งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการวัดคุณค่าทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการวัดคุณค่าทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการวัดคุณค่าทางธุรกิจ

2 สารบัญ กำหนดการ I. บทนำ II. การวัดเชิงคุณภาพ III. การวัดเชิงปริมาณ
A. แดชบอร์ด การวิเคราะห์ B. เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล C. Data Export API D. แอพพลิเคชันของบริษัทภายนอก

3 I. บทนำ

4 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธีมสำคัญ 3 ธีม
คุณค่าทางธุรกิจนั้นกำหนดด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายของคุณในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยวัดจากวิสัยทัศน์ที่มีต่อเครือข่ายสังคมในองค์กร ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแก่นสารสำคัญสามประการต่อไปนี้ รับฟัง ปรับเปลี่ยน สร้างความเติบโต ฟังการสนทนาที่สำคัญ ปรับเปลี่ยนและตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า

5 อย่าลืมคำนึงถึงการทำงานของระบบ
แก่นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณในด้านเครือข่ายสังคมในองค์กร และเป็นบริบทสำหรับการกำหนดผลทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูงและกรณีการใช้งานของแต่ละบุคคล การระบุกรณีใช้งานจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการได้ ซึ่งคุณสามารถประเมินได้ วิสัยทัศน์ การทำงานของระบบ ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูง

6 เข้าใจผลลัพธ์ของการสนทนา
มีขั้นตอนหลักๆ สามขั้นตอนในการค้นพบคุณค่าทางธุรกิจในเครือข่ายของคุณ การสนับสนุนให้บุคคลต่างๆ พูดคุยกันในเครือข่ายของคุณเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ แต่หากไม่ทราบถึงสิ่งที่พวกเขาพูดคุย ก็ยากที่จะเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจได้ การทราบว่าผู้คนคุยกันเรื่องอะไรนั้นนับว่ามีประโยชน์มาก แต่หากไม่ทราบถึงผลที่ตามมาจากการสนทนานั้น ก็ยากที่จะเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจ การเข้าใจผลที่ตามมาจาการสนทนานั้น จะเป็นกุญแจนำไปสู้การค้นพบคุณค่าทางธุรกิจ ผู้อื่นพูด คุณค่าทางธุรกิจ ผู้อื่นพูดถึงยอดขาย ผู้อื่นพูดถึงยอดขาย และการเพิ่มรายได้

7 คุณค่าทางธุรกิจขึ้นอยู่กับการเติบโตของเครือข่าย
จำไว้ว่าการเชื่อมต่อในเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นเกือบจะในระดับทวีคูณ ด้วยจำนวนผู้ใช้ในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีจำนวนคนที่ใช้งานเพียงพอในเครือข่าย Yammer ของคุณ ก่อนที่จะมุ่งเป้าไปที่คุณค่าทางธุรกิจได้ เมื่อเครือข่ายของคุณเติบโตขึ้น ให้ปรับเป้าหมายของคุณตามผลลัพธ์ทางธุรกิจและคุณค่าทางธุรกิจ กล่าวคือ ในขั้นเริ่มแรก ให้มุ่งเน้นที่การนำมาใช้ และการประเมินในเชิงปริมาณอื่นๆ สำหรับสถานะเครือข่าย หรือเพียง: สนับสนุนให้พนักงานพูดคุยกันในเครือข่าย จากนั้น ให้มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงการให้ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมและหัวข้อทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง สุดท้าย ควรให้ความสำคัญต่อ คุณค่า ทางธุรกิจ

8 ปรับการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับการเติบโตของเครือข่าย
เมื่อพิจารณาถึงกรณีการใช้งาน โปรดคำนึงถึงการเติบโตของเครือข่าย เครือข่ายที่เติบโตเต็มที่แล้วจะจัดการกับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อนซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจได้ดีที่สุด การปรับปรุงประสิทธิภาพงานหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับธุรกิจ การเขียนเนื้อหาร่วมกัน การแชร์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด แทนที่การประชุม การแชร์ FAQ ของทีมและแผนก การให้ความสำคัญกับพนักงาน การติดต่อพนักงาน โครงการริเริ่มด้านวัฒนธรรม การแชร์บทความและข่าวสารในอุตสาหกรรม

