งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1353SH (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1353SH (Network Management System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1353SH (Network Management System)

2 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 1. Double Click ที่ Go-Global แล้วก็ Double Click ที่ 1353SH Double Click

3 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 2. ใส่ User Name User Name : bkkshope

4 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 3. ใส่ Password Password : 1353sh

5 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 4. Click ที่ปุ่ม ได้หน้าต่าง ดังรูป จากนั้น Double Click ที่ SDHNet Clic k Double Click

6 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 5. Click ที่ Map เลือก Maps แล้วก็เลือก Open/List Maps

7 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 6. Double Click ที่ MAP_SH5_C AT_ NETWORK Double Click

8 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 7. จะได้ หน้าต่าง ดังรูป แล้ว Double Click ที่ CAT_ALCAT EL Double Click

9 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 8. จะได้ หน้าต่าง ดัง รูป แล้ว Double Click ที่ DXC_BRK_N ON_ SRI Double Click

10 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 9. จะได้ หน้าต่าง ดังรูป

11 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 10. Click ขวา ที่ BKBRKC120 1 แล้วเลือก Show Equipment

12 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 11. จะแสดง Path ต่างๆ แล้ว Double Click Double Click

13 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 12. แสดง Rack ต่างๆ แล้ว Double Click Double Click

14 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 13. แสดง Card 155 MBpS และ Card อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1353SH (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google