งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และการติดตามประเมินผล นพ.ชื่น เตชามหาชัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และการติดตามประเมินผล นพ.ชื่น เตชามหาชัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และการติดตามประเมินผล นพ.ชื่น เตชามหาชัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 Aging society -Health care cost -Burden of disease (NCD) -Dependency

3 You are what you eat 23

4 น้ำหนักเกินและอ้วน -represents a symptom in a chronic, indeed lifelong disease -Pandemic -Behavior disorder -Individual factors vs global factors -Abnormal environment USA 3 แสนคน เสียชีวิตเกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วน ร้อยละ 8-10 ของงบประมาณด้านสุขภาพ

5

6 เกณฑ์คัดกรองค้นหาคนที่มี ความเสี่ยงของโรค เกณฑ์เสี่ยงอีกอย่างน้อย 2 ใน 4 1. ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/85 มิลลิเมตรปรอท 2. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงตั้งแต่ 100 มิลลิกรัม / เดซิลิตรขึ้นไป 3. ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม / เดซิลิตรขึ้นไป 4. เอชดีแอลโคเลสเตอรอลในเลือด - ผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัม / เดซิลิตร - ผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม / เดซิลิตร เกณฑ์คัดกรองค้นหาคนที่มี ความเสี่ยงของ Meatabolic syndrome เกณฑ์เสี่ยงหลักสำคัญ ผู้ชาย > 90 ซม. และ ผู้หญิง > 80 ซม. 22

7 การลดและควบคุมน้ำหนัก  วิธีที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักเกิน และอ้วน  long term weight management ดูแลควบคุมน้ำหนักในระยะยาว - Simple moderation in food consumption ( กินอย่างพอดี กินอย่างมีเหตุผล ) - ค่อยเป็นค่อยไป - Small meals of lower energy density - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ - การบริหารจัดการความเครียด Barrier - จะมี countract ของร่างกาย - เวลาลดน้ำหนัก ไม่ได้ลดไขมันอย่างเดียว ร้อยละ 75 เป็นไขมัน ร้อยละ 25 เป็นโปรตีน

8

9 Primordial prevention Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Quaternary prevention

10 Functional Capacity Disability threshold Fitness Gap age กราฟ A life-course perspective to maintain the highest possible level of functional capacity.


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และการติดตามประเมินผล นพ.ชื่น เตชามหาชัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google