค้น http://ampornricetan-wanutpong.blogspot.com/p/blog-page.html http://ampornricetan-wanutpong.blogspot.com/p/blog-page.html กลุ่มแม่บ้าน ตำบล วังลึก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ข้าวแตน นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง ชั้น 5/3 เลขที่ 13 นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ ชั้น 5/3 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google