งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โครงงานแก้ดิน กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2 พื้นที่แสดงอำเภอที่ดินมีปัญหาในการเกษตร
อำเภอที่ดินไม่เหมาะกับการเกษตร

3 สาเหตุของปัญหาดินในสุพรรณบุรี
ดินเปรี้ยว การสูญเสียอินทรีย์สาร ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร การชะล้างของหน้าดิน

4 แนวทางแก้ไขปัญหา กลุ่มของเราตัดสินใจเลือก วิธีที่ 4 1 2 3 4
1. การไถกลบพืชที่เก็บเกี่ยวแล้ว ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน 2. ปลูกแฝกเป็นรูปตัวเอส 3. การปลูกพืชหมุนเวียน 4. การใส่ปูนไถกลบเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว กลุ่มของเราตัดสินใจเลือก วิธีที่ 4 2 3 4

5 พืชผลหลักทางการเกษตรที่ควรปลูก
ข้าว ส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ข้าวโพด ผลไม้ เช่น มะม่วง อ้อย

6 ที่มาของข้อมูล www.ldd.go.th www.kr.ac.th/tech/det48m2/soil05.htm


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google