งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง, ฟอร์มและการส่งค่า Get and Post คอลโทรลต่าง ๆ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง, ฟอร์มและการส่งค่า Get and Post คอลโทรลต่าง ๆ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง, ฟอร์มและการส่งค่า Get and Post คอลโทรลต่าง ๆ 1

2 2  Table ประกอบด้วยแถว (row) และคอลัมน์ (col) จุดตัดของแถว และคอลัมน์ เรียกว่า cell ซึ่งใช้บรรจุข้อมูล Cell Row Column

3 3... สำหรับใช้เริ่มต้นการสร้าง และจบการ สร้างตาราง โดยจะไม่มี เส้นแบ่ง cell … สำหรับใช้เริ่มต้นการสร้างและจบการ สร้างตาราง โดยจะมี เส้นแบ่ง Cell แสดงให้เห็น... ใช้กำหนดแถวของตาราง... กำหนดส่วนของข้อมูลลง cell... ใช้กำหนดหัวตาราง ใช้เขียนข้อความอธิบายตาราง โดย เขียนให้อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของ ตารางก็ได้ ถ้าไม่กำหนดจะเป็นการ กำหนดให้คำอธิบายอยู่ด้านบนของ ตาราง

4 4 ข้อความ ……..

5 5  คำสั่ง... เป็นการสร้างตารางที่ไม่มีเส้น  การกำหนดเส้นในตารางใช้ แอตทริบิวต์ BORDER กำหนดลงในคำสั่ง ดังนี้ …….

6 6 Table Demo ตาราง 2 x 2 พร้อมเส้นกรอบ เสรี ธวัชชัย วิชัย ถมกนก

7 7  เพิ่ม แอตทริบิวต์ WIDTH = x% ลงในคำสั่งเปิด ของ tag โดยที่ x แทนความกว้างของแถวของตารางที่จะแสดงบนจอภาพ  เพิ่ม แอตทริบิวต์ HEIGHT = x% ลงในคำสั่งเปิด ของ tag โดยที่ x แทนความสูงของแถวของตารางที่จะแสดงบน จอภาพ

8 8  การจัดข้อมูลในเซลทำได้ 2 แบบคือ แนวนอน ได้แก่ LEFT,RIGHT,CENTER แนวตั้ง ได้แก่ TOP, BUTTON, MIDDLE  ใน tag เพิ่ม แอตทริบิวต์ ALIGN= สำหรับแนวนอน VALIGN= สำหรับแนวตั้ง  รูปแบบ …

9 9  แอตทริบิวต์ ROWSPAN ใช้กำหนดความสูงเป็นจำนวนเท่าของแถว ปกติ ใช้กับ tag  ตัวอย่าง Item1 Item2 Item3 Item4 Item5

10 10  แอตทริบิวต์ COLSPAN ใช้ปรับขนาดของความกว้างคอลัมน์ในตาราง ให้มีขนาดเป็นจำนวนเท่าของของขนาดความกว้างปกติ ใน tag  ตัวอย่าง Item1 Item2 Item3 Item4 Item5

11 11

12 IIS (Internet Information Server) Client Server Request : http://www.msn.com/default.aspx Response : … Network HTTP TCP/IP PC/Mac/Unix + Browser (IE, FireFox)

13 13 Visual Studio generates the markup shown when you create the GUI.

14

15 The code-behind file

16 Lab get vs post


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง, ฟอร์มและการส่งค่า Get and Post คอลโทรลต่าง ๆ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google