งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

2 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

3 ยุคคอมพิวเตอร์ ยุคแรก ใช้หลอดสุญญากาศไฟฟ้าสูง เป็นหน่วยประมวลผลกลาง มีการใช้ภาษาเครื่องเป็นภาษาควบคุม เช่น Mark I ยุคสอง ได้ค้นพบอุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ เพื่อใช้แทนหลอดสุญญากาศ เป็นสวิตซ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ประมวลผลเร็ว มีความน่าเชื่อถือ ยุคสาม ได้ค้นพบเทคโนโลยีโซลิตสเตต (Solid State) โดยใช้รวมกับทรานซิสเตอร์ กลายเป็นวงจร IC

4 ยุคคอมพิวเตอร์ ยุคสี่ บริษัทอินเทล ได้ค้นพบวิธีการนำทรานซิสเตอร์หลายพันตัวบรรจุลงในชิปซิลิคอนหรือไอซีเพียงตัวเดียว เรียกว่า เทคโนโลยี LSI ยุคห้า บริษัทโมโตโรลา ได้ค้นพบวิธีการนำทรานซิสเตอร์หลายหมื่นตัวบรรจุลงในชิปซิลิคอนหรือไอซีเพียงตัวเดียว เรียกว่า เทคโนโลยี VLSI

5 คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกลสามารถรับข้อมูลประมวลผลแสดงข่าวสาร บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ แบบเบจ Charles Babbage โปรแกรมเมอร์ คนแรก คือ Ada Augusta สตรีชาวอังกฤษ เครื่องคอมเครื่องแรกในไทย คือ IBM 1620 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

6 ประเภทคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีหลายชนิดตามแต่ขนาด ซึ่งต่างก็มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การพิจารณาว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด จะพิจารณาจากปริมาณข้อมูล ลักษณะงาน รวมถึงความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบ โดยชนิดของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งแยกตามระดับความสามารถ

7 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

8 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

9 มินิคอมพิวเตอร์

10 ไมโครคอมพิวเตอร์

11 คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google