9 การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวัดคุณค่าทางธุรกิจต้องมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่ออธิบายถึงการประเมินเชิงปริมาณ เราหมายถึงสถิติของเครือข่าย ที่ได้มาจากแดชบอร์ดการวิเคราะห์ และการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของ Yammer สถิติเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพคร่าวๆ ของสถานภาพเครือข่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครือข่ายใหม่ เมื่อพูดถึง การประเมินเชิงคุณภาพ เราหมายถึงเรื่องราวความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจ ที่เครือข่าย Yammer ของคุณมอบให้ แม้จะเป็นการยากที่จะระบุถึงเรื่องราวเหล่านี้ แต่ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นการระบุถึงสาระสำคัญของการโต้ตอบ ใน Yammer ตลอดจนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ได้

10 II. การวัดเชิงคุณภาพ

11 การวัด คุณค่า ทาง Business ธุรกิจเชิงคุณภาพ
การประเมินเชิงคุณภาพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจของ Yammer ทั้งนี้เนื่องมาจากเครือข่ายสังคมขององค์กรนั้น เป็นเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งตรงข้ามกับเครื่องมือ ขณะที่เครื่องมือนั้นสามารถประเมินได้อย่างง่ายดายโดยใช้ผลตอบแทนจากการลงทุน ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่าง Yammer นั้น ยากที่จะวัดได้ ลองคิดดู: คุณต้องการคน 100 คนในเครือข่ายที่เอาแต่แชทกันอย่างเดียว หรือต้องการ 25 คนในเครือข่าย ที่กำลังปรับปรุงยอดขาย ด้วยการแชร์ตัวอย่างวิธีที่จะช่วยปิดการขายครั้งสำคัญของตนได้

12 ความสัมพันธ์ของการวัดเชิงคุณภาพ
แทนที่จะทำการประเมิน (ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ) การบอกเล่าเรื่องราวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ข้อดี และผลตอบแทนจากการลงทุน บ่อยครั้งที่เรื่องราวความสำเร็จหนึ่งๆ จะสำคัญมากกว่า ESN ประจำปี Kai Riemer ที่งานประชุม CIO Strategy Summit คุณค่าที่แท้จริงของเครือข่ายสังคมในองค์กรนั้นไม่อาจวัดได้จากข้อมูลที่แสดงให้คุณดูในแดชบอร์ด แต่สามารถดูได้จากความสามารถในการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายสังคมแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะสร้างการโต้ตอบระหว่างกันและสนับสนุนการทำงานภายในบริษัท CMS Wire

13 4 ขั้นตอนของการวัดเชิงคุณภาพ
จดจำวิสัยทัศน์ของคุณไว้ วิเคราะห์เครือข่ายของคุณด้วยการเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของคุณ โดยดูว่า Yammer จะช่วยองค์กรของคุณในการรับฟัง ปรับตัว และเติบโตได้อย่างไร ทำการสำรวจ ใช้การสำรวจเพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงานและพนักงาน คุณอาจรวมคำถามต่างๆ ไว้ในการสำรวจความคิดเห็นพนักงานประจำปีซึ่งบริษัทของคุณเตรียมการไว้อยู่แล้ว ติดตามแฮชแท็ก #YamWins ในการติดตามการสนทนา Yammer ที่น่าสนใจ ให้สร้างหัวข้อใน Yammer เช่น #YamWins เพิ่มหัวข้อไปยังการสนทนาใดๆ ที่แสดงถึงคุณค่าทางธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งการสนทนานั้นในเครือข่ายได้ง่ายๆ แชร์เรื่องราว สนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายแชร์เรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับ Yammer ของตน หรือช่วงเวลาน่าประทับใจ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ได้

