งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้และ เทคโนโลยี สู่ชุมชน ต่อการส่งเสริม สุขภาพตา นางอัชฌา ขำเขว้า พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้และ เทคโนโลยี สู่ชุมชน ต่อการส่งเสริม สุขภาพตา นางอัชฌา ขำเขว้า พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านเขว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้และ เทคโนโลยี สู่ชุมชน ต่อการส่งเสริม สุขภาพตา นางอัชฌา ขำเขว้า พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านเขว้า

2 การคัดกรอง เบาหวานเข้าจอ ประสาทตา ในผู้ป่วย เบาหวาน

3 กายวิภาคของตา เลนส์ แก้วตา แมคคูล่า จุดโฟกัสของภาพ (Macula) Retina เส้นประสาทตา จอประสาท ตา เรติน่า น้ำวุ้น ตา

4 เมื่อเบาหวานเข้าตา ต้อ กระจก จุดโฟกัสภาพบวม ขาด เลือด Diabetic Retinopathy ขั้วประสาทตาบวม เบาหวานเข้า จอประสาท ตา เลือดออก ในน้ำวุ้น ตา

5 เบาหวานเข้าจอประสาทตา 2 ชนิด เบาหวานเข้าจอประสาทตา 2 ชนิด ชนิดเป็นน้อย (Non Proliferative Diabetic Retinopathy)  ชนิดเป็นน้อย (Non Proliferative Diabetic Retinopathy) NPDR - เอ็นพีดีอาร์ มองเห็นไม่ชัดจากจุดโฟกัสบวม NPDR - เอ็นพีดีอาร์ มองเห็นไม่ชัดจากจุดโฟกัสบวม  ชนิดเป็น มาก (Proliferative Diabetic Retinopathy) PDR - พีดีอาร์ มองเห็นไม่ชัดจากเลือดออกในน้ำวุ้นตา PDR - พีดีอาร์ มองเห็นไม่ชัดจากเลือดออกในน้ำวุ้นตา จอประสาทตาลอกตัว จอประสาทตาลอกตัว

6 จอประสาทตาปกติ

7 NPDR เอ็นพีดีอาร์ ไม่มีเส้นเลือดใหม่

8 PDR พีดีอาร์ มีเส้นเลือดงอกใหม่

9 NPDR ในรายที่เป็นมาก 50% ของ NPDR ที่เป็นมาก กลายเป็น PDR ใน 1 ปี  50% ของ NPDR ที่เป็นมาก กลายเป็น PDR ใน 1 ปี 15% เป็น PDR ร้ายแรง มีเลือดออกในวุ้นตา 15% เป็น PDR ร้ายแรง มีเลือดออกในวุ้นตา  75% ของ NPDR ที่เป็นมากที่สุด กลายเป็น PDR ใน 1 ปี 45% เป็น PDR ชนิดร้ายแรง ใน 1 ปี 45% เป็น PDR ชนิดร้ายแรง

10 แนวทางในการรักษา ควบคุมระดับความดันเลือด, น้ำตาล, ไขมัน  ควบคุมระดับความดันเลือด, น้ำตาล, ไขมัน ในเลือด ในเลือด  ติดตามรับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ  การรักษาด้วยเลเซอร์  การรักษาด้วยการผ่าตัด ส่วนใหญ่ใช้ใน PDR PDR

11 การควบคุมน้ำตาลในเลือด ไม่สามารถป้องกันเบาหวานเข้าตาได้อย่าง  ไม่สามารถป้องกันเบาหวานเข้าตาได้อย่าง สมบูรณ์ สมบูรณ์  ลดความเสี่ยงของการเข้าตา หรือการเป็นมาก ขึ้น  จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องใช้การรักษาใน ขั้น ต่อไป เช่น เลเซอร์ หรือการผ่าตัดได้ ต่อไป เช่น เลเซอร์ หรือการผ่าตัดได้

12 ติดตามรับการตรวจตาสม่ำเสมอ อายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ควรตรวจตาครั้งแรก 5  อายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ควรตรวจตาครั้งแรก 5 ปีหลังพบว่าเป็นเบาหวาน ปีหลังพบว่าเป็นเบาหวาน  อายุมากกว่า 30 ปี ตรวจครั้งแรกทันทีที่ วินิจฉัย พบ พบ  หลังจากนั้น ขึ้นกับการตรวจครั้งแรกว่าเป็น มาก น้อย น้อย

13 ความสำคัญของการตรวจตา เบาหวานเข้าจอตาระยะแรกไม่มีอาการ  เบาหวานเข้าจอตาระยะแรกไม่มีอาการ  การรักษาตั้งแต่เริ่มมีข้อบ่งชี้ ได้ ผลการรักษาดีมาก ผลการรักษาดีมาก  วิธีการคัดกรองไม่ซับซ้อน

14 วิธีการตรวจจอประสาท ตา หยอดยาขยายม่านตา  หยอดยาขยายม่านตา  รอจนม่านตาขยาย พอเพียง ประมาณ 20 นาที ประมาณ 20 นาที  ม่านตาจะขยายอยู่เป็น เวลา 4 – 6 ชั่วโมง มองใกล้ไม่ ชัด 4 – 6 ชั่วโมง มองใกล้ไม่ ชัด

15 การรักษาด้วยเลเซอร์

16 เมื่อไรจะรักษาด้วย เลเซอร์ มีเส้นเลือดผิดปกติบนจอประสาทตา -PDR  มีเส้นเลือดผิดปกติบนจอประสาทตา -PDR  ข้อแรก ร่วมกับเลือดออกในน้ำวุ้นตา -PDR  จุดโฟกัสภาพบวม -NPDR และ PDR  มีเส้นเลือดผิดปกติที่ม่านตา -PDR

17 เส้นเลือดผิดปกติบนจอประสาท ตา

18 เลือดออกในน้ำวุ้นตา

19 NPDR ที่มีจุดโฟกัสบวม

20 หลังรักษาด้วยเลเซอร์ที่จุดโฟกัส

21 หลังการรักษาด้วยเลเซอร์ใน PDR

22 เมื่อไรจะรักษาด้วยการ ผ่าตัด มีเลือดออกในน้ำวุ้นตาเรื้อรัง ทำให้  มีเลือดออกในน้ำวุ้นตาเรื้อรัง ทำให้ มองไม่ชัดและให้การรักษาด้วย มองไม่ชัดและให้การรักษาด้วย เลเซอร์ไม่ได้ เลเซอร์ไม่ได้  จอประสาทตาลอกตัว  จอประสาทตาฉีกขาด

23 จอประสาทตาลอกตัวจากเบาหวาน

24 การรักษาดีที่สุดคือ ตรวจตา แต่เนิ่นๆ สม่ำเสมอ รักษาแต่ เมื่อเป็นน้อย


ดาวน์โหลด ppt ความรู้และ เทคโนโลยี สู่ชุมชน ต่อการส่งเสริม สุขภาพตา นางอัชฌา ขำเขว้า พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google