งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายปฏิภาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายภาณุวิชญ์ ทำบุญ เลขที่ 26 นายภาณุวิชญ์ ทำบุญ เลขที่ 26

2 Android Android ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท Google ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ แบบ OpenSource ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ เปิดหรือแบบฟรีนั่นเอง ดังนั้นผู้ผลิต โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet จึงนิยม นํา Android ไปใช้เป็น OS เช่น HTC, Samsung ในตระกลู Galaxy ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท Google ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ แบบ OpenSource ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ เปิดหรือแบบฟรีนั่นเอง ดังนั้นผู้ผลิต โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet จึงนิยม นํา Android ไปใช้เป็น OS เช่น HTC, Samsung ในตระกลู Galaxy

3 iOS iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนา โดยบริษัท Apple ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท Apple เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ยี่ห้อ Apple เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนา โดยบริษัท Apple ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท Apple เป็นผู้ผลิต อุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ยี่ห้อ Apple เช่น iPod, iPad และ iPhone

4 ข้อดีและข้อเสียของ Android ข้อดี คือ เป็นมาตรฐานเปิดทําให้เกิดความหลากหลายและ มี Application ให้เลือกใช้มากมาย และสามารถเชื่อมต่อกับบริการ ต่างๆของ Google ได้สะดวก เช่น Gmail, Google Talk, Google Maps และ Google Search Engine ข้อเสีย คือ ไม่คล่องตัวเท่า iOS และการที่เป็นระบบเปิดทําให้มี อุปกรณ์ที่ใช้ระบบมีหลายยี่ห้อ หลายขนาดหน้าจอ ทํา ให้ Application ต่างๆ ต้องพัฒนาออกมาสามารถใช้งานได้ เฉพาะรุ่น เท่านั้น เนื่องจากอาจติดปัญหาเรื่อง ความกวางของหน้าจอ เป็นต้น

5 ข้อดีและข้อเสียของ IOS ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มีบริการ App Store และ โปรแกรม iTunes สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจง่าย โปรแกรม Web Brower (Safari) ตอบสนองได้รวดเร็ว ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มีบริการ App Store และ โปรแกรม iTunes สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจง่าย โปรแกรม Web Brower (Safari) ตอบสนองได้รวดเร็ว ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ ตามความต้องการ ไม่สามารถทํางานได้พร้อมๆ กันหลายอย่าง เช่น ไมสามารถฟัเพลง พร้อมเปิด Web Brower เพื่อใช้ งานอินเตอร์เน็ตได้ ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ ตามความต้องการ ไม่สามารถทํางานได้พร้อมๆ กันหลายอย่าง เช่น ไมสามารถฟัเพลง พร้อมเปิด Web Brower เพื่อใช้ งานอินเตอร์เน็ตได้

6

7 1. การทำงานร่วมกันได้กับโปรแกรมอื่น 2. การทำงานร่วมกันได้ของฮาร์ดแวร์และความ ต้องการต่างๆ 3. ทำงานร่วมกับระบบ Windows Server 2008 ได้ ดีกว่า 4. การเข้ารหัสข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ต่อ ที่ถอดออกได้ 5. ควบคุมว่าโปรแกรมไหนทำงานบนเครื่องใดได้ บ้าง 6. เขียนสคริปต์ตั้งค่าเพื่อให้ระบบทำงานกิจวัตร แทนคุณได้อย่างอัตโนมัติ 7. สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 8. สร้างและจัดการไฟล์อิมเมจได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 9. การโอนข้อมูลและโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ง่าย ขึ้น 10. เพิ่มผลิตผลของผู้ใช้งานในออฟฟิศตามสาขา

8 ประสบความสำเร็จ 1. บูตเข้าสู่ระบบความเร็วสูง และ shutdown ได้รวดเร็ว 2.Windows XP mode สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Windows XP ให้สามารถ ใช้ Windows 7 ได้อย่างไม่คะเขิน 3. เสถียรมากพอๆกับ Windows XP และอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้ ผู้ใช้อุ่นใจ ไม่เหมือนกับ Windows Vista ที่มีปัญหาบ่อย 4. ความปลอดภัยด้านการใช้งาน Internet เป็นเลิศ 5. โอนถ่ายข้อมูลต่างๆเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายธราเทพ กิจจาวิทย เลขที่ 3 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายนฤดล กาตาสาย เลขที่ 11 นายปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 นายปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google