14 อย่าลืมวิสัยทัศน์ของคุณ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเพราะ: สนับสนุนให้พนักงานมองเห็นคุณค่าที่ Yammer จะนำมาสู่องค์กรและตัวของพนักงานเอง ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุน ระบุว่า Yammer สามารถช่วยทำให้ อุปสรรคด้านการสื่อสารหมดไปได้อย่างไร สะท้อนเป้าหมายของแต่ละคน ทั่วทั้ง องค์กร

15 สำรวจความคิดเห็น วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการดูว่าเครือข่ายของคุณบรรลุคุณค่าทางธุรกิจหรือไม่ ก็คือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและสมาชิกเครือข่ายของคุณ คุณสามารถสร้างโพลหรือการสำรวจ เพื่อประเมินระดับของการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมขององค์กร รวบรวมความคิดเห็น และระบุโอกาสในการปรับปรุงเครือข่าย ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถใช้ถามได้: คุณใช้ Yammer ด้วยวิธีใดเป็นหลัก คุณใช้ Yammer บ่อยเพียงใด คุณใช้ Yammer เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านธุรกิจบ่อยเพียงใด ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณได้รับประโยชน์จากการใช้ Yammer มากน้อยเพียงใด

16 ติดตาม #YamWins พนักงานกะกลางคืนโพสต์เกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ใช่งานประจำ ชาลส์ตัน ระบุการสนทนา ที่แสดงถึงการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท แท็กการสนทนาเหล่านี้ด้วยหัวข้อแฮชแท็ก #YamWin เพื่อติดตามความคืบหน้า ค้นหาหัวข้อ #YamWin เมื่อดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อให้สามารถค้นหาการสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ดัลลัส ร้านค้าอื่นๆ ในประเทศยืนยันปัญหา ซอลต์เลกซิตี ฟินิกซ์ ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหา เธรดนี้แสดงข้อมูลต่อไปนี้: การระบุงานที่ไม่ใช่งานประจำ งานที่ไม่ใช่งานประจำต้องใช้การตัดสินใจและดุลยพินิจของแต่ละคนมากกว่า บริษัทต้องการเครื่องมืออย่าง Yammer ที่จะช่วยให้พนักงานทำการตัดสินใจและดำเนินงานที่ไม่ใช่งานประจำได้ดีขึ้น การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับพนักงานที่ไม่มีอีเมล/ที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า ซึ่งไม่มีให้ใช้งานมาก่อน การระบุปัญหาจากพนักงานที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการสื่อสารจากผู้นำ เธรดนี้มาจากพนักงานที่ทำงานกะกลางคืน พนักงานรายนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีอีเมลแอดเดรส Yammer ช่วยให้เขาสามารถติดต่อกับพนักงานคนอื่นๆ ในบริษัท ด้วยวิธีที่เขาไม่เคยมีมาก่อน เขากล่าวถึงปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าของเขาได้รับ การตอบกลับอีก 3 รายการแสดงการยืนยันจากร้านค้าในส่วนอื่นของประเทศซึ่งประสบปัญหาเดียวกัน จากความคิดเห็นเริ่มแรกของพนักงานนี้ บริษัทสามารถระบุปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อร้านค้าอย่างน้อย 3 แห่งได้ในที่เดียว รองประธานฝ่ายผลิตและจัดจ้างเข้ามารับทราบปัญหา หลังจากนั้น เขาดำเนินการติดตามผลพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา ชิคาโก ปัญหาได้รับการแก้ไข

17 แชร์เรื่องราว การระบุและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จของเครือข่ายของคุณและช่วงเวลา #YamWin เป็นหนึ่งในวิธีที่ดี ที่สุดในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจ เมื่อแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเครือข่าย Yammer ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ร่วมรายละเอียดเหล่านี้ไว้ด้วย: เวลา เรื่องราวควรเริ่มด้วยเครื่องหมายระบุเวลา เพื่อให้ผู้รับชมทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด บุคคล เรื่องราวควรระบุชื่อบุคคล เพื่อให้ผู้รับชมทราบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง เหตุการณ์ เรื่องราวควรกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การบรรยาย ผู้รับชมควรสามารถนึกภาพตามได้ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณสามารถแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายในกลุ่มเรื่องราวความสำเร็จของ Yammer ใน เครือข่าย นอกจากนี้คุณสามารถแชร์เรื่องราวกับภายนอกได้ในชุมชน Yammer ที่ขยายวงออกไปใน Yammer Customer Network

