งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวงซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวงซ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวงซ้ำ

3 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม 1. กำหนดปัญหา 2. วิเคราะห์ปัญหา 3. เขียนผังงาน 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบโปรแกรม

4 การวิเคราะห์ปัญหา มี 3 ขั้นตอน 1. การรับข้อมูล Input 2. การประมวลผล Process 3. การแสดงผล Output

5 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ปัญหา 1. การคำนวณผลบวก 2. หาค่าเฉลี่ยของเลข 4 ค่า และพิมพ์ค่า ทางจอภาพ

6

7 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ใน ผังงาน จุดเริ่มต้นหรือจุดจบ ของผังงาน ทิศทางของการ ดำเนินงาน

8 สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ใน ผังงาน การคำนวณ การรับข้อมูลหรือ แสดงผล แสดงผลทาง จอภาพ

9 สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ใน ผังงาน แสดงผลทาง เครื่องพิมพ์ การทดสอบเงื่อนไข การเชื่อมต่อในผัง งาน

10 ผังงานแบบลำดับ star t Read W,L A = W * L Print A end

11 ผังงานแบบเงื่อนไข งาน 1 งาน 2 che ck จริง เท็จ

12 ผังงานแบบวนซ้ำ che ck งาน ( N ) en d เท็จ จริง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวงซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google