งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายงานควบคุมโรคเรื้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายงานควบคุมโรคเรื้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายงานควบคุมโรคเรื้อน
นโยบายงานกำจัดโรคเรื้อน

2 วัตถุประสงค์ 2. รักษาผู้ป่วยทุกรายให้หายจากโรค
1. ตัดการแพร่เชื้อ M. leprae ในชุมชน 2. รักษาผู้ป่วยทุกรายให้หายจากโรค 3. ป้องกันความพิการแก่ผู้ป่วยและผู้หายป่วย

3 การให้บริการวินิจฉัย รักษาจ่ายยาโรคเรื้อนครั้งแรกในหมู่บ้าน
กิจกรรม 1. case finding 1.1. Active case finding การให้บริการวินิจฉัย รักษาจ่ายยาโรคเรื้อนครั้งแรกในหมู่บ้าน 1.2. Passive case finding การให้สุขศึกษา การให้อสม.ค้นหา จนท.ตรวจโรคผิวหนังในหมู่บ้าน เร่งรัดตรวจผู้สัมผัสโรค (ร่วมบ้าน เพื่อนสนิท เพื่อนบ้านใกล้ชิด) 2. Case holding - การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันความพิการ 3. การฟื้นฟูสภาพ ร่างกาย และสังคมเศรษฐกิจ และการป้องกันความพิการซ้ำซ้อน

4 WHO องค์การอนามัยโลก แนะนำ
Leprosy Elimination campaign มีข้อกำหนดกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1.การสร้างศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษาผู้ป่วย 2.เพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3.การค้นหาผู้ป่วยใหม่และการรักษาผู้ป่วยทีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความพิการ /ภาวะแทรกซ้อน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายงานควบคุมโรคเรื้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google