งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องตีพิมพ์ ? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน เปลี่ยนแปลงโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องตีพิมพ์ ? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน เปลี่ยนแปลงโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องตีพิมพ์ ? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน เปลี่ยนแปลงโลก

2 ทำไมไม่ตีพิมพ์ ? จะทำงานทดลองไปจน ตาย ข้อมูลไม่เคยเพียงพอ กลัวการถูก วิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีใครบอก หรือ สนับสนุน ความล้มเหลวในอดีต

3 ตีพิมพ์วารสารไหน ดี ? นานาชาติ คนอ่านกลุ่มไหน ความยากง่ายในการดึง วารสาร Impact factor ความรวดเร็ว

4 เริ่มต้นอย่างไร ? รู้ว่าต้องการส่งข่าวสาร เรื่องไหน หน้าที่ของผู้เขียน คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ตัวอย่าง paper

5 ขั้นตอนสุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องด้วย ตัวเองและผู้อื่น ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร แบ่งหน้าที่ระหว่างผู้เขียน เขียนจดหมายแนบ Submit!

6 บรรณาธิการ คนธรรมดาคนหนึ่ง อ่าน, เลือกผู้ตรวจสอบ และรับ รายงานเพื่อส่งกลับไปยังผู้เขียน ตัดสินใจ บอกกับผู้เขียนว่าจะ - rejected initially - revise and reconsider -revisions rejected -Accept

7 REJECTED PAPERS การนำเสนอ ภาษา แผนการทดลอง การวิเคราะห์ที่ไม่ ถูกต้อง วิธีการไม่เป็นที่ยอมรับ

8 การตอบคำถาม ตอบทุกคำถามที่ได้มา สุภาพ อย่าร้องขอ อย่าพูดว่า : ‘ paper ที่ตีพิมพ์ปีที่แล้วไม่ดีเท่านี้ยัง ได้ตีพิพม์เลย ’ ‘ ฉันจะไปยกเลิกการเป็นสมาชิก ’ ‘the reviewers are stupid’ ‘you have ruined my career’


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องตีพิมพ์ ? สื่อสารกับคนอื่น ๆ ผ่านการตรวจสอบ เครื่องยืนยัน เปลี่ยนแปลงโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google