งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แหล่ง / ประเภท / ชนิดของอาหาร ประเภทสารปรุงแต่งอาหารและสารปนเปื้อน - สารปรุงแต่งอาหาร คือ สารที่ถูกใส่ลงในอาหารเพื่อ ปรุงแต่งสี กลิ่น รส - สารปนเปื้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แหล่ง / ประเภท / ชนิดของอาหาร ประเภทสารปรุงแต่งอาหารและสารปนเปื้อน - สารปรุงแต่งอาหาร คือ สารที่ถูกใส่ลงในอาหารเพื่อ ปรุงแต่งสี กลิ่น รส - สารปนเปื้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. แหล่ง / ประเภท / ชนิดของอาหาร ประเภทสารปรุงแต่งอาหารและสารปนเปื้อน - สารปรุงแต่งอาหาร คือ สารที่ถูกใส่ลงในอาหารเพื่อ ปรุงแต่งสี กลิ่น รส - สารปนเปื้อน คือ สารที่ปะปนอาหารอย่างไม่เจตนา ปนเปื้อนโดยธรรมชาติ เช่น สารพิษ โลหะหนัก เป็นต้น

4 ชนิดของสารปรุงแต่งอาหาร - สารปรุงแต่งอาหาร เช่น สารแต่งสี สารกันบูด สารให้ ความหวาน สารชูรส สารกันหืน สาร บอแรกซ์ สารฟอกสี สารที่ทำให้เนื้อเปื่อยนุ่ม ดินประ สิว เป็นต้น แหล่งที่มาของสารปรุง แต่งอาหาร - สารปรุงแต่งสี สีอินทรีย์ ได้จากผงถ่านที่ได้จาก การเผากาบมะพร้าว สีที่ได้จาก ธรรมชาติ อาจมาจากพืชหรือสัตว์

5 - สารแต่งรสหวาน น้ำตาลเทียม เป็นสารอินทรีย์ที่ ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา มีความหวานมากกว่าน้ำตาล ทรายหลายเท่า ตัวอย่างสารที่ให้ความหวาน เช่น - แซ็กคาริน (Saccharin) หรือขันฑสกร มีความ หวานมากกว่าน้ำตาลซูโครส 300 เท่า เช่น น้ำอัดลม ลูกกวาด - อะซีซัลเฟม เค (Acesulfame K) หรือ Acesulfame Potassium มีความหวานมากกว่า น้ำตาลซูโครสประมาณ 200 เท่า - แอสปาร์เทม (Aspartame) มีความหวาน มากกว่าน้ำตาลซูโครสประมาณ 200 เท่า เช่น อีควล นุตราสวีท

6 ผงชูรส >> ผงชูรส ผงโมโนโซเดียมกลูตาเมต ทำ จากแบคทีเรีย ที่หมักแป้งสำปะหลัง องค์ประกอบหลักของผงชูรส คือ กรดอะมิโน ที่มี ชื่อว่า " กรดกลูตามิก " หรือ " กลูตาเมต " ซึ่งเป็น ส่วนประกอบตามธรรม - ชาติที่พบได้ในอาหารแทบ ทุกชนิด ปริมาณของผงชูรสที่อนุญาตให้ใส่ในอาหาร การใช้ผงชูรสอย่างเหมาะสมจะอยู่ในระดับ เดียวกับ ปริมาณกลูตาเมตในอาหารธรรมชาติ คือ 0.1 - 0.8% ของอาหาร หรืออาจกล่าวได้ ว่าประมาณผงชูรส 1 ช้อนชาเหมาะที่จะใช้ใน การปรุงอาหารที่เป็น เนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือ ปรุงอาหารจำพวกผักและ ซุปหรือแกงจืด 1 หม้อ สำหรับเสิร์ฟ 4 - 6 ที่

7 2. อันตราย / ความเสี่ยงต่อ ผู้บริโภค - สารปรุงแต่งอาหารนั้น ได้ใช้เพื่อเพิ่มความน่า รับประทาน ทั้งในรูปสี กลิ่น หรือต่างๆกันไป แต่ก็ ไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใด ดังนั้นหาก ได้รับมากไปอาจจะมีโทษต่อร่างกายเช่นกัน เช่น.... - สารบอแรกซ์ จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ โดย จะไปรวมกับโปรตีนหรือไขมัน ทำให้เซลล์ไม่ ทำงานและตายไปในที่สุด - สารเลนดอล เป็นยาที่มักให้สัตว์กิน เพื่อ เร่งให้โตเร็วและนุ่ม รวมทั้งยังส่งผลที่เป็นพิษ ต่อผู้บริโภค -

8 - สารกันบูด สารที่นิยมใช้เป็นสารกันบูด ได้แก่ กรดซาลิวาลิก กรดบอริก และโซเดียมเบนโซเอ ตมีกรดเป็นอันตรายต่างๆ มากมายทำให้ผู้ที่ รับประทานเข้าไปมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หายใจขัด ท้องเสีย เม็ดเลือดแดงหมดสภาพ และอาจตายได้ - ไนไตร์ท อาหารดองเค็ม อาหารปิ้ง ย่าง และ อาหารที่ถนอมด้วยเกลือ ไนเตรท - ไนไตรต์ หรือที่รู้จักกันในนาม " ดินประ สิว " หากรับประทานเข้าไปจะทำให้เสี่ยงต่อเกิด มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร - สารให้ความหวาน หากรับประทานในปริมาณ ที่มากเกินไปจะทำให้เกิดโรคสมองอักเสบและ ต่อมไร้ท่อผิดปกติ

9 อันตรายของสีสังเคราะห์ผสม อาหาร !! ตะกั่ว ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่อ อาหาร ปวดศีรษะ และโลหิตจาง อาการต่อมาคือเป็นอัมพาตตามแขน ขา สมองไม่ปกติ ชักกระตุก เพ้อคลั่ง และหมดสติ สารหนู ทำอันตรายต่อระบบ ส่วนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ทำให้ ตับอักเสบ และมีอันตรายต่อวงจร โลหิตที่ไปเลี้ยงหัวใจ อาจทำให้หัวใจ วายได้

10 3. แนวทางป้องกัน / แก้ไข ไม่ควรทานอาหารซ้ำซากจำเจ เราควรเลือกรับประทานอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มี สีสันจัดจนเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผงชูรสมาก หากจำเป็นต้องบริโภคอาหารที่มีสารกันบูด ก็ควร คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบเป็น สำคัญ ไม่ควรทานลูกชิ้นที่กรอบเพราะอาจมีสารบอแรกซ์เป็น ส่วนผสม

11


ดาวน์โหลด ppt 1. แหล่ง / ประเภท / ชนิดของอาหาร ประเภทสารปรุงแต่งอาหารและสารปนเปื้อน - สารปรุงแต่งอาหาร คือ สารที่ถูกใส่ลงในอาหารเพื่อ ปรุงแต่งสี กลิ่น รส - สารปนเปื้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google