18 ตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จ
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า สร้างกลุ่มเรื่องราวความสำเร็จของ Yammer ในเครือข่าย ของคุณเพื่อแชร์ความสำเร็จของคุณเองกับองค์กรของคุณ เมื่อ Red Robin แนะนำเบอร์เกอร์ Pig Out ที่เต็มไปด้วยเบคอนซึ่งเป็นเมนูใหม่ออกมา ฝ่ายบริหารรู้สึกผิดหวังที่ไม่ค่อยได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าในเพจ Facebook ของ Red Robin อย่างไรก็ตอบ ฝ่ายบริหารกลับได้เรียนรู้อย่างมากจากการพูดคุยใน Yammer “ผู้จัดการต่างเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสูตรเบอร์เกอร์ Pig Out และอีกสี่สัปดาห์ต่อมา เราก็มีเมนูที่ได้รับการปรับปรุงรสชาดและพร้อมเสิร์ฟในร้านอาหาร ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนนี้เคยใช้เวลากว่า 12 ถึง 18 เดือน ” Chris Laping CIO “เรามีกิจกรรมมากมายในศูนย์การค้าของเรา และฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือของ Yammer ช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถโพสต์หรืออัปเดตวิดีโอได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้เราเผยแพร่กิจกรรมในฟีดได้ในระหว่างจัดกิจกรรมนั้นทันที” เมื่อผู้ชนะของ X Factor Australia ออกทัวร์ที่ศูนย์การค้าสาขาต่างๆ “ทีมงานก็อัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอขึ้นฟีดจากหลากหลายสถานที่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เพียงแต่แชร์ความตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงภาพลักษณ์โดยอาศัยข้อมูลจากการกิจกรรมครั้งก่อนหน้าได้ด้วย” Andy Hedges การจัดการศูนย์การค้า Technovision คือเอกสารภายในประจำปีที่สรุปข้อมูลว่าลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ สามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้ดีเพียงใด โดยรวบรวมข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีไม่กี่คน แต่ในปี 2012 พวกเขาได้แชร์รายงานขั้นต้นในYammer และขอให้มีการแสดงความคิดเห็น “ที่ผ่านมารายงาน Technovision ของเราอ้างอิงมาจากประสบการณ์ของพนักงานระดับอาวุโสไม่กี่คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด … แต่ เอกสารของ ปีนี้ยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกคนในบริษัทสามารถดูแนวคิดต่างๆ และร่วมพัฒนาด้วยการยกตัวอย่างการทำงานกับลูกค้าจากทั่วโลก Yammer ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีของเราปรับปรุงรายงานได้ด้วยการระดมความคิดจากกว่า 40,000 คนในเครือข่ายของเรา – และดำเนินการได้ภายในสองสัปดาห์ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำเช่นนี้โดยใช้เพียงอีเมลได้” Tom Barton หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร

19 ทรัพยากรอื่นๆ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าทางธุรกิจจากมุมมองเชิงคุณภาพ CMS Wire - The Enterprise Social Networking Data Party is Over  Enterprise Social Network Analytics vs. Scoring; Why One Works and the Other Doesn’t บล็อกโพสต์ – การวัดคุณค่าทางธุรกิจ ประเด็นสำคัญจาก Kai Riemer ว่าด้วยการปรับใช้เครือข่ายสังคมองค์กร

