งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของ ประชาชาติชาติทั่ว โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของ ประชาชาติชาติทั่ว โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของ ประชาชาติชาติทั่ว โลก

2 การที่บรรดาพระสงฆ์ นักศึกษาและประชาชนพม่า พา กันลุกฮือขึ้นทั่วประเทศเพื่อประท้วงรัฐบาลทหารพม่า ติดต่อกันมาเป็นวันที่ 10 แม้จะถูกทางการทหารพม่า ข่มขู่ ประกาศ เคอรฟิวส์ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน กระทั่งใช้กำลังอาวุธเข้าปราบปราม จนมีพระสงฆ์และ ประชาชนเสียชีวิตหลายสิบคน ถูกจับกุมอีกหลายร้อย คน ดังที่เป็นข่าวไปทั่วโลกขณะนี้ จนก่อให้เกิดการ ประท้วงรัฐบาลทหารพม่าจากประชาชนและ ประชาชาติต่างๆนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มีสาเหตุมาจาก การที่รัฐบาลพม่าขึ้นราคาน้ำมันแต่อย่างใด

3 ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า อีกไม่นานก็จะต้องมีคลื่นของผู้ หนีภัยประหัตประหาร ทะลักเข้ามาในประเทศเพื่อ บ้าน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นจำนวนมากมายอีก อย่างแน่นอน ซึ่งประเทศไทยก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะการให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หนีภัย ประหัตประหารมานั้นเป็นพันธะผูกพันตามกฏหมาย ระหว่างประเทศ

4 ข้อที่รัฐบาลจีนอ้างว่า สหประชาชาติไม่ควร แทรกแซงพม่าเพราะเหตุการในพม่าเป็นความ ขัดแย้งภายในประเทศ และไม่กระทบกระเทือนต่อ นานาชาติ จึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น การที่รัฐบาลจีน ขวางลำนานาชาติไม่ให้ดำเนินการยับยั้งการกระทำ อันป่าเถื่อนของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่านั้น รัฐบาลจีนน่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝง เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายของจีนในพม่า ทั้งผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และที่ สำคัญคือผลประโยชน์ทางทหาร รัฐบาลจีนซื้อ ผลประโยชน์เหล่านั้น โดยจ่ายเป็น ชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์และ ประชาชนชาวพม่าเองให้แก่รัฐบาลเผด็จการทหาร พม่า


ดาวน์โหลด ppt เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของ ประชาชาติชาติทั่ว โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google