งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Standard Crunch Middle & Upper Abdominal Exercises: Crunches นอนหงายงอเข่า ( ตามรูป ) เอามือไว้หลัง ศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Standard Crunch Middle & Upper Abdominal Exercises: Crunches นอนหงายงอเข่า ( ตามรูป ) เอามือไว้หลัง ศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Standard Crunch Middle & Upper Abdominal Exercises: Crunches นอนหงายงอเข่า ( ตามรูป ) เอามือไว้หลัง ศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก 10 ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน

2 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Knee-up crunches Lower Abdominal Exercises

3 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Bicycle Crunches

4 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Hip lifts นอนหงายเท้าเหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง แขนวางข้าง ลำตัว ยกเท้าทั้งคู่ขึ้นพร้อมกัน ห่างจากพื้นประมาณ 4 นิ้ว ค้างไว้ 15 วินาที

5 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Oblique crunches

6 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Oblique Leg Extensions

7 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Side Plank Dips

8 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Supermans นอนคว่ำแขนวางเหนือศีรษะเท้าชิด ยกแขนและเท้าขึ้นพร้อมๆกัน ค้างไว้ 15 วินาที

9 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Bridged Leg Lifts

10 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Pushups

11 การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Heel Touches

12 Core Strength Training Exercise Pelvic Thrusts Lateral Bridge Prone Bridge

13 All abs. นอนหงายเหยียดแขนเหนือศีรษะยกอกและ ลำตัวช่วงบนเหนือเอวขึ้นจากพื้น อาจจะให้ เพื่อนมาช่วยกดเท้าไว้ก็ได้ เริ่มทำจากจำนวนครั้งที่น้อยๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่ม Belly-up นอนหงายวางมือบนท้องยก อกและหลัง ส่วนล่างให้พ้นพื้น เริ่มจาก 10 ครั้งแล้วคราว ต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน Crunches นอนหงายงอเข่าไขว้ขาไว้โดยให้ยกเท้าห่าง จากพื้นเล็กน้อยเอามือไว้หลังศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก 10 ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน Double-Leg Pikes นอนหงายเหยียดแขนเหนือศีรษะ แล้วยกแขนทั้ง 2 ข้างพร้อมกับเท้าทั้ง 2 เอามือ เอามือแตะเท้าขณะที่เท้าเหยียดตรง Core Strength Training Exercise

14 Single-Leg Pikes คล้ายกับท่าที่ 4 แต่ยกขาข้างเดียว ทำสลับกันไปทั้ง 2 ข้าง Bicycles นอนหงายงอเข่า ให้เท้าวางบนพื้น เอามือ ประสานกันไว้หลังศีรษะถีบเท้าเหมือนถีบ จักรยาน ขณะเดียวกันก็ยกลำตัวแล้วบิดลำตัวเพื่อให้ปลาย ข้อศอกขวาแตะที่เข่าด้านซ้าย แล้วก็เปลี่ยนข้าง โดยบิดลำตัวให้ปลายข้อศอกซ้ายแตะที่เข่า ด้านขวา ทำสลับกันไปเริ่มจาก 10 ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆ เพิ่มจำนวน Standard Leg-Lifts นอนหงายเท้าเหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง แขนวางข้างลำตัว ยกเท้าทั้งคู่ขึ้นพร้อมกัน ห่าง จากพื้นประมาณ 4 นิ้ว ค้างไว้ 15 วินาที Core Strength Training Exercise

15 - Hell Raisers นอนตะแคงข้างแขนที่อยู่ ด้านล่างวางบนพื้น แขนที่อยู่ด้านบนให้ วางไว้ที่หลังศีรษะ ยกและงอขาพยายามให้ ปลายข้อศอกแตะที่หัวเข่า ทำสลับ ข้างเริ่มจาก 10 ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆ เพิ่มจำนวน - Chucks นอนหงายงอเข่าให้เท้าติดพื้นยกขา ข้างขวาวางพาดขาด้านซ้ายโดยให้ ตาตุ่มของขาขวาอยู่บนเข่าของขาซ้าย วางมือไว้ หลังศีรษะ ยกหลังขึ้นพร้อมทั้งบิดตัวให้ ข้อศอกไปแตะที่เข่าด้านตรงข้าม เริ่ม จาก 10 ครั้งแล้วคราวต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวน - Supermans นอนคว่ำแขนวางเหนือศีรษะเท้า ชิด ยกแขนและเท้าขึ้นพร้อมๆกัน ค้างไว้ 15 วินาที Core Strength Training Exercise

16 - Row-Boats นั่งลงงอเข่าและค่อยๆยกขึ้น แขน ไขว้กันไว้ที่หน้าอก เอนหลังใน ขณะที่เหยียดขาและร่างกายให้ตรง เริ่ม ใหม่ในท่าเริ่มต้นแล้วทำต่อไป ลักษณะการ เคลื่อนไหวจะเหมือนกับการโยก - Scissors นอนหงายวางแขนไว้ข้างลำตัวค่อยๆ ยกขาทั้ง 2 ข้างให้พ้นพื้นและเริ่ม เคลื่อนไหวโดยการสลับขึ้นลงอย่างเร็ว แล้วแยก เท้าและสลับเท้าไปมา - Thrusters นอนหงายวางมือเหนือศีรษะ แล้ว ค่อยๆดันตัวขึ้นโดยใช้มือและเท้า เมื่อขึ้น แล้วค่อยๆเอาลง แล้วทำอย่างเดิมอีก Core Strength Training Exercise


ดาวน์โหลด ppt การฝึกความแข็งแรงของลำตัว Standard Crunch Middle & Upper Abdominal Exercises: Crunches นอนหงายงอเข่า ( ตามรูป ) เอามือไว้หลัง ศีรษะยกช่วงอกขึ้น เริ่มจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google