งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Start Up 1354RM (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Start Up 1354RM (Network Management System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Start Up 1354RM (Network Management System)
ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

2 1. Double Click ที่ Go-Global
ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

3 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
2. Double Click ที่ 1354RM5 Double Click ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

4 3. ใส่ User Name User Name : bkkrmadm
ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

5 4. ใส่ Password Password : 1354rm
ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

6 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
5. Click ที่ปุ่ม แล้วจะได้หน้าต่าง ดังรูป จากนั้น Double Click ที่ Network View Double Click Click ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

7 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
6. Click ที่ปุ่ม จนได้หน้าต่าง ดังรูป จากนั้น Double Click ที่ DXC_BRK_NON_SRI Click Double Click ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

8 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
7. จะได้รูปแสดง Node ต่างๆ Double Click ที่ VNES_BKBRKC หรือ VNE_MAIN หรือ VNE_MAIN_SPARE เพื่อ ดูเส้นทางต่างๆ ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย


ดาวน์โหลด ppt การ Start Up 1354RM (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google