20 III. การวัดเชิงปริมาณ

21 ความสำคัญของการวัดเชิงปริมาณ
การตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพเครือข่าย ติดตามข้อมูลวิธีการใช้ Yammer ขององค์กรของคุณ และระบุโอกาสในการเติบโตได้ การประเมินเชิงปริมาณสำคัญต่อการประเมินการเติบโตในเครือข่ายที่ยังสร้างขึ้นไม่นาน หากเครือข่ายดังกล่าวยังไม่บรรลุศักยภาพในด้านคุณค่าทางธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ เรามีเครื่องมือจำนวนมากที่จะช่วยคุณเกี่ยวกับการประเมินเชิงปริมาณ ในสไลด์ต่อไปนี้ เราจะอธิบายว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายได้อย่างไร: แดชบอร์ดการวิเคราะห์ การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Data Export API แอพพลิเคชันของบริษัทภายนอก

22 โอกาสสำคัญของตัววัดเชิงปริมาณ
หน่วยวัดเชิงปริมาณจะเน้นย้ำให้คุณเห็นถึงด้านที่เติบโตได้ต่อไปในเครือข่ายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเพื่อสนับสนุนการนำไปใช้และการมีส่วนร่วมเป็นวงกว้างในบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น: หากการใช้ไฟล์และบันทึกอยู่ในระดับต่ำ ให้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ หากการใช้งานในมือถืออยู่ในระดับต่ำ ให้ออกแคมเปญเพื่อเผยแพร่และโปรโมทการใช้งาน หากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยม ให้เชิญผู้ดูแลกลุ่มนั้นมาแชร์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้มีความเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม

23 ฉันจะเริ่มวัดได้อย่างไร
หลังจากทบทวนแหล่งข้อมูลในส่วนนี้แล้ว ให้เริ่มวิเคราะห์หน่วยวัดเชิงปริมาณในเครือข่ายของคุณ โดยดำเนินการดังนี้: การตรวจสอบ แดชบอร์ดการวิเคราะห์ กำหนดเวลา การวางแผน เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ดำเนินการ เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล การ สร้าง pivot table ใน Excel โดยใช้ ข้อมูลของคุณ แชร์ว่ารายงานที่คุณสร้างมีลักษณะอย่างไร (รวมถึงวิธีการสร้าง) ใน Yammer Customer Network

24 A. แดชบอร์ดการวิเคราะห์

25 การใช้แดชบอร์ด Yammer Analytics Dashboard มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยคุณในการตรวจสอบสถานภาพของเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่อข่ายที่มีเพิ่งสร้างมาไม่นาน สถิติเหล่านี้เหมาะสำหรับการแสดงให้เห็นถึงระดับการเติบของเครือข่ายของคุณ และยืนยันว่าเครือข่ายของคุณมีการใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของจำนวนโพสต์แสดงว่ามีการใช้งานเครือข่าย และแสดงว่าพนักงานมีส่วนร่วมในเครือข่าย สไลด์ต่อไปนี้แสดงตัววัดที่สำคัญ ซึ่งได้แก่: จำนวน สมาชิก จำนวน การ ถูกใจ จำนวน โพสต์ จำนวน กลุ่ม

26 ภาพรวมการวิเคราะห์เครือข่าย
เคล็ดลับ ในการวิเคราะห์ว่ากิจกรรมเปิดตัวมีผลต่อ ระดับการมีส่วนร่วมหรือไม่ ให้เปรียบเทียบ หน่วยวัดของภาพรวมก่อนและหลังจัดกิจกรรม สลับดูกิจกรรมเครือข่ายในช่วง 7 หรือ 28 วัน ที่ผ่านมา

27 แสดงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
เคล็ดลับ วิเคราะห์จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกทั้งหมด สมาชิกที่เข้าร่วมมี: ส่งข้อความส่วนตัว เริ่มเขียนในเธรด ตอบกลับเธรด ถูกใจ หรือแชร์การสนทนา ดูการสนทนาทั้งหมด หรือคลิกเพื่อขยายดูโพสต์

28 ความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณข้อความ
เคล็ดลับ วิเคราะห์จำนวนข้อความที่โพสต์ในกลุ่มเทียบกับจำนวนข้อความส่วนตัว วัดจำนวนข้อความที่โพสต์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

