งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานแก้ ดิน กลุ่ม 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1. พื้นที่แสดงอำเภอที่ดินมี ปัญหาในการเกษตร อำเภอที่ดินไม่ เหมาะกับ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานแก้ ดิน กลุ่ม 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1. พื้นที่แสดงอำเภอที่ดินมี ปัญหาในการเกษตร อำเภอที่ดินไม่ เหมาะกับ การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานแก้ ดิน กลุ่ม 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2 พื้นที่แสดงอำเภอที่ดินมี ปัญหาในการเกษตร อำเภอที่ดินไม่ เหมาะกับ การเกษตร

3 สาเหตุของปัญหาดินในสุพรรณบุรี ดินเปรี้ยว การสูญเสียอินทรีย์ สาร ขาดแคลนน้ำใช้ใน การเกษตร การชะล้างของหน้า ดิน

4 แนวทางแก้ไข ปัญหา 1. การไถกลบพืชที่เก็บ เกี่ยวแล้ว ช่วยเพิ่ม อินทรียวัตถุให้ดิน 2. ปลูกแฝกเป็นรูปตัวเอส 3. การปลูกพืชหมุนเวียน 4. การใส่ปูนไถกลบเพื่อ แก้ปัญหาดินเปรี้ยว กลุ่มของเราตัดสินใจ เลือก วิธีที่ 4 1 2 3 4

5 พืชผลหลักทางการเกษตรที่ควร ปลูก ข้าว ส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ข้าวโพด ผลไม้ เช่น มะม่วง อ้อย

6 ที่มาของข้อมูล www.ldd.go.th www.kr.ac.th/tech/det48m2/soil05.htm www.tistr.or.th www.dld.go.th


ดาวน์โหลด ppt โครงงานแก้ ดิน กลุ่ม 1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1. พื้นที่แสดงอำเภอที่ดินมี ปัญหาในการเกษตร อำเภอที่ดินไม่ เหมาะกับ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google