งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือเกณฑ์การจัดระดับเครดิต ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือเกณฑ์การจัดระดับเครดิต ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือเกณฑ์การจัดระดับเครดิต ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

2 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถทำการจัดระดับเครดิตได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าไปขอรับการจัดระดับเครดิตได้ ที่เว็ปเซ็ต www.smerating.comwww.smerating.com รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้  งบดุล  งบกำไรขาดทุน

3 ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกที่เมนู ระดับของ คุณ

4

5 ตัวอย่าง ป้อนชื่อบริษัท เช่น “ บริษัท ABC เช่น กรอกปีงบ เช่น “2556”

6 1. ระบบจะแสดงชื่อ บริษัท ABC ของ คุณ และปีงบการเงิน 2. กรอกข้อมูลตามงบ กำไรขาดทุนในแต่ละ ช่องให้ครบถ้วน 3. เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้กด ปุ่ม ดำเนินการต่อ

7 1. กรอกข้อมูลจาก งบดุลส่วนของ สินทรัพย์ในแต่ละ ช่องให้ครบถ้วน 2. เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม ดำเนินการ ต่อ

8 1. กรอกข้อมูลจาก งบดุลส่วนของ หนี้สินในแต่ละช่อง ให้ครบถ้วน 2. เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

9 ทำการกรอกข้อมูลตามรายงานจากงบดุล – ส่วน ของผู้ถือหุ้น ในแต่ละช่องให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อเสร็จแล้วให้ คลิกปุ่มดูคะแนน หลังจากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลระดับเครดิต ของคุณในหน้าแสดงผลถัดไป 1. กรอกข้อมูลจาก งบดุลส่วนของผู้ถือ หุ้น ในแต่ละช่องให้ ครบถ้วน 2. เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้ กดปุ่ม ดูคะแนน

10 ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลตามงบการที่กรอกมา ข้างต้น และแสดงผลรายงานระดับเครดิตและความหมายของ ระดับเครดิตที่ได้ดังถาพนี้

11 สรุป ระดับเครดิตของบริษัท ABC สำหรับ งบ การเงินประจำปี 2556 คือ ระดับเครดิต AA หมายถึง บริษัท AA มีความเสี่ยงต่ำมาก มี ความสามารถใน การชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเศรษฐกิจมากกว่าระดับเครดิตที่ อยู่ในระดับสูงกว่า


ดาวน์โหลด ppt คู่มือเกณฑ์การจัดระดับเครดิต ของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google