29 วิเคราะห์กิจกรรมของกลุ่ม
เคล็ดลับ ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์กลุ่มที่มีการใช้งาน ในเครือข่าย หากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยม ให้เชิญผู้ดูแลกลุ่มนั้นมาแชร์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้มีความเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม

30 แสดงจำนวนการแชร์ไฟล์
เคล็ดลับ ดูจำนวนไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลงในเครือข่ายจนถึงตอนนี้ หากการใช้ไฟล์อยู่ในระดับต่ำ ให้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

31 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบันทึกย่อ
เคล็ดลับ วิเคราะห์จำนวนบันทึกที่มีการสร้างมาจนถึงตอนนี้ และจำนวนที่มีการแก้ไขและดูบันทึก หากการใช้บันทึกอยู่ในระดับต่ำ ให้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

32 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน บันทึกย่อ
เคล็ดลับ วิเคราะห์วิธีที่สมาชิกของคุณใช้บันทึก โดยอิงตามจำนวนการดูบันทึกและวัตถุประสงค์ของบันทึก (เช่น บันทึกเกี่ยวกับธุรกิจหรือโครงการ เทียบกับการสนทนาเรื่องเครื่องทำน้ำเย็น)

33 ระบุจุดเข้าใช้งานล็อกอิน
เคล็ดลับ ระบุวิธีที่สมาชิกของคุณใช้ในการเข้าใช้ Yammer เช่น ผ่านทางเว็บ มือถือ เดสก์ท็อป หรือ SharePoint ควรจะส่งเสริมให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับ จุดเชื่อมต่อบางอย่างหรือไม่

34 วิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์มือถือ
เคล็ดลับ ระบุว่าผู้ใช้ใช้มือถือแพลตฟอร์มใดบ้าง จากนั้นให้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับแอป มือถือสำหรับแพลตฟอร์มมือถือยอดนิยม หากการใช้งานในมือถืออยู่ในระดับต่ำ ให้ออกแคมเปญเพื่อสนับสนุนการใช้ Yammer บนอุปกรณ์มือถือ

35 B. เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

36 ฉันสามารถเอ็กซ์พอร์ตอะไรจาก Yammer ได้บ้าง
Yammer Data Export จะรวบรวมและเอ็กซ์พอร์ตข้อความ (สาธารณะและส่วนตัว), บันทึก, ไฟล์, หัวข้อ, ผู้ใช้ และกลุ่มทั้งหมด Yammer Data Export พร้อมให้ใช้งานสำหรับ Verified Admin เท่านั้น ข้อมูลจะได้รับการเอ็กซ์พอร์ตลงในไฟล์ .CSV แยกกัน โดยไฟล์ .CSV นี้จะประกอบด้วยข้อมูลแต่ละชนิด เช่น ID ข้อความ, ประทับเวลา, ผู้เข้าร่วม, ชื่อกลุ่ม ฯลฯ ไฟล์ต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบเดิม และบันทึกจะได้รับการเอ็กซ์พอร์ตในรูปแบบ .html การเอ็กซ์พอร์ตจะมีเฉพาะไฟล์และบันทึกที่สร้างหรือแก้ไขในช่วงเวลาที่ระบุให้เอ็กซ์พอร์ต

37 ฉันสามารถทำอะไรกับข้อมูลของฉันได้บ้าง
สร้าง PivotTable ซึ่งเป็นคุณลักษณะใน Microsoft Excel ซึ่งอนุญาตให้คุณรวมและแสดงข้อมูลที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาในรูปแบบภาพ จากการวิเคราะห์ไฟล์ Messages.csv คุณสามารถ: ค้นหากลุ่มที่ได้อันดับสูงสุด 10 กลุ่ม โดยอิงตามจำนวนโพสต์หรือการสนทนา ขยายดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลแบ่งตามวัน ค้นหาผู้โพสต์อันดับสูงสุด 10 คน ขยายดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลแบ่งตามวัน จากการวิเคราะห์ไฟล์ Topics.csv คุณสามารถ: แสดงรายละเอียดจำนวนหัวข้อที่สร้างขึ้นมาตามวัน

