งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ภาษาซี C++

2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวงซ้ำ

3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1. กำหนดปัญหา 2. วิเคราะห์ปัญหา 3. เขียนผังงาน 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบโปรแกรม

4 การวิเคราะห์ปัญหา มี 3 ขั้นตอน 1. การรับข้อมูล Input 2. การประมวลผล Process 3. การแสดงผล Output

5 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัญหา
1. การคำนวณผลบวก 2. หาค่าเฉลี่ยของเลข 4 ค่า และพิมพ์ค่า ทางจอภาพ

6

7 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในผังงาน จุดเริ่มต้นหรือจุดจบของผังงาน ทิศทางของการดำเนินงาน

8 สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในผังงาน
การคำนวณ การรับข้อมูลหรือแสดงผล แสดงผลทางจอภาพ

9 สัญลักษณ์พื้นฐานที่ใช้ในผังงาน
แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ การทดสอบเงื่อนไข การเชื่อมต่อในผังงาน

10 start Read W,L A = W * L Print A end ผังงานแบบลำดับ

11 ผังงานแบบเงื่อนไข งาน 1 งาน 2 check จริง เท็จ

12 ผังงานแบบวนซ้ำ check งาน ( N ) end เท็จ จริง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google