งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
และการติดตามประเมินผล นพ.ชื่น เตชามหาชัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 Aging society Health care cost Burden of disease (NCD) Dependency

3 You are what you eat 23

4 น้ำหนักเกินและอ้วน -represents a symptom in a chronic, indeed lifelong disease Pandemic Behavior disorder Individual factors vs global factors Abnormal environment USA แสนคน เสียชีวิตเกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วน ร้อยละ 8-10 ของงบประมาณด้านสุขภาพ

5

6 เกณฑ์คัดกรองค้นหาคนที่มีความเสี่ยงของโรค
Meatabolic syndrome เกณฑ์เสี่ยงหลักสำคัญ ผู้ชาย > 90 ซม. และ ผู้หญิง > 80 ซม. เกณฑ์เสี่ยงอีกอย่างน้อย 2 ใน 4 1. ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/85 มิลลิเมตรปรอท 2. น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงตั้งแต่ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป 3. ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป 4. เอชดีแอลโคเลสเตอรอลในเลือด - ผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร - ผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในชมรมสร้างสุขภาพ กิจกรรมที่สามารถทำได้ คือ การวัดรอบเอว การวัดความดันโลหิต และการตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้ว ใช้เกณฑ์การวัดน้ำตาล postpandial คือหลังอาหาร1-2 ชั่วโมงวัดได้ไม่เกิน 140 mg./dL สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ WHO 22

7 การลดและควบคุมน้ำหนัก
 วิธีที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักเกิน และอ้วน  long term weight management ดูแลควบคุมน้ำหนักในระยะยาว - Simple moderation in food consumption (กินอย่างพอดี กินอย่างมีเหตุผล) - ค่อยเป็นค่อยไป - Small meals of lower energy density - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ - การบริหารจัดการความเครียด Barrier - จะมี countract ของร่างกาย - เวลาลดน้ำหนัก ไม่ได้ลดไขมันอย่างเดียว ร้อยละ 75 เป็นไขมัน ร้อยละ 25 เป็นโปรตีน

8

9 Primordial prevention
Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Quaternary prevention

10 age Functional Capacity Fitness Gap
Disability threshold age กราฟ A life-course perspective to maintain the highest possible level of functional capacity.


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ในกลุ่มเสี่ยง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google