งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.75 ม. 1.3 ม. 1.75 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมใหญ่ ประตูเข้า - ออก หน้า ม่าน ประตูข้าง เวที จุด กึ่งกลาง เวที 4.25 ม. 7.5 ม. ประตูข้าง เวที 1.75 ม. ประตูเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.75 ม. 1.3 ม. 1.75 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมใหญ่ ประตูเข้า - ออก หน้า ม่าน ประตูข้าง เวที จุด กึ่งกลาง เวที 4.25 ม. 7.5 ม. ประตูข้าง เวที 1.75 ม. ประตูเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.75 ม. 1.3 ม. 1.75 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมใหญ่ ประตูเข้า - ออก หน้า ม่าน ประตูข้าง เวที จุด กึ่งกลาง เวที 4.25 ม. 7.5 ม. ประตูข้าง เวที 1.75 ม. ประตูเข้า - ออก หน้า ม่าน 2.5 ม. 2.8 ม. 15.3 ม. 2 ม. 4.5 ม. 7.5 ม. 1.5 ม. 4.25 ม. 8.5 ม.

2 แผนผังเวทีห้อง ประชุมใหญ่

3 1.6 ม. 2.3 ม. 5.9 ม. 10.2 ม. 2 ม. 7 ม. 1.6 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมเล็ก ประตูทางเข้า หลังเวที ประตูทางออก หลังเวที ผ้าม่ าน 2.75 ม. 4 ม.

4 5.9 ม. 10.2 ม. 3.3 ม. 7 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมเล็ก

5 2ม.2ม. 1.6 ม. 2.3 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมเล็ก

6 1,63 ม. 2.9 ม. ประตูทางเข้าห้อง ประชุมเล็ก


ดาวน์โหลด ppt 1.75 ม. 1.3 ม. 1.75 ม. แผนผังเวทีห้อง ประชุมใหญ่ ประตูเข้า - ออก หน้า ม่าน ประตูข้าง เวที จุด กึ่งกลาง เวที 4.25 ม. 7.5 ม. ประตูข้าง เวที 1.75 ม. ประตูเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google