งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Story board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Story board."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 story board

2 คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม การกินของไทยที่สืบทอดมายาวนานงานชิ้นนี้ได้นำเสนอ เกี่ยวกับแมลง

3 สารบัญ... หน้าปก คำนำ แมลงกินได้ แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย
คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ การปรุงอาหารแมลงกินได้ ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ธุรกิจเกี่ยวกับแมลงกินได้

4 เรื่อง แมลงกินได้

5 แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย
ในสังคมไทยนิยมรับประทานแมลงสืบทอด กันมายาวนานทั้งภาคเหนือ และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหาร โปรตีนของชาวชาวชนไทย จากรายงานการศึกษาของ ดอกเตอร์ องุ่น ลิ่ววานิช และคณะ พบว่า มีแมลงกินได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออก ของประเทศไทยประมาณ200ชนิด

6 คุณค่าทางทางโภชนาการของแมลงกินได้
แมลงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการมีสารอาหาร ประเภทโปรตีนสูง สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนสูง สามรถใช้เป็นแหล่ง โปรตีนปัจจุบันสามารถเลี้ยงแมลงบางชนิดเป็นอาชีพ และใช้เป็นอาหาร เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินมาก

7 การปรุงอาหารแมลงกินได้
การบริโภคแมลงมีวิธีการปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายตามวัฒนธรรม การบริโภคและความนิยมส่วนตัว การปรุงแต่งรสชาติเป็นศิลปะการ ประกอบอาหารที่ง่ายใช้เวลาไม่มากในการจัดเตรียม การปรุงอาหาร จากแมลงที่ชาวบ้านมิยมรับประทาน

8 ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง
การบริโภคแมลงมีทั้งการบริโภคสด และการบริโภคที่สุก การบริโภคสดเป็นการ


ดาวน์โหลด ppt Story board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google