งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองปลัดบัญชีกรมการ ทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 9 พ. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองปลัดบัญชีกรมการ ทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 9 พ. ค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองปลัดบัญชีกรมการ ทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 9 พ. ค.54

2 เรื่องชี้แจง ข้อมูลการสั่งจ่าย งบประมาณและอนุมัติ เงินประจำงวดในห้วง เดือน เม. ย.54 สถานภาพการใช้ค่า ไฟฟ้าในห้วงเดือน มี. ค.54

3 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณและ อนุมัติเงินประจำงวดในห้วงเดือน เม. ย.54 รายการจำนวนเงิน สั่งจ่ายงบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน ทบ. ครั้งที่ 61 2. จัดซื้อกล้องตรวจจับรังสีความร้อน แบบหลายระบบ 3. กลุ่มงบงานการศึกษา เพิ่มเติม ระหว่างปี หลักสูตรของ รร. ช. กช. อนุมัติเงินประจำงวด 1. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรัก ชาติ 2. รายการตรวจงานและรับมอบงาน ก่อสร้างที่ดำเนินการโดย หน่วยทหารของ กช. 9,307,742.00 22,215,00 0.00 482,228.0 0 292,000.0 0 136,740.0 0

4 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณและ อนุมัติเงินประจำงวดในห้วงเดือน เม. ย.54 รายการจำนวนเงิน อนุมัติเงินประจำงวด 3. กลุ่มงบงานการศึกษา หลักสูตรของ รร. ช. กช. 4. กลุ่มงบงานการข่าว งบงาน แหล่งข่าวประชาชน 5. กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย งบงานฝึก ตามวงรอบประจำปี 6. กลุ่มงบงานการบริหารงานและ บริหารหน่วย งบงานบริหารหน่วย - กช. - พล. ช. 3,616,222.00 108,000.0 0 4,164,074.00 9,148,550.00 206,484.0 0

5 ข้อมูลการสั่งจ่ายงบประมาณและ อนุมัติเงินประจำงวดในห้วงเดือน เม. ย.54 รายการจำนวนเงิน อนุมัติเงินประจำงวด 7. กลุ่มงบงานการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ โครงการ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี 135,000.0 0

6 สถานภาพการใช้ค่าไฟฟ้าในห้วง เดือน มี. ค.54 ค่าย งป. ได้รับ / เดือน ค่าไฟฟ้า สรุปผล การใช้ + เก็บเงิน ค่าไฟฟ้า ภาณุ รังษี 930,519. 53 1,003, 935.19 - 73,415.66 บุรฉัตร 1,612,80 2.97 1,869, 386.08 - 256,58 3.11 * ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จากเดือน ก. พ.54 จำนวน 288,232.22 บาท


ดาวน์โหลด ppt กองปลัดบัญชีกรมการ ทหารช่าง ประชุม นขต. กช. 9 พ. ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google