งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน High Level API : List อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริ กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน High Level API : List อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริ กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน High Level API : List อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริ กุล

2 Displayable Class Displayable Canvas Screen Alert Form List Textbox Low-Level API High-Level API Item StringItemImageItemTextFieldDateFieldGaugeChoiceGroup

3 คลาส List ใช้แสดงรายการข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถเลือกรายการ 1 รายการหรือมากกว่า 1 รายการ รูปแบบ List(String title,int listType) List(String title,int listType,String[] stringElements,Image[] imageElements) รูปแบบ (listType) ของตัวเลือกมี 3 รูปแบบ 1. Implicit list 2. Radio Button 3. Check boxed

4 List Operations รายการใน list สามารถดำเนินการด้วยเมธอด ต่อไปนี้ 1. append 2. delete 3. insert 4. getImage 5. getString 6. set

5 Implicit List ใช้สร้างตัวเลือก กรณีที่ต้องการ ความรวดเร็วในการเลือก การแสดงผลบนหน้าจอเหมือน menu เลิอกได้ รายการเดียว อุปกรณ์หรือมือถือ กำหนดปุ่ม select ใช้ สำหรับเลือก ต้องกำหนด CommandListener ให้กับ List

6 ตัวอย่าง สร้าง List แบบ Implicit

7 ผลการรันโปรแกรม

8 การตรวจสอบการเลือกรายการใน List แบบ implicit การตรวจสอบการเลือกรายการใน List แบบ Implicit ทำได้ดังนี้ 1. กำหนดเมธอด setCommandListener() ให้อ็อบเจกต์ ของคลาส List 2. ที่เมธอด commandAction() เขียนคำสั่งตรวจสอบค่า command โดยอ่านค่าจากเลือก เช่น if(c==list.getSelectedIndex()){ …. }

9 ตัวอย่าง สร้าง implicit list ประกอบด้วยรายการ 2 รายการ คือ New และ Open เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการให้ แสดงหน้าต่าง Alert ดังภาพ

10 ตัวอย่าง Source Code Implicit List (1)

11 ตัวอย่าง Source Code Implicit List (2)

12 Exclusive List เป็น list ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน เลือกได้ เพียง 1 รายการ การแสดงผลบนหน้าจอ มีลักษณะเป็น กลุ่มของตัวเลือก สามารถเพิ่ม Command ลงใน exclusive list ได้ การเลือกรายการ สามารถตรวจสอบได้ จากเมธอด getSelectedIndex()

13 ตัวอย่าง Exclusive List

14 ตัวอย่าง Exclusive List (2)

15 ผลการทำงาน เลือกชาย กด View

16 Multiple Choice List อนุญาตให้ผู้ใช้งานไม่เลือก หรือ เลือกได้หลายรายการ การแสดงผลหน้าจอมีลักษณะแบบ check boxes สามารถเพิ่ม Command ลงใน list ได้ การเลือกรายการ สามารถตรวจสอบ ได้จากเมธอด getSelectedFlags() เช่น boolean[] choice=new boolean[5]; list.getSelectedFlags();

17 ตัวอย่าง Multiple List (1)

18 ตัวอย่าง Multiple List (2)

19 ผลการทำงาน เลือกลอดช่อง และ ข้าวเหนียว

20 เอกสารอ้างอิง เก่ง J2ME ให้ครบสูตร โดย ทรงเกียรติ ภาวดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน High Level API : List อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริ กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google