งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. นพ. สุกรี สุนท ราภา รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนท ราภา รศ. นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ ไชยกุล ผศ. นพ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นางมลฤดี ประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. นพ. สุกรี สุนท ราภา รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนท ราภา รศ. นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ ไชยกุล ผศ. นพ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นางมลฤดี ประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. นพ. สุกรี สุนท ราภา รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนท ราภา รศ. นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ ไชยกุล ผศ. นพ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นางมลฤดี ประสิทธิ์ Holistic approach in management of osteoporosis

2 Humanized Health Care

3

4 กระดูกพรุน

5 กระดูก ปกติ

6 กระดูกเมื่ออายุ 33 ปี กระดูกที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถกลับคืน เหมือนเดิมได้ Whitehead et al, An Atlas of the Menopause, 1993 กระดูกเมื่ออายุ 55 ปี กระดูกเมื่ออายุ 72 ปี

7 กระดูกพรุน... ภัยเงียบใกล้ตัว สตรีวัยทอง

8 ตัวกัด กร่อน กระดูก ตัวเสริมสร้าง กระดูก การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูก

9 5% / ปี กระดูก พรุน 0.5% / ปี อายุ การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของกระดูก ลดลงรวดเร็ว ลดลงช้าๆ เพิ่มขึ้น รวดเร็ว ลดลงช้าๆ หมด ประจำ เดือน

10

11 ๏ สตรีที่หมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติ ๏ สตรีภายหลังผ่าตัดรังไข่ออก ๏ สตรีที่มีรูปร่างผอม ๏ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคกระดูกพรุน ๏ ได้รับอาหารที่มีแคลเซี่ยมต่ำ ๏ ดื่มสุรา ดื่มกาแฟ หรือสูบบุหรี่จัด ๏ ไม่ชอบออกกำลังกาย ๏ ได้รับยากลุ่ม สเตียรอยด์ ยากันชัก ยาธัย รอยด์ บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็น โรคกระดูกพรุน

12 อาหาร

13 ออกกำลังกาย

14 ไว ตามิน ดี

15 สรุปผลการศึกษาวิตามินดี ของสตรีขอนแก่น ความชุกของการขาด วิตามินดี – สูงสุดคือสตรีก่อนหมด ประจำเดือน (77.98%) – อันดับสองคือสตรีสูงอายุใน เมือง (67.4%) – อันดับสามคือสตรีวัยทอง (60.0%) – ต่ำที่สุดคือสตรีสูงอายุใน ชนบท (17.4%)

16 ใช้หรือไม่ใช้ ฮอร์โมน

17  ลดอัตราการเกิดกระดูก สะโพกหักลง ได้ประมาณร้อยละ 50  ป้องกันโรคกระดูกพรุน ประโยชน์ของฮอร์โมน

18

19

20

21 ขอขอบคุ ณ ที่ให้ความ สนใจ

22

23 อา รม ณ์

24 4. อบายมุข ควรงดสูบบุหรี่ งดกาแฟ งดดื่มเหล้า - เบียร์ เคล็ดไม่ลับในการ ดูแลสตรีวัยทอง

25 6. โอสถ เคล็ดไม่ลับในการ ดูแลสตรีวัยทอง

26 ไม่ควรซื้อยามา รับประทานเอง

27 หยุดคิดสักนิด

28 คิดถึงข้อดี - ข้อเสีย เสียก่อน เมื่อจะรับประทานยา

29 รศ. น. พ. สุกรี สุนทราภา


ดาวน์โหลด ppt รศ. นพ. สุกรี สุนท ราภา รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนท ราภา รศ. นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ ไชยกุล ผศ. นพ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นางมลฤดี ประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google