งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impact Teeth - ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง ปกติหรือขึ้นมาทำหน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัดขวางโดย กระดูก เนื้อเยื่อ หรือฟันข้างเคียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impact Teeth - ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง ปกติหรือขึ้นมาทำหน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัดขวางโดย กระดูก เนื้อเยื่อ หรือฟันข้างเคียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Impact Teeth - ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง ปกติหรือขึ้นมาทำหน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัดขวางโดย กระดูก เนื้อเยื่อ หรือฟันข้างเคียง

3 Indications for Removal   Insufficient space   Malposition   Pathologic resorption   Orthodontic Consideration   Pericoronitis

4 Indications for Removal   Periodontitis   Caries involvement   Present of the Cyst   Pain

5 Contraindications for Removal   Compromised health status   Third molars needed as abutments   Asymptomatic impaction w/o pathology in old Patient   Patient declines surgery

6 Type of 3 rd Impaction   Comparing about line draw long axis of second and third molar

7 Mesio-angular impaction Disto-angular impaction

8 Bucco-angular impaction Linguo-angular impaction

9 Vertical impaction Horizontal impaction

10 Invert impaction Transverse impaction

11 Position of Mandibular third molar - แบ่งโดยใช้เนื้อเยื่อระหว่างด้านหน้าของ ramus กับ distal ของ 2 nd Molar Class IClass III Class II

12 Position of Mandibular third molar - แบ่งโดยใช้ระดับการขึ้นของฟันคุดเทียบกับระนาบ สบฟัน Position A Position B Position C

13 Removal of impacted third molar -Flap Design

14 Removal of impacted third molar -Flap Design

15 Removal of impacted third molar -Selectively excise bone around the crown as need

16 Removal of impacted third molar -Tooth division

17 Removal of impacted third molar -Remove teeth

18 Removal of impacted third molar -Suture

19 Complications เลือดออกมาก สาเหตุ : Injury Inferior Alveolar Artery อาการ : มีเลือดออกมากขณะทำการ รักษา เกิดอันตรายต่อ Inferior Alveolar Nerve สาเหตุ - เส้นประสาทถูกกดขณะทำการ ถอนฟัน - เศษกระดูกกดทับเส้นประสาท อาการ : เกิดอาการชาบริเวณที่ Nerve ไปเลี้ยง

20 Journal Panoramic Radiographic Risk Factors for IAN Injury After Third Molar Extraction

21 Journal Most important factor : the anatomic proximity of the IAN to the 3M root Various contributing factor : Age, Rotary instrument, Level of Impaction High-risk radiologic signs : - darkening of the root where it crosses the IAC - diversion or bending of IAC in the region of the root apices - deflected or hooked roots around the IAC

22 Complications อันตรายต่อ Lingual Nerve สาเหตุ : Lingual Plate แตก อาการ : เกิดอาการชาบริเวณที่ Nerve ไปเลี้ยง เกิดอันตรายต่อฟันข้างเคียง เช่น โยก, แตกหัก สาเหตุ : ใช้แรงในการงัดฟันผิดวิธี อาการ : ฟันข้างเคียงโยกหลวม หรือแตก

23 Complications ฟันคุดถูกดันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม สาเหตุ : กระดูกบริเวณด้านลิ้นแตกในฟันล่าง งัดฟันคุดที่อยู่ลึกผิดทาง อาการ : ฟันคุดถูกดันเข้าไปอยู่ใน submandibular space หรือ pterygomandibular space หรือ Maxillary sinus เครื่องมือหัก สาเหตุ : ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง ออกแรงมาก เกินไป

24 Complications Maxillary tuberosity แตกหัก สาเหตุ : งัดฟันผิดวิธี อาการ : คลำพบเศษกระดูกที่แตก Fracture of Mandible สาเหตุ : ออกแรงงัดผิดวิธี การใช้ สิ่ว อาการ : ลักษณะใบหน้าเปลี่ยนไป คลำพบรอยหัก

25 Complications อ้าปากไม่ขึ้น สาเหตุ : การอักเสบของกล้ามเนื้อ ที่ใช้อ้าปาก การติดเชื้อใน space ต่างๆ เกิดอันตรายต่อข้อต่อ ขากรรไกร Dry Socket สาเหตุ : เบ้าฟันไม่ถูกปกคลุมด้วย clot อาการ : ปวดร้าวขึ้นศีรษะ แผลมี กลิ่นเหม็น กระดูกเบ้าฟันเปื่อย มีเนื้อตายสี เทาคลุม

26 How to Avoid Dry Socket After a Tooth is Removed www.adcofnorton.com Apply an ice pack to your jaw for the first 24 hours following surgery – on for 15-20 minutes, off for 30-40 minutes – to prevent pain and swelling and stop excessive bleeding. Do not rinse your mouth the day of surgery. The next day, rinse gently with warm salt water. Dissolve one teaspoon of salt in a cup of warm water, rinse and spit gently.

27 Journal Types, Frequencies and Risk Factors for Complication after Third Molar Extraction

28 Complications - 4.6 % majority was inflammatory - 1.2 % was bleeding - Mandible > Maxilla 4 times Risk Factors - Age were associated with overall camplications - Positive medical history - IAN proximity to M3s Journal

29 Journal THIRD MOLAR IMPACTION EVALUATION OF THE SYMPTOMS AND PATTERN OF IMPACTION OF MANDIBULAR THIRD MOLAR TEETH IN NIGERIANS

30 Journal Most found in Mesio-angular impaction pain was most frequent in disto-angular impaction (92.3%)

31 Journal It was observed that 13.53 % and 16.49 % of the impacted mandibular third molars were in positions C and III : General Anesthesia Significantly large proportion of the impaction fall within positions B (31.92 %), and II (60.89 %) : Local or General Anesthesia

32 ผศ. สุกิจ เกษรศรี

33 Reference 1. Karl R Koerner,DDS : Color Atlas of Minor Oral Surgery, 1994 2. Larry J. Peterson,DDS : Impacted Teeth, 1993 3. คู่มือปฏิบัติการงานคลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก, คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 4. อนันต์ พงศ์สุวารีกุยกุล : เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ฟันคุด, คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 5. Panoramic Radiographic Risk Factors for IAN Injury After Third Molar Extraction. J of Oral and Maxillofatial Surgery 61:417-421,2003 6. Types, Frequencies and Risk Factors for Complication after Third Molar Extraction. J of Oral and Maxillofatial Surgery 61:1379-1389,2003 7. THIRD MOLAR IMPACTION EVALUATION OF THE SYMPTOMS AND PATTERN OF IMPACTION OF MANDIBULAR THIRD MOLAR TEETH IN NIGERIANS 8. www.pubmeb.com 9. www.google.com 10. www.adcofnorton.com


ดาวน์โหลด ppt Impact Teeth - ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง ปกติหรือขึ้นมาทำหน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัดขวางโดย กระดูก เนื้อเยื่อ หรือฟันข้างเคียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google