งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ แกแลคซี่ ออนไลน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ แกแลคซี่ ออนไลน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ แกแลคซี่ ออนไลน์

2 การเข้าร่วมธุรกิจกับ แกแลคซี่ ออนไลน์
ใบสมัครสมาชิก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก ผู้ที่สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3 ตำแหน่งทางธุรกิจ ตำแหน่ง สะสมส่วนตัว 1 Star 200 PV 2 Star 1000 PV

4 รายได้ค่าแนะนำ Fast start 110%
คุณ ลูก 30% หลาน 20% เหลน 20% โหลน ร่ำรวย

5 รายได้โบนัสทีมอ่อน 30% ทีมแข็ง 10% ตามตำแหน่ง
รายได้โบนัสทีมอ่อน 30% ทีมแข็ง 10% ตามตำแหน่ง 5 STAR ซ้าย คุณ ขวา A 2 4 8 16 32 B ทีมแข็ง ทีมอ่อน PV PV 100000PV * 10% 100000PV * 30% 10,000B 40,000B 30,000B หลักการคำนวณ ใช้คะแนนบาลานซ์ระหว่างทีมอ่อนและทีมแข็งมาคำนวณ การขึ้นตำแหน่ง OR Weak Strong Bonus Step 1 Step 2 Weak Strong Min Max ตำแหน่ง 1 Star 200 PV Sponser True 10% 1000 PV 10000 PV 2 Star 4 ( 1 Star ) 15% 50000 PV 3 Star 3000 PV 3 ( 2 Star ) 20% PV 4 Star 6000 PV 2 ( 3 Star ) 25% PV 5 Star 12000 PV 2 ( 4 Star ) 30% PV ยอดส่วนที่เหลือ PV เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป

6 รายได้โบนัสแมทชิ่ง (บริหารทีมงาน)
คุณ ซ้าย ขวา 5 STAR 2 4 8 16 32 A B ชั้นลูก 100% 50,000 *100% 50,000บ. ชั้นหลาน 50% 50,000*50% 25,000บ. ชั้นเหลน 20% 50,000*20% 10,000บ. ชั้นโหลน 20% 50,000*20% 10,000บ. ชั้นร่ำรวย 20% 50,000*20% 10,000บ. รวมโบนัส 105,000บ. การขึ้นตำแหน่ง OR Matching Bonus Step 1 Step 2 ตำแหน่ง 1 Star 200 PV Sponser Ture 0% 2 Star 1000 PV 4 ( 1 Star ) 100% 50% 3 Star 3000 PV 3 ( 2 Star ) 20% 4 Star 6000 PV 2 ( 3 Star ) 5 Star 12000 PV 2 ( 4 Star ) ตัวอย่างสมมติตำแหน่ง 5 Star รับแมทชิ่ง 5 ชั้น ทุกชั้นมีรายได้ รวมโบนัส ทีมอ่อน ชั้นละ 50,000 บาท โบนัส

7 2 – 3 ปี ทำไม่หยุด ทำต่อไป มั่นคง เป็นมรดกแน่นอน
พลังทวีคูณ แผน B ชั้นที่ จำนวนคน ใช้สินค้า 100 PV 10% รวมเงิน ชั้นที่ จำนวนคน รวมเงิน 1 2 200 10 20 11 2048 20,480 2 4 400 10 40 12 4096 40,960 3 8 800 10 80 13 8192 81,920 4 16 1600 10 160 14 16384 163,840 5 32 3200 10 320 15 32768 327,680 6 64 6400 10 640 7 128 12800 10 1,280 8 256 25600 10 2,560 20 1,048,5760 9 512 51200 10 5,120 รวม20ชั้น 20,971,500 10 1024 102400 10,240 2 – 3 ปี ทำไม่หยุด ทำต่อไป มั่นคง เป็นมรดกแน่นอน รวมชั้น 20,460


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ แกแลคซี่ ออนไลน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google