งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณเป็นคนไทย คุณทราบไหมว่า... นายวัลลภ วิริยะ สมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณเป็นคนไทย คุณทราบไหมว่า... นายวัลลภ วิริยะ สมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณเป็นคนไทย คุณทราบไหมว่า... นายวัลลภ วิริยะ สมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ เข้าสู่บทเรียน

2 ๔ ๒.๒. ๑.๑. ๕ ๓ ๑๐ ๘ ๗ ๖ ๙ ออกจากโปรแกรม หน้าอุทิศ ประเมินตนเอง

3 ๑. เพลงนี้ ชื่อเพลงอะไร ใช้ในโอกาสใด กลับหน้าหลักขอดูเฉลย

4 เป็นหนึ่งในสองเพลงนี้หรือเปล่า ลองฟังดู ๑. เพลงมหาฤกษ์ ๒. เพลงมหาชัย กลับหน้าหลัก

5 ๒. คุณรู้จักธงนี้หรือเปล่า ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

6 สีนีละ : พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัน แผ่ไพศาลไปทั่วสกลจักรวาล สีปีตะ : มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือ การหลีกเหลี่ยง ความสุดโต่งทั้งปวง สีโรหิตะ : The blessings of practice - achievement, wisdom, virtue, fortune and dignity สีโอทาตะ : ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม ซึ่งเป็นของที่ไม่จำกัดกาล ( อกาลิโก ) และนำชนไปสู่ความหลุดพ้น สีมัญเชฏฐะ : พระปัญญาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีประภัสสร : ความจริงทั้งหมดในพระธรรมคำสอนของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ธงพระพุทธศาสนาสากล กลับหน้าหลัก

7 http://www.phrapiyaroj.com/musiconline3/ ๓. นี้เป็นเสียงเดี่ยวซออะไร แล้วคันไหน เอ่ย กลับหน้าหลักขอดูเฉลย

8 ซอด้วง ซออู้ กลับหน้าหลัก

9 ๔. ท่านรู้จัก เทวรูป ในภาพนี้หรือไม่ ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

10 พระสยามเทวาธิราช กลับหน้าหลัก

11 pioneer.netserv.chula.ac.th/.../pheasant.html ๕. นกในภาพ เป็นนก ประจำชาติ ไทย ท่านรู้จัก หรือไม่ ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

12 นกในภาพคือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกประจำชาติไทยครับ กลับหน้าหลัก

13 ๖. พระพุทธรูปในภาพ เป็นพระพุทธรูป ปางใด ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

14 พระพุทธรูปปางมารวิชัย กลับหน้าหลัก

15 ๗. แม่ไม้มวยไทย ในภาพมีชื่อว่าอะไร ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

16 แม่ไม้มวยไทย “ จระเข้ฟาด หาง ” ครับ กลับหน้าหลัก

17 ๘. คำว่า “ คน ” ใช้สระอะไร ทำไมไม่เห็นรูปสระ ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

18 คำว่า “ คน ” ใช้สระ “ โ – ะ ” เมื่อมีตัวสะกด ลดรูปเป็นตัดรูปออก กลับหน้าหลัก

19 ๙. ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ทุกคนคงทราบ แต่ท่านระบุได้ไหมว่าตัวไหนคือช้างไทย หรือช้างแอฟริกา ขอดูเฉลย ๑.๑. ๒.๒. กลับหน้าหลัก

20 หมายเลข ๑ คือช้างไทย หมายเลข ๒ คือช้างแอฟริกา ๑.๑. ๒.๒. กลับหน้าหลักขอรายละเอียด

21 ๑๐. สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ทรงใช้นามสกุลอะไร ขอดูเฉลยกลับหน้าหลัก

22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้ราชสกุล " พระราชวงศ์จักรี " สำหรับพระองค์ อื่นนั้นใช้ราชสกุล ตามนี้ - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร : มหิดล - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : มหิดล - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี : มหิดล - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ : มหิดล - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี : มหิดล สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ทรงใช้ราชสกุล “ มหิดล ” เกณฑ์ประเมินกลับหน้าหลัก

23 ตอบถูก ๘ - ๑๐ ข้อ ดี - เยี่ยม ครับ ตอบถูก ๕ - ๗ ข้อ ใช้ได้ – พอไหว ๆ ตอบถูก ๑ - ๔ ข้อ ปรับตัวหน่อยนะครับ ตอบไม่ถูกเลย โอย... แย่แล้ว ลืมตาเสียบ้างซิคุณ กลับ

24 กลับหน้าหลัก

25 ขออุทิศผลบุญของงานนี้แด่บรรพชนไทย ทั้งที่ปรากฏนาม และไม่ปรากฏนาม ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt คุณเป็นคนไทย คุณทราบไหมว่า... นายวัลลภ วิริยะ สมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google