งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1354RM (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1354RM (Network Management System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1354RM (Network Management System)

2 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 1. Double Click ที่ Go-Global Double Click

3 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 2. Double Click ที่ 1354RM5 Double Click

4 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 3. ใส่ User Name User Name : bkkrmadm

5 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 4. ใส่ Password Password : 1354rm

6 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 5. Click ที่ปุ่ม แล้วจะได้ หน้าต่าง ดังรูป จากนั้น Double Click ที่ Network View Clic k Double Click

7 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 6. Click ที่ปุ่ม จนได้หน้าต่าง ดัง รูป จากนั้น Double Click ที่ DXC_BRK_NO N_SRI Clic k Double Click

8 ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย 7. จะได้รูปแสดง Node ต่างๆ Double Click ที่ VNES_BKBRKC หรือ VNE_MAIN หรือ VNE_MAIN_SP ARE เพื่อ ดูเส้นทางต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก (ITMC) ฝ่ายควบคุมโครงข่าย การ Start Up 1354RM (Network Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google