งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี พัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

2 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี เวลา 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์สาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 2. ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

3 ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้แยกเป็น 3 ประเด็น 1. การอ่าน เขียน คำในแม่ ก กา 2. การอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 3. การอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตรา

4 ปัญหา สาเหตุ จำรูปพยัญชนะไม่ได้ การอ่านเขียนคำใน แม่ ก กา ไม่ได้
การอ่านเขียนคำใน แม่ ก กา ไม่ได้ จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระไม่ได้ แจกลูกสะกดคำไม่ได้

5 ปัญหา สาเหตุ การอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราไม่ได้
จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระไม่ได้ แจกลูกสะกดคำไม่ได้ แปลเสียงคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

6 ปัญหา สาเหตุ การอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราไม่ได้
จำรูปพยัญชนะไม่ได้ จำรูปและเสียงสระไม่ได้ แจกลูกสะกดคำไม่ได้ แปลเสียงคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

7 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็กบกพร่องด้านการอ่าน
๑. จำตัวอักษรไม่ได้ ๒. จำตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคำไม่ได้ ๓. อ่านช้า มีความยากลำบากในการอ่าน ๔. อ่านผิดคำ อ่านในประโยคผิดตำแหน่ง ๕. อ่านข้ามคำอ่านเพิ่มคำลดพยัญชนะในคำอ่านฉีกคำ ๖. อ่านคำสลับตัวอักษรหรือสลับคำ ๗. จำตัวอักษรได้บ้างแต่อ่านเป็นคำไม่ได้

8 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็กบกพร่องด้านการอ่าน
๘. อ่านเดาจากตัวอักษรบางตัวที่มีอยู่ในคำ ๙. อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ๑๐. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ ๑๑. เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้ ๑๒. บอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้

9 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็กบกพร่องด้านการเขียน
๑. เขียนไม่เป็นตัวอ่านไม่ออก เขียนไม่เป็นคำ เขียนตัวโต ๒. เขียนไม่ตรงบรรทัด เกินบรรทัด ไม่เต็มบรรทัด ๓. เขียนตัวอักษรไม่เท่ากัน ๔. เขียนตัวอักษรกลับหัว กลับด้าน ๕. เขียนผิด ลบบ่อย เขียนทับคำเดิมหลายครั้ง ๖. เขียนตัวอักษรติดกันไม่เว้นช่องไฟ ๗. เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตกล่น ไม่ตรงตำแหน่ง

10 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็กบกพร่องด้านการเขียน
๘. เขียนอักษรในคำสลับที่กัน ๙. เขียนประโยคง่าย ๆ ไม่ได้ ๓. เขียนตามที่กำหนดให้ไม่ได้ เขียนเรื่องจากภาพ จากการฟัง ๔. เขียนลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ ๕. เขียนบรรยายภาพไม่ได้ เล่าเรื่อง แสดงความรู้ความคิด จินตนาการ

11 แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว
แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศักดิ์ ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา แม้มิได้เป็นแม่น้ำคงคา จงเป็นธาราใสที่ไหลเย็น แม้มิได้เป็นมหาหิมาลัย จงพอใจจอมปลวกที่แลเห็น แม้มิได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญ ก็จงเป็นวันแรมที่แจ่มจาง แม้มิได้เป็นต้นสนระหง จงเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวาง แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอาง ขอเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดี อันจะเป็นสิ่งไรไม่ประหลาด กำเนิดชาติดีทรามตามวิถี ถือสันดานบำเพ็ญให้เด่นดี ในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเอย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ


ดาวน์โหลด ppt อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google