งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By นาย ธนากร ไฝชมภุ เลขที่ 1 นาย ภัทรพล เกษจรัล เลขที่ 26 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By นาย ธนากร ไฝชมภุ เลขที่ 1 นาย ภัทรพล เกษจรัล เลขที่ 26 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By นาย ธนากร ไฝชมภุ เลขที่ 1 นาย ภัทรพล เกษจรัล เลขที่ 26 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1B

2 การ DEFRAGMENT การทำ Defrag ฮาร์ดดิสก์หรือ Disk Defragmenter ก็คือการทำการจัดเรียง ข้อมูลของไฟล์ต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ให้มีความต่อเนื่องหรือเรียงเป็นระบบต่อ ๆ กันไป

3 วิธีการทำ DEFRAGMENT 1. คลิกที่ปุ่ม START แล้วเลือก ALL PROGRAMS

4 2. หลังจากที่เลือก ALL PROGRAMS แล้วก็เลือกที่ ACCESSORIES

5 3. เลือกที่ SYSTEM TOOLS

6 4. เลือกที่ DISK DEFRAGMENTER

7 5. เมื่อเลือกที่ DISK DEFRAGMENTER แล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา แล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องจะ จัดเรียงข้อมูล

8 6. จากนั้นให้คลิกที่ DEFRAGMENT DISK แล้วเครื่องก็จะทำการ RUNNING ข้อมูลภายในเครื่อง

9 ประโยชน์ของการ DEFRAGMENT ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ความเร็วในการอ่านข้อมูลของ ไฟล์นั้น จะมีการอ่านข้อมูล ได้เร็วขึ้น

10 สรุป สามารถใช้ตัวจัดการ Defrag เพื่อจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ขนาด ใหญ่เช่นฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 GB โปรแกรม defrag Defrag SmartPhase ผู้จัดการการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ทุก ขนาด มีการทดสอบความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของการ จัดเรียงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวจัดการ Defrag เพื่อ จัดเรียงข้อมูลของอาร์เรย์ที่ซ้ำซ้อนขนาดใหญ่ของดิสก์อิสระ (RAID) ฮาร์ดดิสก์


ดาวน์โหลด ppt By นาย ธนากร ไฝชมภุ เลขที่ 1 นาย ภัทรพล เกษจรัล เลขที่ 26 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google