งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของประชาชาติชาติทั่วโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของประชาชาติชาติทั่วโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของประชาชาติชาติทั่วโลก

2 การที่บรรดาพระสงฆ์ นักศึกษาและประชาชนพม่า พากันลุกฮือขึ้นทั่วประเทศเพื่อประท้วงรัฐบาลทหารพม่าติดต่อกันมาเป็นวันที่ 10 แม้จะถูกทางการทหารพม่าข่มขู่ ประกาศ เคอรฟิวส์ห้ามประชาชนออกนอกบ้าน กระทั่งใช้กำลังอาวุธเข้าปราบปราม จนมีพระสงฆ์และประชาชนเสียชีวิตหลายสิบคน ถูกจับกุมอีกหลายร้อยคน ดังที่เป็นข่าวไปทั่วโลกขณะนี้ จนก่อให้เกิดการประท้วงรัฐบาลทหารพม่าจากประชาชนและประชาชาติต่างๆนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพม่าขึ้นราคาน้ำมันแต่อย่างใด

3 ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า อีกไม่นานก็จะต้องมีคลื่นของผู้หนีภัยประหัตประหาร ทะลักเข้ามาในประเทศเพื่อบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นจำนวนมากมายอีกอย่างแน่นอน ซึ่งประเทศไทยก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะการให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หนีภัยประหัตประหารมานั้นเป็นพันธะผูกพันตามกฏหมายระหว่างประเทศ

4 ข้อที่รัฐบาลจีนอ้างว่า สหประชาชาติไม่ควรแทรกแซงพม่าเพราะเหตุการในพม่าเป็นความขัดแย้งภายในประเทศ และไม่กระทบกระเทือนต่อนานาชาติ จึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น การที่รัฐบาลจีนขวางลำนานาชาติไม่ให้ดำเนินการยับยั้งการกระทำอันป่าเถื่อนของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่านั้น รัฐบาลจีนน่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายของจีนในพม่า ทั้งผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และที่สำคัญคือผลประโยชน์ทางทหาร รัฐบาลจีนซื้อผลประโยชน์เหล่านั้น โดยจ่ายเป็น ชีวิต สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของพระสงฆ์และประชาชนชาวพม่าเองให้แก่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่า


ดาวน์โหลด ppt เผด็จการทหารพม่า เป็นปัญหาของประชาชาติชาติทั่วโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google