งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบริหารจิต เพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบริหารจิต เพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบริหารจิต เพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม

2 การฝึกจิต  พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญ เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัวนำการ กระทำทุกอย่าง จะต้องมีการพิจารณา คิดนึกตรึกตรอง เสียก่อน การฝึกจิตหรือการบริหารจิต จึงเป็นการ กระทำเพื่อให้จิตมีสภาพตั้งมั่น มีสติระลึกได้ มี สัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา การบริหารจิต คือ การฝึกฝนอบรม จิตใจให้ดีงาม นุ่มนวล อ่อนโยน มีความหนักแน่น มั่นคง แข็งแกร่งและมีความผ่อนคลายสงบสุข การ บริหารจิตในทางพุทธศาสนามี 2 อย่าง 1. สมถกรรมฐานหรือสมาธิภาวนา คือ การฝึกจิตให้เกิดความสงบ เรียกว่า สมาธิ 2. วิปัสสนากรรมฐาน คือการฝึกอบรม จิตให้เกิดปัญญา เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพ ที่เป็นจริง

3 การบริจิต  ผลของการบริหารจิต ทำให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี มี ความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตได้ถูกต้อง คนเช่นนี้ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมประสบ ความสำเร็จ อยู่ที่ใดก็ได้รับความสุขสงบ แห่งจิตใจ เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ก็สามารถเอาตัวรอดได้ ไม่คิดสั้น การบริหารจิตตามหลัก พระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติมากถึง 40 วิธี แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ฝึก ปฏิบัติการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน 4

4 สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งของสติ หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณา สิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือตามที่สิ่ง นั้นๆ มันเป็นของมันเอง 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นตามเป็น จริงว่าเป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขา มี วิธีปฏิบัติหลายวิธี คือ - อานาปานสติ การกำหนดลม หายใจเข้าใจ - อิริยาบถ การกำหนดรู้ทัน อาการยืน เดิน นั่ง นอน - สัมปชัญญะ การสร้าง สัมปชัญญะในการกระทำความเคลื่อนไหวทุก อย่างของกาย - ปฏิกูลมนนิการ การพิจารณา ส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้า เป็นร่างกายนนี้ - ธาตุมนสิการ การพิจารณา เห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ

5 บริหรจิต  วิธีการบริหารจิต กล่าวเฉพาะการตั้งสติกำหนด พิจารณากายในอิริยาบถนั่ง โดยการกำหนดลม หายใจเข้า - ออก ที่เรียกว่า อานาปานสติ

6 การปฏิบัติ  ขั้นตอนปฏิบัติ 1. นั่งท่าสมาธิ คือ นั่งขัดตะหมาด เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งตัว ตรง ดำรงสติมั่น 2. หลับตาหรือลืมตาก็ได้ อย่างไหน ได้ผลดีก็ปฏิบัติอย่างนั้น 3. กำหนดรู้ลมหายใจเข้า - ออก ลม หายใจกระทบตรงไหนก็รู้ชัดเจนให้กำหนดตรงจุด นั้น 4. เมื่อลมหายใจ - ออก จะกำหนด ภาวนาด้วยหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่บุคคลที่ปฏิบัติ 5. ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนได้เวลาพอควร แก่ร่างกาย จึงออกจากการปฏิบัติ 6. แผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ ทั้งหลาย

7 คำคม  อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคน พาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจ ที่นำมาซึ่งความปราชัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบริหารจิต เพื่อสุขภาพ จัดทำโดย นาย ภัทรพงศ์ สินเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google