งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าร่วมธุรกิจกับ แกแลคซี่ ออนไลน์ 1. ใบสมัครสมาชิก 2. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้า แรก ผู้ที่สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าร่วมธุรกิจกับ แกแลคซี่ ออนไลน์ 1. ใบสมัครสมาชิก 2. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้า แรก ผู้ที่สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเข้าร่วมธุรกิจกับ แกแลคซี่ ออนไลน์ 1. ใบสมัครสมาชิก 2. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้า แรก ผู้ที่สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3 ตำแหน่งทางธุรกิจ ตำแหน่งสะสมส่วนตัว 1 Star200 PV 3 Star3000 PV 4 Star6000 PV 5 Star12000 PV 2 Star1000 PV

4 รายได้ค่าแนะนำ Fast start 110% FAST STAR T คุ ณ ลูก 30 % หลา น 20 % เหล น 20 % โหล น 20 % ร่ำร วย 20 %

5 รายได้โบนัสทีมอ่อน 30 % ทีมแข็ง 10 % ตามตำแหน่ง การขึ้นตำแหน่ง ORWeak Strong Bonus Step 1Step 2WeakStrongMinMax ตำแหน่ง 1 Star200 PVSponser True10% 1000 PV 10000 PV ตำแหน่ง 2 Star1000 PV4 ( 1 Star )15%10%1000 PV 50000 PV ตำแหน่ง 3 Star3000 PV3 ( 2 Star )20%10%1000 PV150000 PV ตำแหน่ง 4 Star6000 PV2 ( 3 Star )25%10%1000 PV200000 PV ตำแหน่ง 5 Star12000 PV2 ( 4 Star )30%10%1000 PV300000 PV A A ซ้ายขวา B B 150000 PV 100000 PV ทีมแข็งทีมอ่อน 100000PV * 10% 100000PV * 30% 40,000B 10,000B30,000B ยอดส่วนที่เหลือ 50000 PV เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป 2 4 8 16 32 หลักการคำนวณ ใช้คะแนนบาลานซ์ระหว่าง ทีมอ่อนและทีมแข็งมา คำนวณ

6 รายได้โบนัสแมทชิ่ง ( บริหาร ทีมงาน ) A A ซ้ายขวา 2 4 8 16 32 B B 5 STAR ชั้นลูก 100% ชั้นหลาน 50% ชั้นเหลน 20% ชั้นโหลน 20% ชั้นร่ำรวย 20% 50,000 *100% 50,000*5 0% 50,000*2 0% 50,00 0 บ. 25,00 0 บ. 10,00 0 บ. ตัวอย่างสมมติ ตำแหน่ง 5 Star รับแมทชิ่ง 5 ชั้น ทุกชั้นมีรายได้ รวมโบนัส ทีมอ่อน ชั้นละ 50,000 บาท โบนั ส การขึ้นตำแหน่ง OR Matching Bonus Step 1Step 2 ตำแหน่ง 1 Star200 PV Sponser Ture 0% ตำแหน่ง 2 Star1000 PV 4 ( 1 Star ) 100 % 50 % ตำแหน่ง 3 Star3000 PV 3 ( 2 Star ) 100 % 50 % 20 % ตำแหน่ง 4 Star6000 PV 2 ( 3 Star ) 100 % 50 % 20 % ตำแหน่ง 5 Star 12000 PV 2 ( 4 Star ) 100 % 50 % 20 % รวม โบนัส 105,00 0 บ.

7 พลังทวีคูณ แผน B ชั้นที่ จำนว นคน ใช้สินค้า 100 PV 10 % รวมเงิน 122001020 244001040 388001080 416160010160 532320010320 664640010640 712812800101,280 825625600102,560 951251200105,120 1010241024001010,240 รวมชั้น 20,460 ชั้นที่จำนวนคนรวมเงิน 11204820,480 12409640,960 13819281,920 1416384163,840 1532768327,680 2010485761,048,5760 รวม 20 ชั้น 20,971,500 2 – 3 ปี ทำไม่หยุด ทำต่อไป มั่นคง เป็น มรดกแน่นอน


ดาวน์โหลด ppt การเข้าร่วมธุรกิจกับ แกแลคซี่ ออนไลน์ 1. ใบสมัครสมาชิก 2. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้า แรก ผู้ที่สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google