งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C ANC ER. CERVICAL CANCER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C ANC ER. CERVICAL CANCER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C ANC ER

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 CERVICAL CANCER

17 สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งปากมดลูกยังไม่ ทราบสาเหตุ แต่มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus (HPV) การสูบบุหรี่ การมีระบบภูมิต้านทานที่ลดลง เช่น จาก การติดเชื้อ HIV, การได้รับยาที่กดภูมิ ต้านทาน การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การมีเพศสัมพันธ์ครั้ง แรกตอนอายุน้อย การให้กำเนิดลูกหลายคน มะเร็งปากมดลูก

18 ระยะแรกจะไม่ค่อยมีอาการแสดง  แต่การตรวจภายในเพื่อเช็ค มะเร็งปากมดลูกจะตรวจพบเซลล์ ผิดปกติได้ อาการแสดงที่พบได้แก่ อาการปวดท้องน้อย การมี เลือดออก ผิดปกติทางช่องคลอด ตก ขาวผิดปกติ

19

20 VIA Visual inspection with acetic acid PAP SMEAR Sensitivity 44-78 % 66-79% Specificity 49-86 % 91-96% ข้อดี see and treat1. No age limit 2 Pathology confirmation 3. All types of CA. cervix ข้อด้อย 1. Over treat ( false positive in immature squamous metaplasia, inflammation ) 2. Not clearly seen at endocervical canal and SCJ 3. Only squamous cell CA can be detected 4. No pathology confirmation 1.Cost 2.Skill 3.Time consuming

21

22

23

24

25

26

27

28

29 การดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็งปากมดลูก 1. แนะนำการมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัย 2. ให้ไปตรวจภายใน (PAP smear) เพื่อค้นหาการติดเชื้อ HPV และการ เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปากมดลูก ช่องคลอด 3. ไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงจากสถานที่ ที่มีควันบุหรี่ 4. ส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ครบ 5 หมู่ มะเร็งปากมดลูก

30 คำแนะนำการเฝ้าระวัง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกมี โอกาสเป็นซ้ำ (recurrence) ส่วนใหญ่ร้อยละ 70-89 จะ เกิดขึ้นในปีแรก หลังสิ้นสุด การรักษา จึงควรติดตามทุก 3-4 เดือนในช่วง 2 ปีแรก และ ทุก 6 เดือน ต่อไปจน ครบ 5 ปี มะเร็งปากมดลูก

31 B REAST C ANCER

32

33

34 มะเร็งเต้านม สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งเต้านม ยังไม่ทราบอย่างชัดเจน แนวทางการประเมิน 1. ประวัติ : ละเอียด เช่น อาการสำคัญ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ทั้งประวัติมะเร็งใน ครอบครัว ประวัติการมีประจำเดือน เป็นต้น 2. การตรวจร่างกาย ควรตรวจที่เต้านม ทั้งสองข้าง รวมถึงรักแร้และบริเวณคอ เพื่อ หาต่อมน้ำเหลืองว่าผิดปกติหรือไม่

35

36

37 1. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 2. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละครั้ง วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การดู การคลำ มะเร็งเต้านม

38 วิธีการคลำ ต้องให้ครอบคลุมเนื้อเยื่อเต้านม ทั้งหมด ต้องมั่นใจว่าบริเวณขอบๆ และ ใต้หัวนมได้ถูกคลำอย่างทั่วถึง 3 นิ้วสัมผัส ใช้บริเวณกึ่งกลางนิ้วทั้งสาม คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง บริเวณกึ่งกลางนิ้วทั้งสามจะสัมผัสได้ดี และกว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว โค้งฝ่ามือเพื่อให้นิ้วทั้งสามราบและ สัมผัสกับเต้านม

39 วิธีการกด 3 ระดับดังนี้ 1. กดเบาๆ เพื่อให้รูสึกถึงบริเวณใต้ ผิวหนัง 2. กดปานกลาง เพื่อให้รูสึกถึงกึ่งกลาง ของเต้านม 3. กดหนักขึ้น เพื่อให้รูสึกถึงส่วนลึกใกล้ ผนังปอด - สุดท้ายของการคลำให้กดหรือ ให้บีบหัวนมเบาๆเพื่อดูว่ามีสิ่ง ผิดปกติออกมาหรือไม่ห้ามบีบเค้น หัวนม มะเร็งเต้านม

40

41 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt C ANC ER. CERVICAL CANCER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google