งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการทำ PM หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ. พิษณุโลก 2 พ. ค.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการทำ PM หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ. พิษณุโลก 2 พ. ค.57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการทำ PM หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ. พิษณุโลก 2 พ. ค.57

2 สรุปขั้นตอนการทำ PM - เข้าตรวจสอบ สน. ก่อนทำ PM ตามแบบฟอร์ม PM Sheet No.01 และถ่ายรูปสภาพตู้จ่ายน้ำมัน ก่อนทำ PM ร่วมกับ บ.Flowco - รายงานความต้องการอะไหล่ในการทำ PM และ จัดเบิกอะไหล่ตามรายการ - กำหนดวันเข้าทำ PM และแจ้งให้ สน. รับทราบ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม - เข้าดำเนินการทำ PM ตามวันที่กำหนดร่วมกับ บ.Flowco - บันทึกรายงานหลังการทำ PM ตามแบบฟอร์ม PM Sheet No.01 และถ่ายรูปตู้จ่ายน้ำมันหลัง การทำ PM

3 Layout หจก. ช่างพินิจ ปิโตรเลียม 2 จ. พิษณุโลก

4 ภาพก่อนการทำ PM

5

6

7

8

9

10 ภาพการเข้าทำ PM

11

12

13

14

15

16 ภาพหลังการทำ PM

17

18 รายการอะไหล่ที่ใช้ในการ ทำ PM - สายจ่ายน้ำมัน 10 ft จำนวน 32 เส้น -------- ซส. น. -Break Away จำนวน 32 อัน -------- ซส. น. - มือจ่าย TATSUNO (15/16) จำนวน 12 อัน -------- ซส. น. - มือจ่าย TATSUNO (13/16) จำนวน 20 อัน -------- ซส. น. -Filter Gilbarco จำนวน 32 ลูก -------- ซส. น. -Battery 12 V จำนวน 1 ลูก -------- ซส. น. - สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน ดีเซล จำนวน 12 ชุด -------- ซส. น. - สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน G91 จำนวน 8 ชุด -------- ซส. น. - สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน G95 จำนวน 4 ชุด -------- ซส. น. - สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน E20 จำนวน 4 ชุด -------- ซส. น. - สติกเกอร์ตู้จ่ายน้ำมัน ULG จำนวน 4 ชุด -------- ซส. น.

19 PM Sheet ก่อนทำ PM ตู้จ่าย 101 ตู้จ่าย 102 ตู้จ่าย 201

20 PM Sheet ก่อนทำ PM ตู้จ่าย 202 ตู้จ่าย 301 ตู้จ่าย 302

21 PM Sheet หลังทำ PM ตู้จ่าย 101 ตู้จ่าย 102 ตู้จ่าย 201

22 PM Sheet หลังทำ PM ตู้จ่าย 202 ตู้จ่าย 301 ตู้จ่าย 302

23 จบการทำ PM


ดาวน์โหลด ppt รายงานการทำ PM หจก. ช่างพินิจปิโตรเลียม 2 จ. พิษณุโลก 2 พ. ค.57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google