38 แดชบอร์ดการเปรียบเทียบและการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
Yammer Analytics Dashboard และ Data Export ช่วยให้คุณเข้าใช้หน่วยวัดแบบต่างๆ ได้ แดชบอร์ด Yammer การเติบโตของเครือข่าย, รายสัปดาห์หรือรายเดือน สมาชิก ที่เข้าร่วม จำนวนข้อความ ที่โพสต์ จำนวน กลุ่ม , ทั้งหมดและ ที่มีการ ใช้งานอยู่ จำนวน ไฟล์ , ทั้งหมด และที่อัปโหลด จำนวน บันทึกย่อ , ทั้งหมดและที่สร้าง ไฟล์และบันทึกย่อที่มีการใช้งานสูงสุด องค์กรของคุณ เข้าใช้งาน Yammer อย่างไร อุปกรณ์ เคลื่อนที่ที่ใช้ การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลและ Excel ใช้สูตรค้นหาคำสำคัญ เช่น แคมเปญหรือชื่อโครงการที่เฉพาะเจาะจง ใช้ตาราง Pivot, ขยายดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือรวมข้อมูลของคุณในระดับที่ลึกลงไป เช่น: การเติบโตของเครือข่ายระดับรายวัน จำนวนข้อความที่โพสต์ต่อวัน, สัปดาห์ หรือเดือน จำนวนข้อความที่โพสต์ใน แต่ละกลุ่ม สร้างแผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงการวิเคราะห์ Yammer จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของเครือข่ายของคุณ และการใช้การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลและ Microsoft Excel ก็จะช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

39 C. Data Export API

40 Data Export API คืออะไร
Data Export API จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถตั้งค่าและกำหนดการเอ็กซ์พอร์ตแบบเกิดซ้ำโดยอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมข้อมูล รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง ได้ดีขึ้น URL: https://www.yammer.com/api/v1/export เมธอด: GET การรับรอง: โทเค็นการเข้าถึง OAuth ผู้ใช้ต้องเป็น Verified Admin โปรดดูที่ Yammer Developer Network สำหรับการสร้างโทเค็นการเข้าถึง

41 พารามิเตอร์ Query access_token – โทเค็นผู้ถือ OAuth ของ Verified Admin
model - ระบุว่าจะเอ็กซ์พอร์ตโมเดลใด หากไม่ได้ระบุ โมเดลที่ใช้งานได้ทั้งหมดจะได้รับการเอ็กซ์พอร์ต อาจมีการระบุโมเดลหลายโมเดลด้วยพารามิเตอร์หลายรายการที่มีชื่อ ‘model’ โมเดลที่ใช้งานได้ ได้แก่: ผู้ใช้งาน กลุ่ม Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since - ระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับการเอ็กซ์พอร์ต การเปลี่ยนแปลงที่เอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันที่นี้ หรือหลังจากนั้น ต้องเข้ารหัสเป็น วันที่ ISO-8601 include – กำหนดว่าจะรวมไฟล์แนบหรือไม่ ตัวเลือกที่มีได้แก่ ‘csv’ (ไม่รวมไฟล์แนบ) หรือ ‘all’ (รวมไฟล์แนบ) network – คุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตเครือข่ายใด ต้องเป็นเครือข่ายที่เข้าใช้โดยโดยใช้โทเค็นผู้ถือ OAuth เช่น เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับโทเค็น หรือเครือข่ายภายนอกที่เชื่อมโยง include_ens – หากตั้งเป็น ‘true’ จะมีการรวมเครือข่ายภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับโทเค็นผู้ถือ OAuth โดยอัตโนมัติ

