งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

音 樂 ดนตรี ประกอบ Daniel 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "音 樂 ดนตรี ประกอบ Daniel 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 音 樂 ดนตรี ประกอบ Daniel 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต

3 ถึงตอนนี้ฉันอายุ เลยห้าสิบนานนม แล้ว ก็ไม่ทราบว่า จะต้องถึงขนาด ไหน จึงจะนับเป็น เพื่อนได้ แต่ที่ แน่ใจคือ ชีวิตนี้ได้ รู้จักคุณ นับว่าโชค ดีนักหนา

4 ฉันชิมรสชาติ เปรี้ยวหวานขม เผ็ดแห่งชีวิตมา ยาวนาน ทิ้ง รอยเท้าบน เส้นทางชีวิตไว้ มากมาย

5 ดีจังเลยที่รู้จักคุณ ได้ กำไรไม่มากไม่น้อย สองเด้งพอดี เด้งหนึ่ง คือได้รื้อฟื้นกาลเวลาที่ ผ่านมา อีกเด้งหนึ่งคือ รำลึกถึงภาพตรึงใจใน อดีต

6 祝福你,我的朋友! ขอให้โชคดี เพื่อนรัก

7 世云有六個朋友值得你我一輩子珍惜 : กล่าวกันว่า มีมิตรอยู่ 6 คนที่ เราท่านควรถนอมไว้ชั่วชีวิต

8 第一、知你甚深且關心你的朋友。 หนึ่ง เพื่อนที่รู้ใจและห่วงใยคุณ

9 第二、生活型態像你的朋友。 สอง เพื่อนที่ใช้ลีลาชีวิต คล้ายกับคุณ

10 第三、生活大師型且詭計多端的智多星。 สาม เพื่อนที่มีกลเม็ดแยบคาย สมเป็นลูกพี่

11 第四、 工作上給你忠告,提攜你的朋友。 สี่ เพื่อนที่คอยฉุดช่วยเหลือและเตือนใจด้านการงาน

12 第五、很會玩、很會耍寶的朋友。 ห้า เพื่อนที่มีลูกเล่นร้อย แปดพันเก้า

13 第六、比你年長 10 歲以上閱歷頗 豐的朋友。 หก เพื่อนที่มาก ประสบการณ์ แก่กว่า คุณ 10 ปีขึ้นไป

14 คนเราพบกันใน กาลเทศะที่ต่างกัน บางครั้ง คุณจะพบว่า คนที่คุณไม่สบ อารมณ์ในตอนแรก ต่อมากลับกลายเป็น เพื่อนดี เพราะคุณ เห็นจุดเด่นของเขา

15 บางครั้ง คุณไม่คิด จะรู้จักคนๆนั้นเลย เพราะรู้สึกไม่ น่าสนใจ ต่อมากลับ กลายเป็นว่า คน ๆ นั้นคือประเภทที่ใช่ สำหรับคุณ

16 บางครั้ง คุณชอบเอา มากๆ กับคนๆหนึ่ง ทั้งๆที่รู้แก่ใจว่า ไม่ อาจอยู่ร่วมกับเขาได้ คนที่ชอบคุณ คุณ กลับไม่ชอบเขา คนที่ คุณไม่รัก กลับรักคุณ สุดหัวใจ

17 โจทย์ซับซ้อนแบบนี้ตาม ติดเราครั้งแล้วครั้งเล่า แก้ ไม่ออกไขไม่สิ้น กล่าวกัน ว่า รักใครคนหนึ่งในเวลา ที่เหมาะ สม ถือเป็น ความสุข พบใครคนหนึ่ง ผิดกาลเทศะ ถือเป็น ความทุกข์

18 บางคนพบครั้งแรกก็ รู้สึกสนิทชิดชอบ บางคนคุยยังไงก็ไม่ ถูกคอ เหมือนนั่ง รถเมล์ ขึ้นป้ายนี้ เดี๋ยวก็ลงป้ายนั้น ทุก เหตุการณ์มีตัวแปรที่ ไม่อาจล่วงรู้

19 เพื่อนที่เคยสนิทชิด ชอบ และเก็บความรู้สึก ดีจนปัจจุบัน แต่ด้วย ต่างมีภาระของตนจน ต้องเหินห่างในที่สุด ฉะนั้น การคบหาโดย บังเอิญแต่ละครั้งจึงควร ถนอมไว้

20 เพราะคุณไม่อาจทราบ ได้ว่า พลาดจากครั้งนี้ แล้ว คุณจะพบเขาอีก เมื่อไร มันอาจเป็นครั้ง เดียวที่เจอกัน

21 วาสนานี่แปลก มันอาจ ชักนำให้คนห่างกันนับ พันโยชน์มาเจอกันใน จุดเดียวอย่างไม่ คาดหมาย แต่ก็อีกนั่น แหละ ถ้าไม่ไขว่คว้าให้ ดีก็อาจหมดโอกาสใน ชาตินี้

22 เมื่ออยู่เดียวดายอาจ คิดไปว่า ทำไมจึงรู้จัก กัน ทำไมจึงอยู่ด้วยกัน มันไม่ใช่ความผิดของ ใคร แต่เป็นบุญ ที่ บำเพ็ญไว้เมื่อชาติก่อน

23 但願從現在開始更加珍惜你身邊的朋友! ขอให้ทะนุถนอมเพื่อนรอบข้างมาก ยิ่งขึ้นนับแต่บัดนี้

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Have a nice and happy day


ดาวน์โหลด ppt 音 樂 ดนตรี ประกอบ Daniel 一輩子珍藏 ทะนุถนอมตลอด ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google