งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์. วิวัฒนาการ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์. วิวัฒนาการ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

2 วิวัฒนาการ คอมพิวเตอร์

3 ยุค คอมพิวเตอร์ ยุคแรก ใช้หลอดสุญญากาศไฟฟ้าสูง เป็นหน่วยประมวลผลกลาง มีการใช้ ภาษาเครื่องเป็นภาษาควบคุม เช่น Mark I ยุคสอง ได้ค้นพบอุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ เพื่อใช้แทนหลอด สุญญากาศ เป็นสวิตซ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ประมวลผลเร็ว มีความน่าเชื่อถือ ยุคสาม ได้ค้นพบเทคโนโลยีโซ ลิตสเตต (Solid State) โดยใช้รวมกับ ทรานซิสเตอร์ กลายเป็นวงจร IC

4 ยุค คอมพิวเตอร์ ยุคสี่ บริษัทอินเทล ได้ค้นพบวิธีการนำ ทรานซิสเตอร์หลายพันตัวบรรจุลงใน ชิปซิลิคอนหรือไอซีเพียงตัวเดียว เรียกว่า เทคโนโลยี LSI ยุคห้า บริษัทโมโตโรลา ได้ค้นพบ วิธีการนำทรานซิสเตอร์หลายหมื่นตัว บรรจุลงในชิปซิลิคอนหรือไอซีเพียงตัว เดียว เรียกว่า เทคโนโลยี VLSI

5 คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ อัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกลสามารถ รับข้อมูลประมวลผลแสดงข่าวสาร บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ แบบเบจ Charles Babbage โปรแกรมเมอร์ คนแรก คือ Ada Augusta สตรีชาวอังกฤษ เครื่องคอมเครื่องแรกในไทย คือ IBM 1620 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

6 ประเภท คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีหลายชนิด ตามแต่ขนาด ซึ่งต่างก็มีระดับ ความสามารถที่แตกต่างกัน การ พิจารณาว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด จะพิจารณาจากปริมาณข้อมูล ลักษณะงาน รวมถึงความเหมาะสมใน ด้านอื่นๆ ประกอบ โดยชนิดของ คอมพิวเตอร์ที่แบ่งแยกตามระดับ ความสามารถ

7 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

8 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

9 มินิคอมพิวเตอร์

10 ไมโครคอมพิวเตอร์

11 คอมพิวเตอร์พกพา ขนาดเล็ก

12


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ โดย นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์. วิวัฒนาการ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google