42 D. แอพพลิเคชันของบริษัทภายนอก

43 GoodData คืออะไร GoodData คือแอปพลิเคชันของคู่ค้า Yammer ที่ช่วยให้ Verified Admin สามารถดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เอ็กซ์พอร์ตผ่าน API ได้ เป็นแอปสำหรับการวิเคราะห์และรายงานซึ่งสร้างขึ้นโดยอิงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและตัววัดผลประสิทธิภาพในการทำงาน (KPI) สำหรับการประเมินเครือข่าย Yammer แอปนี้ใช้แพลตฟอร์มข่าวกรองธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของ GoodData และประกอบด้วยแดชบอร์ดที่ให้มาไว้ล่วงหน้า ใช้ทำอะไรได้บ้าง การวิเคราะห์ในด้านหลักๆ มุ่งเน้นที่การติดตามการวิเคราะห์กิจกรรมของกลุ่ม การระบุผู้มีอิทธิพลและผู้สนับสนุน หัวข้อที่ได้รับความนิยม และการเผยแพร่แบบไวรัล GoodData สามารถ: ขยายขอบเขตและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กร รวมแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะมอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการลงทุนกับเครือข่ายสังคมขององค์กรของคุณ รวมถึง แหล่งอื่นๆ อย่าง Twitter, Google+, เครือข่ายสังคมขององค์กรอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลภายใน  ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานและการยอมรับ Yammer ภายในองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ของคุณใช้ประโยชน์จากการลงทุนในด้านเครือข่ายสังคมขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise คือแอปพลิเคชันของคู่ค้า Yammer ซึ่งมอบข้อมูลภาพรวมของแพลตฟอร์ม Yammer และ SharePoint ของบริษัทของคุณ ด้วย ViewPoint คุณสามารถ: ดู การเปลี่ยนแปลงของการนำผู้ใช้งานและกลุ่มมาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดูว่ากลุ่มและไซต์ใดที่มีการใช้งานมากที่สุดและน้อยที่สุด เช่น ดูตามโพสต์, การถูกใจ, การแชร์, เอกสาร และอื่นๆ ระบุ ผุ้ใช้งานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ViewPoint Enterprise โปรดดูที่ ViewDo Labs:

45 ภาคผนวก

46 ตัวอย่าง Data Export API Query
เอ็กซ์พอร์ต ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&access_token=WOOT8377DHL เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 แต่ไม่รวมไฟล์แนบ: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&include=csv&access_token=WOOT8377DHL เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลข้อความตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 แต่ไม่รวมไฟล์แนบ: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&model=Message&include=csv&access_token=WOOT8377DHL

47 เคล็ดลับการสร้าง Pivot Table
ทำสำเนาไฟล์ .CSV ของคุณ ขยายคอลัมน์ทั้งหมด แยกคอลัมน์วันที่ของคุณ (“created_at”, “deleted_at”, ฯลฯ) ลงในคอลัมน์ Date คอลัมน์เดียว ในคอลัมน์ว่าง ให้ตั้งชื่อว่า “Date” และระบุสูตรนี้ในแถวที่ติดกัน: “=CONCATENATE(LEFT(X#,10))” โดย “X#” คือเซลล์วันที่/เวลาสำหรับแถวนั้น เช่น ในไฟล์ Messages.csv : ในเซลล์ U1 ให้ตั้งชื่อว่า “Create Date” ในเซลล์ U2 ให้ใส่สูตร “=CONCATENATE(LEFT(S2,10))” เพิ่มคอลัมน์สำหรับจำนวนวันนับตั้งแต่ที่มีกิจกรรมล่าสุดเกิดขึ้น ระบุสูตรนี้: “=TODAY()-X#” โดย “X#” คือเซลล์ผลลัพธ์ที่ได้จากด้านบน

48 ทรัพยากร Pivot Table ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน PivotTables จากทีมงาน Microsoft Office: สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในแผ่นงาน การใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable อัปเดต (รีเฟรช) ข้อมูลใน PivotTable ฟิลเตอร์ ข้อมูลใน PivotTable จัดเรียง ข้อมูลใน PivotTable ลบ PivotTable

49 ทรัพยากร GoodData สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: GoodData สำหรับ Yammer กลุ่ม GoodData ในเครือข่าย YCN


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการวัดคุณค่าทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google