งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impaction Third molar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impaction Third molar."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impaction Third molar

2 Impact Teeth - ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งปกติหรือขึ้นมาทำหน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัดขวางโดย กระดูก เนื้อเยื่อหรือฟันข้างเคียง

3 Indications for Removal
 Insufficient space  Malposition  Pathologic resorption  Orthodontic Consideration  Pericoronitis

4 Indications for Removal
 Periodontitis  Caries involvement  Present of the Cyst  Pain

5 Contraindications for Removal
 Compromised health status  Third molars needed as abutments  Asymptomatic impaction w/o pathology in old Patient  Patient declines surgery

6 Type of 3rd Impaction  Comparing about line draw long axis of second and third molar

7 Mesio-angular impaction
Disto-angular impaction

8 Bucco-angular impaction
Linguo-angular impaction

9 Vertical impaction Horizontal impaction

10 Invert impaction Transverse impaction

11 Position of Mandibular third molar
- แบ่งโดยใช้เนื้อเยื่อระหว่างด้านหน้าของ ramus กับ distal ของ 2nd Molar Class II Class I Class III

12 Position of Mandibular third molar
- แบ่งโดยใช้ระดับการขึ้นของฟันคุดเทียบกับระนาบสบฟัน Position C Position A Position B

13 Removal of impacted third molar
Flap Design

14 Removal of impacted third molar
Flap Design

15 Removal of impacted third molar
Selectively excise bone around the crown as need

16 Removal of impacted third molar
Tooth division

17 Removal of impacted third molar
Remove teeth

18 Removal of impacted third molar
Suture

19 Complications เลือดออกมาก สาเหตุ : Injury Inferior Alveolar Artery
อาการ : มีเลือดออกมากขณะทำการรักษา เกิดอันตรายต่อ Inferior Alveolar Nerve สาเหตุ - เส้นประสาทถูกกดขณะทำการถอนฟัน - เศษกระดูกกดทับเส้นประสาท อาการ : เกิดอาการชาบริเวณที่ Nerve ไปเลี้ยง

20 Journal Panoramic Radiographic Risk Factors for IAN Injury After Third Molar Extraction

21 Journal Most important factor : the anatomic proximity of the IAN to the M root Various contributing factor : Age , Rotary instrument , Level of Impaction High-risk radiologic signs : - darkening of the root where it crosses the IAC - diversion or bending of IAC in the region of the root apices - deflected or hooked roots around the IAC

22 Complications อันตรายต่อ Lingual Nerve สาเหตุ : Lingual Plate แตก
เกิดอันตรายต่อฟันข้างเคียง เช่น โยก, แตกหัก สาเหตุ : ใช้แรงในการงัดฟันผิดวิธี อาการ : ฟันข้างเคียงโยกหลวม หรือแตก

23 Complications ฟันคุดถูกดันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม
สาเหตุ : กระดูกบริเวณด้านลิ้นแตกในฟันล่าง งัดฟันคุดที่อยู่ลึกผิดทาง อาการ : ฟันคุดถูกดันเข้าไปอยู่ในsubmandibular space หรือ pterygomandibular space หรือ Maxillary sinus เครื่องมือหัก สาเหตุ : ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง ออกแรงมากเกินไป

24 Complications Maxillary tuberosity แตกหัก สาเหตุ : งัดฟันผิดวิธี
อาการ : คลำพบเศษกระดูกที่แตก Fracture of Mandible สาเหตุ : ออกแรงงัดผิดวิธี การใช้สิ่ว อาการ : ลักษณะใบหน้าเปลี่ยนไป คลำพบรอยหัก

25 Complications • อ้าปากไม่ขึ้น
สาเหตุ : การอักเสบของกล้ามเนื้อที่ใช้อ้าปาก การติดเชื้อใน space ต่างๆ เกิดอันตรายต่อข้อต่อขากรรไกร • Dry Socket สาเหตุ : เบ้าฟันไม่ถูกปกคลุมด้วย clot อาการ : ปวดร้าวขึ้นศีรษะ แผลมีกลิ่นเหม็น กระดูกเบ้าฟันเปื่อย มีเนื้อตายสีเทาคลุม

26 How to Avoid Dry Socket After a Tooth is Removed
Apply an ice pack to your jaw for the first 24 hours following surgery – on for minutes, off for 30-40 minutes – to prevent pain and swelling and stop excessive bleeding. Do not rinse your mouth the day of surgery. The next day, rinse gently with warm salt water. Dissolve one teaspoon of salt in a cup of warm water, rinse and spit gently.

27 Journal Types , Frequencies and Risk Factors for Complication after Third Molar Extraction

28 Journal Complications - 4.6 % majority was inflammatory
- 1.2 % was bleeding - Mandible > Maxilla 4 times Risk Factors - Age were associated with overall camplications - Positive medical history - IAN proximity to M3s

29 Journal THIRD MOLAR IMPACTION EVALUATION OF THE SYMPTOMS AND PATTERN OF IMPACTION OF MANDIBULAR THIRD MOLAR TEETH IN NIGERIANS

30 Journal Most found in Mesio-angular impaction
pain was most frequent in disto-angular impaction (92.3%)

31 Journal It was observed that % and % of the impacted mandibular third molars were in positions C and III : General Anesthesia Significantly large proportion of the impaction fall within positions B (31.92 %), and II (60.89 %) : Local or General Anesthesia

32 ผศ. สุกิจ เกษรศรี Special Thanks

33 Reference Karl R Koerner,DDS : Color Atlas of Minor Oral Surgery, 1994
Larry J. Peterson,DDS : Impacted Teeth, 1993 คู่มือปฏิบัติการงานคลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545 อนันต์ พงศ์สุวารีกุยกุล : เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ฟันคุด, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Panoramic Radiographic Risk Factors for IAN Injury After Third Molar Extraction. J of Oral and Maxillofatial Surgery 61: ,2003 Types , Frequencies and Risk Factors for Complication after Third Molar Extraction. J of Oral and Maxillofatial Surgery 61: ,2003 THIRD MOLAR IMPACTION EVALUATION OF THE SYMPTOMS AND PATTERN OF IMPACTION OF MANDIBULAR THIRD MOLAR TEETH IN NIGERIANS


ดาวน์โหลด ppt Impaction Third molar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google