งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก
รายงานการทำ PM หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก 2 พ.ค.57

2 สรุปขั้นตอนการทำ PM เข้าตรวจสอบ สน.ก่อนทำ PM ตามแบบฟอร์ม PM Sheet No.01และถ่ายรูปสภาพตู้จ่ายน้ำมันก่อนทำ PM ร่วมกับ บ.Flowco รายงานความต้องการอะไหล่ในการทำ PM และจัดเบิกอะไหล่ตามรายการ กำหนดวันเข้าทำ PM และแจ้งให้ สน.รับทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าดำเนินการทำ PM ตามวันที่กำหนดร่วมกับ บ.Flowco บันทึกรายงานหลังการทำ PM ตามแบบฟอร์ม PM Sheet No.01 และถ่ายรูปตู้จ่ายน้ำมันหลังการทำ PM

3 Layout หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก

4 ภาพก่อนการทำ PM

5 ภาพก่อนการทำ PM

6 ภาพก่อนการทำ PM

7 ภาพก่อนการทำ PM

8 ภาพก่อนการทำ PM

9 ภาพก่อนการทำ PM

10 ภาพการเข้าทำ PM

11 ภาพการเข้าทำ PM

12 ภาพการเข้าทำ PM

13 ภาพการเข้าทำ PM

14 ภาพการเข้าทำ PM

15 ภาพการเข้าทำ PM

16 ภาพหลังการทำ PM

17 ภาพหลังการทำ PM

18 รายการอะไหล่ที่ใช้ในการทำ PM
สายจ่ายน้ำมัน 10 ft จำนวน 32 เส้น ซส.น. Break Away จำนวน 32 อัน ซส.น. มือจ่าย TATSUNO (15/16) จำนวน 12 อัน ซส.น. มือจ่าย TATSUNO (13/16) จำนวน 20 อัน ซส.น. Filter Gilbarco จำนวน 32 ลูก ซส.น. Battery 12 V จำนวน 1 ลูก ซส.น. สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน ดีเซล จำนวน 12 ชุด ซส.น. สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน G จำนวน 8 ชุด ซส.น. สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน G จำนวน 4 ชุด ซส.น. สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน E จำนวน 4 ชุด ซส.น. สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน ULG จำนวน 4 ชุด ซส.น.

19 PM Sheet ก่อนทำ PM ตู้จ่าย 101 ตู้จ่าย 102 ตู้จ่าย 201

20 PM Sheet ก่อนทำ PM ตู้จ่าย 202 ตู้จ่าย 301 ตู้จ่าย 302

21 PM Sheet หลังทำ PM ตู้จ่าย 101 ตู้จ่าย 102 ตู้จ่าย 201

22 PM Sheet หลังทำ PM ตู้จ่าย 202 ตู้จ่าย 301 ตู้จ่าย 302

23 จบการทำ PM


ดาวน์โหลด ppt หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ.พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google