งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่ ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่ ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่ ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน
1.3 ม. แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่ 2.5 ม. 2.8 ม. ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน 15.3 ม. 1.75 ม. 1.75 ม. 4.25 ม. 8.5 ม. 4.5 ม. จุดกึ่งกลางเวที 7.5 ม. 7.5 ม. 1.75 ม. 1.75 ม. ประตูข้างเวที ประตูข้างเวที 4.25 ม. 2 ม. 1.5 ม.

2 แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่

3 แผนผังเวทีห้องประชุมเล็ก
1.6 ม. แผนผังเวทีห้องประชุมเล็ก 1.6 ม. ประตูทางเข้าหลังเวที ประตูทางออกหลังเวที 7 ม. 2 ม. 2.75ม. ผ้าม่าน 5.9 ม. 1.6 ม. 4 ม. 4 ม. 2.75 ม. 2.3 ม. 10.2ม.

4 แผนผังเวทีห้องประชุมเล็ก
7 ม. 3.3 ม. 5.9 ม. 10.2 ม. แผนผังเวทีห้องประชุมเล็ก

5 แผนผังเวทีห้องประชุมเล็ก
2.3 ม. 2 ม. 1.6 ม.

6 ประตูทางเข้าห้องประชุมเล็ก
2.9 ม. 1,63 ม.


ดาวน์โหลด ppt แผนผังเวทีห้องประชุมใหญ่ ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน ประตูเข้า-ออก หน้าม่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google