งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ร่วมสร้างฝัน ... ก้าวไปสู่ ... “องค์กรต้นแบบ..รักษ์สุขภาพ” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2 ทำไม ต้องทำ

3 แล้ว...การที่จะเป็นผู้นำด้านสุขภาพมันแปลกตรงไหน?
มุมมองจากบุคคลภายนอก เมื่อเอ่ยถึงคำว่า TOYOTA คนส่วนใหญ่รู้จักเพราะ  ผู้นำด้านตลาดรถยนต์  ผู้นำด้านเทคโนโลยี ผู้นำปรัชญาในการบริหารจัดการองค์กร (TOYOTA WAY)  ผู้นำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แล้ว...การที่จะเป็นผู้นำด้านสุขภาพมันแปลกตรงไหน?

4 จุดเริ่มต้น ค้นหาปัญหา
Start 2549 ค้นหาปัญหา  สำรวจสถานะสุขภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กร 12,000 คน  วิเคราะห์และแปลผลการตรวจสุขภาพประจำปี  ตรวจคัดกรองสุขภาพ ฯลฯ

5 วิเคราะห์ผล Behavior Behavior

6 แผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
Start !!! 2550 ความสนใจ กิจกรรมด้านสุขภาพ ปัญหาที่พบ ข้อมูลทั่วไป BMI>25 kg/m2 15.1% สูบบุหรี่ 41.2% ดื่มแอลกอฮอล์ 86.9 % พฤติกรรม ด้านสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก 49.5% ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขาดการออกกำลังกาย 50 % เลิกสูบบุหรี่ 36.4 % ออกกำลังกาย 79.1% ชอบอาหารรสจัด 75.6% Smart & Slim ไม่ล้างมือ % เลิกดื่มเหล้า 52.2 % สร้างแกนนำ ระบบทางเดินหายใจ 42.9 % อาหารเพื่อสุขภาพ 63.6 % การยศาสตร์ 5 อันดับของการเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ % ระบบทางเดินอาหาร 22.6 % โรคทางช่องปาก % โรคผิวหนัง %

7 Road map & Concept of Health
Healthy Change Life skill Adjust Good attitude

8 Guideline for Good Health
Exercise ออกกำลังกาย BMI Reduction (Smart & Slim) Eating อาหาร Emotion อารมณ์ Environment อนามัยสิ่งแวดล้อม Energetic อโรคยา Evil อบายมุข

9 BMI Reduction project (Smart & Slim)

10 Guideline for Good Health
Exercise ออกกำลังกาย BMI Reduction (Smart & Slim) Eating อาหาร Emotion อารมณ์ Healthy canteen Environment อนามัยสิ่งแวดล้อม Energetic อโรคยา Evil อบายมุข

11 Healthy canteen เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตรวจโรงอาหาร เมี่ยงปลาทู
ยำถั่วพลู น้ำพริกผักจิ้ม ข้าวอบธัญพืช เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

12 Guideline for Good Health
Exercise ออกกำลังกาย BMI Reduction (Smart & Slim) Eating อาหาร Emotion อารมณ์ Healthy canteen Environment อนามัยสิ่งแวดล้อม Energetic อโรคยา Vaccination Health volunteer Evil อบายมุข

13 Health volunteer Vaccination

14 Guideline for Good Health
Exercise ออกกำลังกาย BMI Reduction (Smart & Slim) Eating อาหาร Emotion อารมณ์ Healthy canteen Environment อนามัยสิ่งแวดล้อม Energetic อโรคยา Vaccination Health volunteer Evil อบายมุข Stop 3 campaign White factory

15 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
Stop 3 campaign อาสาผู้กล้าท้าเลิกบุหรี่ อบรม White factory ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

16 ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม

17 90.35 กิโลกรัม 78 กิโลกรัม 113 เซนติเมตร 94.5 เซนติเมตร
แรกเข้าโครงการ 10 เดือน ปัจจุบัน น้ำหนักลด น้ำหนักตัว 90.35 กิโลกรัม น้ำหนักตัว 78 กิโลกรัม 12.35 กก. รอบเอว 113 เซนติเมตร รอบเอว 94.5 เซนติเมตร

18 87 กิโลกรัม 73 กิโลกรัม 96 เซนติเมตร 85 เซนติเมตร
แรกเข้าโครงการ 10 เดือน ปัจจุบัน น้ำหนักลด น้ำหนักตัว 87 กิโลกรัม น้ำหนักตัว 73 กิโลกรัม 14 กก. รอบเอว 96 เซนติเมตร รอบเอว 85 เซนติเมตร

19 99 เซนติเมตร 89 เซนติเมตร 10 เดือน น้ำหนักลด 9.7 กก. แรกเข้าโครงการ
ปัจจุบัน น้ำหนักลด น้ำหนักตัว 76.7 กิโลกรัม น้ำหนักตัว 67 กิโลกรัม 9.7 กก. รอบเอว 99 เซนติเมตร รอบเอว 89 เซนติเมตร

20 ผลประเมินทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ Smart & Slim

21 ต่อยอดความสำเร็จ ดำรงค์ไว้ซึ่งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ แสวงหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

22

23 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สวัสดี สำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google