งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart UniversityNovember 11, 2009 Nongluck Manowaluilou, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart UniversityNovember 11, 2009 Nongluck Manowaluilou, 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart UniversityNovember 11, 2009 Nongluck Manowaluilou, 2009

2 What is Business Education Business Education Functions in each level Ultimate goals of Business Education Nongluck Manowaluilou, 2009

3  Business Education is the education FOR and ABOUT business.  Business Education is originated from “Commerce” which is the foundation of the business in the early years.  Business Education has changed and evolved over time. Nongluck Manowaluilou, 2009

4 ผู้ก่อตั้ง Business Education เรียก กันว่า BIG 4 Peter L. Agnew, Paul Lomax, Herbert A. Tonne Helen Reynolds New York University (NBEA, 1981) Founders Typing Stereography Marketing Business Administration Office Management File Management Preps Elementary (K-6) Middle school (6-9) Secondary (9-12) Postsecondary (community college or technical college 13-14) Levels Nongluck Manowaluilou, 2009

5 Accounting Development of skills in preparation for the advanced study of accounting Business Law Development of an understanding of the laws affecting business, individuals, families Career Development Development of concepts related to career exploration, selection. Student’s educational experiences Nongluck Manowaluilou, 2009

6 Communications Development of principles of communications that may be applied throughout the curriculum that are prerequisites for success Computations Development of essential skills for citizens, consumers wage earners, employees, employers, investors, and entrepreneurs. Economics and Personal Finance Development of the ability to make wise economic decisions related to personal financial affairs Nongluck Manowaluilou, 2009

7 Entrepreneurship Education Development of the ability to recognize a business opportunity To start a business based on the opportunity, to operate and maintain that business Information Systems Development of skills in analyzing, synthesizing, and evaluating situations at home, school, or work Applying technology to complete tasks efficiently and effectively International Business Development of an understanding of the interrelatedness of one country’s functional areas of business such as marketing, finance, accounting, and production

8 Management Development of the ability to analyze, synthesize, and evaluate data from the other functional areas of business such as marketing, finance, accounting and production. Development of appropriate personal leadership skills Marketing Development of an understanding of the impact of marketing on both Thai economic system as well as on the international economy Interrelationships of Business Function Development of an awareness of the interrelationships of all areas of content in business education

9  Basic academic skills  Job specific skills  Employability skills  Preparation for advanced training and/or education Nongluck Manowaluilou, 2009

10

11 Basic Education 7 areas Mathem atics Science Social Science Physical Education Foreign Languages Vocational Education Thai Language Nongluck Manowaluilou, 2009

12 Vocational Education Business ( พาณิช ยกรรม ) Agriculture ( เกษตรกร รม ) Industrial ( อุตสาหก รรม ) Home Economics ( คหกรรม ) Arts/Music ( ศิลปะ หัตถกรรม และการ ดนตรี ) Nongluck Manowaluilou, 2009

13  สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ( สปช.)  สร้างเสริมลักษณะนิสัย ( สลน.)  การงานพื้นฐานอาชีพ ( กพอ.)

14 To education all students in business for their future career To train specific business skills for some students Nongluck Manowaluilou, 2009

15

16  The National Standards for Business Education are based on the conviction that business education competencies are essential for all students. Nongluck Manowaluilou, 2009

17  The National Standards for Business Education are based on the conviction that business education competencies are essential for all students. Nongluck Manowaluilou, 2009

18  Because all students will encounter a business environment that is characterized by diversity— both domestic and international  All students need to practice the interpersonal, teamwork, and leadership skills that will help them function successfully in that environment. Nongluck Manowaluilou, 2009

19  Because all students will use technology as a tool for managing information, all students need to have the lifelong learning skills  Fosters flexible career paths and confidence in adapting to a workplace that demands constant retooling. Nongluck Manowaluilou, 2009

20  Technology has accelerated the pace and frequency of change not only in business but also in life.  Today, life and work activities tend to overlap. This trend is likely to continue and will require more sophisticated decision-making in all spheres. Nongluck Manowaluilou, 2009

21 New trends in Business Advances in TechnologyAdvances in Technology Computer in EducationComputer in Education Offices basic requirementOffices basic requirement Business Education is acceptable worldwideBusiness Education is acceptable worldwide National Boards & School Administrators do not recognize its importance & effectiveness of the program. Nongluck Manowaluilou, 2009

22  http://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0G IQ http://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0G IQ

23  นิสิตจับกลุ่มโดยนับ 1, 2, 3, 4 โดยแต่ละกลุ่มมี 4 คน  ในระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนที่คุณสำเร็จการศึกษามา...  คุณได้เรียนวิชาธุรกิจหรือเกี่ยวกับธุรกิจ วิชาอะไรบ้าง  คุณคิดว่าวิชาเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไร เตรียมความพร้อมของ คุณในเรื่องใด  คุณได้นำวิชาธุรกิจเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  มีเวลา 20 นาที  คุณอาจจะวาด mind map, เขียนเรียงความ, วาดรูป ประกอบ, ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย  นำเสนอหน้าชั้น Nongluck Manowaluilou, 2009

24  National Standards for Business Association กล่าวไว้ว่าธุรกิจศึกษาและ สมรรถนะทางด้านธุรกิจนั้นมีความจำเป็นสำหรับ นักเรียนทุกคน คุณเห็นด้วยหรือไม่ อธิบาย  เขียนใส่กระดาษ ไม่ต้องพิมพ์ส่ง  นำมาอภิปรายในชั้นเรียน

25  National Business Education Association. 1995. National Standards for Business Education. What America’s Students Should Know and Be Able To Do in Business. VA: Reston.  National Business Education Association. 2002. Technology, Methodology, and Business Education. VA: Reston. Nongluck Manowaluilou, 2009


ดาวน์โหลด ppt Dr. Nongluck Manowaluilou Business & Computer Education Kasetsart UniversityNovember 11, 2009 Nongluck Manowaluilou, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google