งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการ วางแผน … สร้าง งานนำเสนอ. การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการ วางแผน … สร้าง งานนำเสนอ. การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม …"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการ วางแผน … สร้าง งานนำเสนอ

2 การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม …

3 บันทึก ประชุม เลือกหัวข้อ นำเสนอ เด็กชาย โกมุธ เลือก สถานที่ ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้ว่าสถานที่ ท่องในสระบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เด็กชาย ศศิศักดิ์ เลือก เศรษฐกิจ พอเพียง เพราะ จะได้นำหลักการนี้ มาใช้ในชีวิตได้ เด็กหญิง นิรชา เลือก สถานที่ ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้จักสถานที่ๆ ท่องเที่ยวในสระบุรี เด็กชาย โกมุธ เลือก สถานที่ ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้ว่าสถานที่ ท่องในสระบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เด็กชาย ศศิศักดิ์ เลือก เศรษฐกิจ พอเพียง เพราะ จะได้นำหลักการนี้ มาใช้ในชีวิตได้ เด็กหญิง นิรชา เลือก สถานที่ ท่องเที่ยว เพราะ จะได้รู้จักสถานที่ๆ ท่องเที่ยวในสระบุรี

4 สรุปการประชุมเลือก หัวข้อนำเสนอ สรุปได้ว่าเลือก … สถานที่ ท่องเที่ยวในสระบุรี เพราะ จะ ได้รู้จักสถานที่ๆท่องเที่ยวใน สระบุรี …


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการ วางแผน … สร้าง งานนำเสนอ. การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google