งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 story board

2 คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม การกินของไทยที่สืบทอดมายาวนาน งานชิ้นนี้ได้นำเสนอ เกี่ยวกับแมลง

3 สารบัญ... หน้าปก คำนำ แมลงกินได้ แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ การปรุงอาหารแมลงกินได้ ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ธุรกิจเกี่ยวกับแมลงกินได้

4 เรื่อง แมลงกินได้

5 แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศ ไทย ในสังคมไทยนิยมรับประทานแมลงสืบทอด กัน มายาวนานทั้งภาคเหนือ และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่ ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหาร โปรตีนของชาวชาวชนไทย จากรายงาน การศึกษาของ ดอกเตอร์ องุ่น ลิ่ววานิช และคณะ พบว่า มีแมลงกินได้ใน ภาคเหนือและภาคตะวันออก ของประเทศไทยประมาณ 200 ชนิด

6 คุณค่าทางทางโภชนาการของแมลง กินได้ แมลงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนการมีสารอาหาร ประเภทโปรตีนสูง สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีน สูง สามรถใช้เป็นแหล่ง โปรตีนปัจจุบันสามารถเลี้ยงแมลงบางชนิดเป็น อาชีพ และใช้เป็นอาหาร เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสีย เงินมาก

7 การปรุงอาหารแมลงกินได้ การบริโภคแมลงมีวิธีการปรุงเป็นอาหารได้ หลากหลายตามวัฒนธรรม การบริโภคและความนิยมส่วนตัว การปรุงแต่ง รสชาติเป็นศิลปะการ ประกอบอาหารที่ง่ายใช้เวลาไม่มากในการ จัดเตรียม การปรุงอาหาร จากแมลงที่ชาวบ้านมิยมรับประทาน

8 ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง การบริโภคแมลงมีทั้งการบริโภคสด และ การบริโภคที่สุก การบริโภคสดเป็นการ


ดาวน์โหลด ppt Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google