งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ณ บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มูลนิธิโคคา - โคลา ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ณ บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มูลนิธิโคคา - โคลา ประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ณ บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มูลนิธิโคคา - โคลา ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้ง จากความร่วมมือของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัท โค คา - โคล่า ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก ของโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และ อยู่ดีมีสุข ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและ การเกษตร ( องค์การมหาชน ) ในการส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรน้ำชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่ว ประเทศไทย ทั้งในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา และภาตใต้ ณ หมู่บ้านบนควน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัด สงขลา ซึ่งตรงกับแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของกลุ่มธุรกิจโคคา - โคลา ในประเทศไทย ที่ร่วม แรงร่วมใจกันจัดการทรัพยากรน้ำอันมีค่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้มากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรแล้ว ยังส่งผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นใน ดิน เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาไทย เกษตรธาตุ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท โคคา - โคล่า ( ประเทศ ไทย ) จำกัด จำนวน 20 คน 2. ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) จำนวน 100 คน 3. ชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 100 คน

2 นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิด โครงการฯ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นายอภินันท์ หมัดหลี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 กล่าวต้อนรับผู้ร่วม โครงการฯ กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ “ห้วยหลุมพี”

3 ประมวลภาพกิจกรรม “รักน้ำ” พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ปลูกต้นเทพธาโร คืนสู่ธรรมชาติ ไว้เป็นที่ระลึก

4


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ณ บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มูลนิธิโคคา - โคลา ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google